archive-hu.com » HU » S » SZENNYVIZTARSULAS.HU

Total: 208

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Közbeszerzési ajánlati felhívás
  pénzügyi és technikai információk III 1 A szerződésre vonatkozó feltételek III 1 1 A szerződést biztosító mellékkötelezettségek adott esetben III 1 2 Fő finanszírozási és fizetési feltételek és vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő a tőketörlesztést átutalással teljesíti a türelmi időt követően halasztottan a Kbt 305 ban foglaltak szerint a felek megállapodásának megfelelően negyedéves bontásban a törlesztő részlet esedékessé válásának napján A kamat fizetése negyedévente a negyedév utolsó hónapjának utolsó munkanapján történik A hitel nyújtója a tőke és kamattörlesztés esedékessége előtt 8 nappal értesítést küld az Ajánlatkérő részére az esedékes törlesztés összegéről és az esedékesség időpontjáról Ajánlatkérő a tőke visszafizetésén és a megajánlott os kamatmarge on valamint a projektvizsgálati díjon felül semmilyen egyéb jogcímen nem vállal fizetési kötelezettséget Előtörlesztés Ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul III 1 3 A nyertes ek által létrehozandó gazdasági társaság illetve jogi személy adott esetben Nem követelmény III 1 4 Vonatkoznak e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek adott esetben nem Ha igen a különleges feltételek meghatározása III 2 Részvételi feltételek III 2 1 Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok kizáró okok ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is adott esetben Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód a ha ajánlattevő alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet a Kbt 60 1 bekezdésben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll b ha ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezet a 61 1 bekezdés d pontjaiban meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll c ha ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt 61 1 bek a c pontok vagy a Kbt 62 szerinti kizáró okok bármelyike fennáll A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10 át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell Kbt 249 3 bekezdése III 2 2 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti előző két lezárt üzleti év beszámolóját kiegészítő mellékletek nélkül Az alkalmasság minimumkövetelménye i Alkalmatlan az ajánlattevő ha előző két lezárt üzleti évi mérleg szerinti eredménye mindkét évben negatív III 2 3 Műszaki illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Az ajánlattevőnek a a Kbt 71 1 bekezdésének b pontja szerinti alvállalkozó referenciaigazolást kell benyújtania a Kbt 67 3 bekezdés a pontja alapján az elmúlt 2 évre 2010 2011 vonatkozóan a Kbt 68 1 bekezdésének figyelembe vételével A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét a szerződést kötő másik felet a szolgáltatás tárgyát továbbá az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot Amennyiben ajánlattevő a Kbt 65 3 bekezdése szerinti szervezetet vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság igazolásához akkor ezen szervezetek az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles Az alkalmasság minimumkövetelménye i Alkalmatlan az ajánlattevő ha az ajánlattevő vagy a Kbt 71 1 bekezdésének b pontja szerinti alvállalkozó nem rendelkezik 2010 2011 évekből összesen legalább egy minimum 380 000 000 HUF értékű önkormányzati hitelnyújtási referenciával Az ajánlattevő és a Kbt 71 1 bekezdés b pontja szerinti alvállalkozók a fenti műszaki szakmai alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek III 2 4 Fenntartott szerződések A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem A szerződés a Kbt 253 szerint fenntartott nem III 3 Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III 3 1 A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz képzettséghez van e kötve nem Ha igen a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás IV SZAKASZ ELJÁRÁS IV 1 Az eljárás típusa IV 1 1 Az eljárás típusa a Kbt VI fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos IV 1 2 Az eljárás típusa a Kbt VII fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV 2 Bírálati szempontok IV 2 1 Bírálati szempontok csak a megfelelőt jelölje meg A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint Az alábbiakban megadott részszempontok szerint a részszempontokat súlyozással kell megadni Szempont Súlyszám IV 2 2 Elektronikus árlejtést alkalmaznak e nem Ha igen további információk az elektronikus árlejtésről ha szükséges IV 3 Adminisztratív információk IV 3 1 Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám adott esetben IV 3 2 Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került e nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ ben KÉ szám évszám A hirdetmény közzétételének dátuma év hó nap Egyéb korábbi közzététel adott esetben Hirdetmény száma a KÉ ben KÉ szám évszám A hirdetmény közzétételének dátuma év hó nap IV 3 3 A dokumentáció beszerzésének feltételei adott esetben A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum 2012 01 30 év hó nap Időpont 11 00 Kell e fizetni a dokumentációért igen Igen válasz esetén Ár arab számokkal 16000 Pénznem HUF A fizetés feltételei és módja A dokumentáció díja 16 000 HUF ÁFA A dokumentáció árát a Vasi Dolomit Kft 10104789 16107659 00000007 sz számlájára átutalással kell teljesíteni melyről a társaság számlát bocsát ki IV 3 4 Az ajánlattételi határidő Dátum 2012 01 30 év hó nap Időpont 11 00 IV 3 5 Az ok a nyelv ek amely ek en az ajánlatok illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU Egyéb IV 3 6 Az ajánlati kötöttség minimális időtartama tárgyalás nélküli eljárás esetén ig év hó nap VAGY hónap ok ban VAGY napokban 60 az ajánlattételi határidő lejártától számítva IV 3 7 Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum 2012 01 30 év hó nap Időpont 11 00 Helyszín Innovációs központ Veresegyház 2112 Veresegyház Fő út 45 47 II emelet 309 terem Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt 80 2 bekezdésének megfelelően V szakasz kiegészítő információk V 1 A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű e adott esetben nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje V 2 A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és vagy programmal kapcsolatos igen Igen válasz esetén kérjük

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?view=article&catid=35%3Ahirek&id=89%3Akoezbeszerzesi-ajanlati-felhivas&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • MEGHÍVÓ - Lakossági utcafórumra (November 4-én)
  11 55 Írta Administrator 2011 11 04 14 00 óra Faluház Szada Dózsa György u 63 2011 11 04 15 00 óra Faluház Szada Dózsa György u 63 2011 11 04 16 00 óra Viczián u kastély felőli vége Erdőkertes

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?view=article&catid=35%3Ahirek&id=88%3Ameghivo-lakossagi-utcaforumra&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Erdőkertesi Víziközmű Társulat - Alapszabálya
  Erdőkertesi Víziközmű Társulat Alapszabálya 2011 június 03 péntek 17 02 Írta Administrator Letöltés PDF

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?view=article&catid=35%3Ahirek&id=86%3Aerdkertesi-vizikoezm-tarsulat-alapszabalya&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Közgyűlés jegyzőkönyve
  Közgyűlés jegyzőkönyve 2011 június 03 péntek 17 00 Írta Administrator Letöltés PDF Módosítás 2011 június 03 péntek 17 02

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?view=article&catid=35%3Ahirek&id=85%3Akoezgyles-jegyzkoenyve&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Műszaki ütemterv - AKTUÁLIS
  Műszaki ütemterv AKTUÁLIS Nyomtatás Felkerült az aktuális ütemterv Letölthető változat XLS Módosítás 2011 december 16 péntek 08 54

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?view=article&catid=34:alapoldalak&id=64:mszaki-uetemterv&tmpl=component&print=1&layout=default&page= (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
  Vendégkönyv Galéria AKADÁLYMENTES HONLAP Normál honlap NFÜ www nfu hu KvVMFI www kvvmfi hu Veresegyház Város hivatalos honlapja www veresegyhaz hu Szada Község hivatalos honlapja www szada hu Erdőkertes Község hivatalos honlapja www erdokertes hu Kezdőlap Hírek LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 2011 április 18 hétfő 13 51 Írta Administrator Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot hogy Erdőkertes településen a szennyvízcsatorna építési munkálatok miatt a Fő út Báthory utcától a Kéri útig terjedő

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=82:lakossagi-tajekoztatas&catid=35:hirek&Itemid=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • MEGHÍVÓ
  kiválasztása Terven felüli csatornaszakaszok és bekötések kivitelezőjének kiválasztása Szervezetek bemutatása Térkép Víziközmű társulatok Tartalom Kezdőlap A Társulás bemutatása Műszaki ütemterv Pályázati információ Projekt adatai leírása Kivitelezők Elérhetőség Sajtó Közérdekű adatok Vendégkönyv Galéria AKADÁLYMENTES HONLAP Normál honlap NFÜ www nfu hu KvVMFI www kvvmfi hu Veresegyház Város hivatalos honlapja www veresegyhaz hu Szada Község hivatalos honlapja www szada hu Erdőkertes Község hivatalos honlapja www erdokertes hu Kezdőlap Hírek MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ 2011

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=81:meghivo&catid=35:hirek&Itemid=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Megjelent a közbeszerzési ajánlati felhívás a kivitelező kiválasztására!
  intézményi nyilatkozatai alapján folyószámlájukon az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 2 évben 15 napot meghaladó sorban álló tétel volt P 2 ha nem tudja igazolni hogy anyagköltség és munkadíj fedezeteként 80 000 000 HUF a rendelkezésére áll vagy a rendelkezésére fog állni P 3 a számviteli jogszabályok szerinti utolsó három lezárt üzleti év beszámolója alapján megállapítható hogy a likviditási ráta értékének az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított átlaga nem éri el a 130 ot Számítási mód forgóeszközök ezer forintban Rövid lejáratú kötelezettségek ezer forintban x 100 P 4 a számviteli jogszabályok szerinti utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolója alapján megállapítható hogy a tőke ellátottsági mutató az elmúlt 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan számított értékének átlaga nem éri el a 20 ot Számítási mód saját tőke ezer forintban összes forrás ezer forintban x 100 P 5 a mérleg szerinti eredménye az utolsó 3 lezárt üzleti év során mindhárom évben negatív P 6 az ajánlattevő és a Kbt 71 1 bekezdés b pontja szerinti alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti évi teljes forgalmának számtani átlaga nettó 800 000 000 HUF nál kevesebb Az ajánlattevőnek közös ajánlattevőnek és a Kbt 71 1 b szerinti alvállalkozónak a pénzügyi gazdasági alkalmassági feltételek P 1 P 3 P 4 P 5 pontjában foglaltaknak külön külön önállóan kell megfelelniük a P 2 és a P 6 pontban foglalt feltételeknek együttesen is megfelelhetnek III 2 3 Műszaki illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Az ajánlatnak tartalmaznia kell M 1 a Kbt 67 2 bekezdés a pontja alapján az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 5 évben végzett kivitelezői referenciamunkáinak a Kbt 68 2 bekezdésében foglaltaknak megfelelő igazolások benyújtásával Az igazolásnak igazolásoknak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését az építési beruházás tárgyát az ellenszolgáltatás nettó összegét a hidraulikai tisztítókapacitást a teljesítés idejét a kezdési és befejezési határidő legalább év és hónap megjelölésével és helyét a referenciát adó személy nevét és telefonszámát valamint nyilatkozatot arról hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt e M 2 a Kbt 67 2 bekezdés d pontja alapján az előző 3 év 2008 2009 2010 átlagos statisztikai állományi létszámának bemutatását és alátámasztásaként az erről szóló kimutatás másolatát M 3 az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a Kbt 67 2 bekezdés c pontja alapján a vezető tisztségviselőjét e pontja alapján azokat a szakembereket vezetőket akik a beruházás teljesítéséért felelősek illetve azokat a szakembereket akiket be kíván vonni a teljesítésbe A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget igazoló dokumentum másolata a szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával valamint akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumok egyszerű másolata A teljesítésben részt vevő szakemberek adatait végzettség illetve képzettség szerinti bontásban kérjük megadni M 4 a teljesítéshez rendelkezésre álló az Ajánlattevő vagy a Kbt 71 1 bekezdés b pontja szerinti alvállalkozó saját tulajdonában lévő illetve szerződéssel vagy előszerződéssel lekötött eszközök berendezések illetőleg a műszaki felszereltség leírásával Kbt 67 2 bek b pont M 5 ISO 14001 környezetirányítási rendszer rendszer tanúsítványának vagy azzal egyenértékű tanúsítványának egyszerű másolatát ha a tanúsítvány kiállítása folyamatban van az ezt igazoló dokumentum egyszerű másolata illetőleg az ezzel egyenértékű intézkedések egyéb bizonyítékait Amennyiben ajánlattevő a Kbt 65 3 bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához akkor e szervezet a Kbt 65 4 bekezdése szerinti igazolást az ajánlathoz csatolni kell és ezen szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre ebben a pontban előírttal azonos módon igazolni köteles A Kbt 69 5 bekezdésén kívüli alkalmassági minimum követelményeknek az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet Ebben az esetben az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét címét továbbá az ajánlattevő alkalmasságának igazolásához szükséges a Kbt 67 2 bekezdés a pontja szerinti igazolást Az alkalmasság minimumkövetelménye i M 1 alkalmatlan az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb öt évben összesen műszaki átadással befejezett építési referenciával teljesítéssel az alábbiak szerint 2 db szennyvíztisztító telep építési vagy bővítési referencia amelyek közül az egyik legalább 1 500 m³ nap hidraulikai tisztítókapacitást létrehozó szennyvíztelep építési vagy bővítési referencia M 2 Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik legalább 50 fő saját állományú átlagos statisztikai létszámmal az előző három év valamelyikében M 3 Alkalmatlan az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha nem rendelkezik legalább az alábbiakban meghatározott szakemberekkel egy fő középfokú végzettségű legalább 3 éves vezetői gyakorlattal rendelkező vezető tisztségviselővel egy fő A kategóriás vízgazdálkodási építmények szakterületén foglalkoztatott felelős műszaki vezetővel aki a névjegyzékben szerepel a 244 2006 XII 05 Korm rendelet 1 számú melléklet II rész 2 1 pontja szerint MV VZ akik közül 1 fő rendelkezzen 5 éves felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal 1 fő a minőségbiztosításért felelős szakemberrel Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető A szakembereknek a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismeretével kell rendelkezniük M 4 Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az alkalmazott technológiához szükséges saját tulajdonú vagy bérelt a továbbiakban felsorolt műszaki berendezésekkel gépi eszközökkel 2 db legalább 18 tonnás forgó felsővázas kotrógéppel 2 db legalább 55 kW teljesítményű homlokrakodós árokásó kotrógéppel 2 db legalább 4 5 t teherbírású tehergépkocsival 2db vákumszivattyús gépházzal komplett felszereléssel M 5 Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója nem rendelkezik bármely akkreditált nemzeti szervezet által igazolt érvényes 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy a Kbt 68 5 bekezdése szerinti azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy a környezetvédelmi vezetési rendszer egyéb bizonyítékaival Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő illetve 10 feletti alvállalkozója az alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhet III 2 4 Fenntartott szerződések Nem III 3 SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III 3 1 A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz képzettséghez van e kötve III 3 2 A szervezeteknek közölniük kell e

  Original URL path: http://www.szennyviztarsulas.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=79:megjelent-a-koezbeszerzesi-ajanlati-felhivas-a-kivitelez-kivalasztasara&catid=35:hirek&Itemid=59 (2016-05-01)
  Open archived version from archive