archive-hu.com » HU » S » SOPRONTISZK.HU

Total: 274

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • mutatott elfogadás és bizalom alapozza meg Az érzelmi éntudatosság magasabb szintje arra utal hogy a személy mennyire képes figyelni érzelmeire hogyan értékeli tudatosítja ismeri fel és értelmezi azokat Az információfeldolgozás azon oldalára utal amely a lényeges információ megszerzésének képességét takarja az érzelmek hangulati állapotok kapcsán és alapul szolgál a hatékony reagáláshoz következményesen nagyobb magabiztossághoz optimizmushoz is vezet Az önbecsülés magasabb szintje az énnel kapcsolatos információ pontosabb megítélését és önmaga elfogadásának képességét jelenti A függetlenség képessége a magabiztosságban és a másoktól való érzelmi függetlenségben jelenik meg A magas önmegvalósítási képesség esetén a személy képes képességeit figyelembe véve reális célokat kitűzni önmaga számára és azok elérésére törekedni míg ha alacsonyabb a személy ezen képessége akkor az önismeret hiányában irreálisan célkitűzés jellemezheti ami az önismeret hiányában vagy a kudarckerülő orientációban gyökerezhet A társas kapcsolatok terén mutatott tudatosság és a kapcsolatokhoz való viszonyulás Az empátia az a képesség hogy mások érzéseit megértse és tudatosítsa magában a személy A társas felelősségvállalás azon csoporttal való együttműködés képessége amelybe a személy beletartozik Az interperszonális viszony kialakításának képessége arra utal hogy a személy mennyire képes másokkal jó mindkét fél számára előnyös kapcsolatot kiépíteni A változásokhoz való alkalmazkodás képességei A valóságérzékelés a z érzések értékelésének és reális megítélésének képességét jelzi A magas értéket mutatók önmaguknál és másoknál hatékonyan azonosítják értékelik az érzelmeket és ezt felhasználják a változásokhoz való alkalmazkodás során Az alacsony pontértékű személyek ezen képességek területén kevésbé hatékonyak ami gátként jelentkezhet alkalmazkodásuk során A rugalmasság azt jelzi hogy a személy mennyire képes a lkalmazkodni érzelmeit elfogadni és az újdonságot jelentő helyzeteken gondolkodni értelmezni A magas rugalmasságot mutató személy képes észrevenni aktívan felkutatni azonosítani a külső környezet azon aspektusait amelyek adekvát forrásként hasznosíthatók az alkalmazkodási folyamatban A képesség nyitottságot a változások követésére és érzékeny felfogására való hajlamot jelez A magas pontértékű személyek belsőleg motiváltak környezetük felfedezésére az élet természetes

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=111 (2016-05-02)
  Open archived version from archive • szempontjából szeretik a változatosságot nyitottak az újdonságokra újításokra türelmetlenné válhatnak a hosszú és lassú feladatoknál Arra törekszenek hogy az igényeknek elvárásoknak megfelelő döntéseket hozzanak Társaságkedvelők képesek felszabadultan viselkedni társaságban szeretik a változatosságot és azt ha másokkal együtt dolgozhatnak Preferálják a személyes kapcsolatokat a feladatvégzésnél számonkérésnél és a csoportos feladatmegoldást Azok akik inkább introvertáltak döntéseiket hajlamosak a helyzet kultúra emberek és a körülöttük lévő dolgok kényszereitől és nyomásaitól függetlenül önállóan meghozni Kevésbé kedvelik a váratlan új hatásokat Nyugodtak egyedül dolgozva is szorgalmasak inkább visszafogottak társaságban Nem szeretik ha félbeszakítják őket a munkában hajlamosak a neveket és arcokat elfelejteni Preferálják az írásbeli önálló munkát a számonkérésnél Érzékelő Intuitív Az érzékelő típus inkább kedveli a konkrét valós tényszerű strukturált kézzelfogható dolgokat az érzékszervekkel felfogható látható hallható stb információkra támaszkodik Az elmélet az elvont megbízhatatlan megérzések türelmetlenné teszik Gondolkodása alapos részletről részletre haladóan pontos Jól emlékszik a részletekre nem jellemző rá hogy hibázna a tényekkel kapcsolatban de valószínű hogy megfeledkezik az egészről nehéz számára a szimbólumokban kifejezett dolgok értelmezése megértése Az intuitív személy előnyben részesíti a lehetőségeket az elméleteket az egészet az általánost az újdonságokat Untatják a buta részletek és azok a tények amelyek nem kapcsolódnak egy elgondoláshoz Ha gondolkodik vagy beszélget valamiről gyakran megérzései alapján spontán ugrál a témában így kihagyhat vagy figyelmen kívül hagyhat részleteket A problémamegoldás egyszerű számára bár hajlamos lehet a ténybeli tévedésekre Érző Gondolkodó Az érző típus az életről emberekről eseményekről és dolgokról empátiája lelkesedése és személyes értékei alapján hoz ítéletet Ennek következtébe jobban érdeklik az emberek és az érzések mint a személytelen logika elemzés és a dolgok tárgyak Fontosabb számára a béke a harmónia mint az hogy első legyen vagy hogy személytelen célokat érjen el Általában elmondható hogy az érző jól kijön az emberekkel jellemző rá hogy képes másokat lelkesíteni jó a rábeszélőképessége A gondolkodó típus ítéletei az

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=112 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • irányítás Ezek az értékek a vezetési képességek egy egy összetevője szempontjából alapul szolgáló tényezők lehetnek Tartalmi szempontból ezen munkaértékek az alábbi munkaválasztással kapcsolatos viselkedést is befolyásoló értékek jelenlétét tükrözi legalábbis tudatos vallott szinten Altruizmus Önzetlenség Olyan munka amelynél lehetővé válik mások boldogulásának előmozdítása Fontosak a szociális kapcsolatokban megnyilvánuló értékek és érdekek Anyagi értékek Olyan munka amely jól fizet és lehetőséget ad az egyének számára fontos dolgok tárgyak birtoklására és megszerzésére Esztétikum Olyan munka amely lehetővé teszi szép dolgok tárgyak elkészítését és hozzásegít a világ szebbé tételéhez Fizikai környezet Az ezt az oldalt fontosnak tartó személy számára lényeges az a hely helyzet amiben a munkatevékenységet végzi mert ez befolyásolja közérzetét Függetlenség Olyan munka amely leehetővé teszi hogy az egyén saját módszere szerint dolgozzon Magába foglalja az önálló értékállítást és a saját magatartás cselekvés ellenőrzésének igényét Hierarchia Olyan munka amely igazságos ellenőrzés alatt végzett Alapja az hogy az emberek szeretik tudni hogyan és milyen alapon ítélik meg őket Irányítás Olyan munka amely lehetővé teszi a mások által végzett vagy végzendő munka megtervezését megteremtését megszervezését Kreativitás Olyan munka amely lehetőséget nyújt új dolgok bevezetésére új termékek megtervezésére és új elméletek kidolgozására Munkateljesítmény A teljesítés érzését hozza a munkavégzésbe ez az érték A teljesítmény

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=113 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • a tanulók a tanulás kapcsán Ez egyrészt befolyásolja a munkavégzési technikai és szakmai képességeinek elsajátítását másrészt az eredményességet segítő személyi tulajdonságokat vezetési képességek alakulását is hiszen az utóbbi két esetben egyfajta énre vonatkozó ismeretszerzési önfejlesztési folyamatról beszélhetünk amelynek motivációs bázisa befolyásolja a célállítást és az erőfeszítést kitartást a tanulás során Egy tevékenység kapcsán a viselkedésünk lehet belsőleg szabályozott ilyenkor azért végzünk valamit mert örömet élvezetet okoz vagy fontos értékes számunkra Lehet a tevékenység külsőleg irányított is ilyenkor a tevékenység végzésének oka a személyen kívül keresendő végezhetjük azért mert megjutalmaznak érte minket illetve büntetnek ha nem tesszük vagy mivel bűntudatunk lenne ha nem tennénk Emellett előfordulhat az is hogy egy adott tevékenység végzésére egyáltalán nem érzünk indíttatást Itt a szakmai érdeklődést is meghatározó tanulás kapcsán vizsgáljuk a motiváció bázisát négy csoportba osztva a tanulókat 1 Intrinzik belső motiváció Belülről irányított örömet okoz számára ha tanulhat 2 Identifikált azonosult szabályozás Belülről irányított azért tanul mert azonosul a céllal és számára is fontossá válik a tanulás 3 Introjektált bevetített szabályozás azért tanul mert a külső elvárást belsővé tette bevetítette és bűntudata lenne ha nem tenné 4 Külső szabályozás Kívülről irányított azért tanul mert elvárják tőle mások Az egyes motivációk a belső külső motivációs

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=114 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • környezettől kevésbé függő újító megközelítésmód jelezheti előre az újszerű megoldásmódok keresésének képességét míg az alkalmazkodó megközelítésmód a gondos körültekintő realitást mérlegelő megoldásoknak munkavégzésnek kedvez Ez jellemzi egyrészt általánosan a szellemi képességeket specifikusan a munkavégzési technikai és szakmai képességeit másrészt részét képezi a munkavégzés minőségét és eredményességét befolyásoló képességeknek is A szociális képességek kapcsán képet kapunk arról hogy a problémák kezelése kapcsán milyen típusú megoldásmódok jellemzik a vizsgált tanulókat abban az esetben amikor társas közegben kerül sor a problémamegoldásra Az alábbi táblázat szemlélteti hogy a problémakezelés szempontjából hogyan jellemezhetőek a dimenzió két végpontján állók újító alkalmazkodó az inkább újítók és az inkább alkalmazkodók mérsékeltebben mutatják ezeket a jellemzőket a helyzethez alkalmazkodó az újító Pontos megbízható a részletek nagymestere alkalmazkodó módszeres körültekintő A problémamegoldás során olyan utakat keresnek amelyeket már kipróbáltak amelyeket már értenek Szabályok szerint halad a problémamegoldásban A feladatok teljesítéséhez kezelhető számú néhány releváns józan biztonságos ötlettel állnak elő Véleményformálásuk néha túl beszűkült és a csoporton belüli nézetekre korlátozódik így fenn tudják tartani a folyamatosságot stabilitást és a csoportkohéziót Inkább javítók tökéletesítők akik ritkán kérdőjelezik meg a szabályokat és általában ha támogatott inkább a fennálló rendszerhez kötődnek A szakmai feladatok kapcsán az alábbiak jól jellemzik hozzáállásukat Csináld jobban Dolgozz a

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=115 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • területnek megfelelően a szakmai képességek fejlesztésének érdeklődési alapjait ugyanakkor a nyitottság szempontjából kiemelhető a művészi a kutató a vállalkozó és a gyakorlatias típus A munkavégzési minőségét és eredményességét befolyásoló képességek vonatkozásában a szakmától függően minden érdeklődési irány jelezheti az adott területnek megfelelően a szakmai képességek fejlesztésének érdeklődési alapjait kiemelhető azonban a művészi a kutató a vállalkozó típus A szociális képességek szempontjából a szociális típus míg a vezetési képességek szempontjából a vállalkozó és a gyakorlati típus emelhető ki A kutató vagy intellektuális érdeklődési irányt az jellemzi hogy szomjas a tudásra intellektuális kíváncsiság vezeti meg akarja érteni a körülötte lévő világot Az elméleti rendszerek matematika fizika stb érdeklik szívesebben gondol át valamit ahelyett hogy gyakorlati problémát oldjon meg Inkább befelé forduló Szereti a logikával megoldható feladatokat ami pontos önálló elemző nyugodt átgondolást kíván Inkább erőssége az írás mint a szóbeli megnyilvánulás Élvezi a nem egyértelmű kihívásokat rejtő helyzeteket és nem szereti a kötöttségeket A vállalkozó típust a szóbeli kifejezőképességet kívánó helyzetek érdeklik ahol másokat meg kell győzni ilyen például az irányítás eladás vezetés szereplés A váratlan megoldást kívánó helyzetekben hatékonyan működik teljesítményre törekszik Kerüli a hosszabb ideig tartó aprólékosságot szellemi erőfeszítést kívánó helyzeteket Kifelé forduló vonzza a hatalom a helyzetek uralása Művészi típus szereti kifejezni az egyéniségét érzékeny Kedveli az eredetiséget új ötleteket elgondolásokat kívánó helyzeteket ahol megmutathatja magát például művészetekben ötletekben gondolatokban Stílusa pl életstílus ruházat gyakran eltér a megszokottól Jellemző lehet rá a bonyolult alkotó szellem az idealizmus az önkifejezés vágya vagy a normáktól való eltérés is Gyakorlatias érdeklődésű személy előnyben részesíti a kézzelfogható világos konkrét gyakorlati problémákat feladatokat az elvont elméleti problémákkal szemben Szüksége van arra hogy lássa a munkája kézzelfogható eredményét Kedveli a fizikai erőkifejtést az ügyességet igénylő feladatokat Inkább a dolgokkal mint az emberekkel szeret foglalkozni A gyakorlatias érdeklődés kevésbé valószínűvé teszi a vezetői orientáció meglétét A

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=116 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • karrier kapcsán megfogalmazott célok alapján ragadhatóak meg a személyt mozgató főbb tényezők A szakmai képességek szempontjából kiemelten a technikai szakmai illetve a management vezetővé válás a kreativitás és az autonómia önállóság mint karriercélok befolyásolhatják a szakmai érdeklődést Az eredményességet segítő személyi képességek szempontjából a management vezetővé válás a kreativitás és az autonómia önállóság mint karriercélok befolyásolhatják a szakmai érdeklődést A vezetési képességek szempontjából a management vezetővé válás szerepe emelhető ki A technikai szakmai kompetenciák mint célok arra utalnak hogy a szakmai tudás folyamatos karbantartásának igénye jellemzi a személyt lépést akar tartani a változó követelményekkel fejleszteni akarja hozzáértését bővítené azt más területekre is E mögött lehet az előrejutás vágya vagy csak a több tudás megszerzése érdekében teszi ezt A management vezetővé válás fontossága esetén a személy igényli azt hogy mások munkáját szervezhesse döntéseket hozhasson felelősséget vállalhasson Fontos számára hogy bízzanak benne számítsanak rá és az hogy másokról gondoskodhasson A személyi képességek vonatkozásában az önbizalom magasabb szintje jellemezheti Mindez a vezetési képességek megszerzésénél motivációs bázisául szolgálhat A kreativitás kiemelt célja esetén a személy számára legfontosabb az innováció az új bevezetése a siker megteremtése újra és újra akár nagy áldozatok árán is Olyan helyzeteket keres és azokat élvezi ahol ötletekkel állhat elő a

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=117 (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • önszabályozás a környezetre adott reakciók két oldalával kapcsolatos önjellemzés alapján adnak képet a vizsgált tanulókról egyrészt a szorongás másrészt a kíváncsisághajlam mint tartós személyiségvonás szempontjából jellemzik magukat a válaszadók Előbbi a szorongáshajlam arra utal hogy a személy mennyire hajlamos fenyegetésként felfognia helyzeteket és ezekre a helyzetekre milyen mértékű szorongással reagál ami rontja a racionális problémakezelés esélyét A magasabb szorongáshajlam a stresszhelyzetekben mutatott magasabb állapotszorongás szinttel jár együtt ami kedvezőtlenül befolyásolhatja az általános fizikai pszichés és akció képességet a munkavégzés minőségét és eredményességét segítő képességeket Az utóbbi a kíváncsisághajlam szintje arra utal hogy a személy mennyire fogékony a változásokra mennyire keresi az újdonságokat A magasabb kíváncsisághajlam kedvezően támogatja a munkavégzés minőségét ugyanakkor az extrém magas értéke a figyelmi koncentráció deficitjére utalhat A munkavégzés eredményességét segítő képességeknél a személyi vonatkozású tapasztalatokra nyitott és nagyobb magabiztossággal reagáló hozzáállást eredményezhet a kíváncsiság magas szintje míg a kommunikációs képességeket szintén támogatja a másokra való odafigyelés érzékenység hajlama által az üzenetfogadás oldalát erősítve A szorongáshajlam arra utal hogy a személy az általa fenyegetőnek felfogott helyzetekre milyen szintű szorongással válaszol Az átlagtól való eltérés alapján jellemző rá a szorongás kialakulásának gyorsasága az érzelmi reakció szélsőségessége tartóssága és az hogy a környezeti hatások milyen széles körét ítéli fenyegetőnek

  Original URL path: http://soprontiszk.hu/palyaorientacio/palya/page/main.php?tem=&p_id=118 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •