archive-hu.com » HU » P » PANNONHAT.HU

Total: 303

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pannonhát
  mai település legmagasabb részén a Főszegben volt A sok apró fehérre meszelt ház a faluhoz közelítő idegennek úgy tűnt mint sok kis fehér galamb a mezőségben Etimológusok szerint a helynév tapadással keletkezett a bérce völgye szókapcsolatból Vannak olyan feltételezések miszerint falunk neve szláv eredetű A község területe régóta lakott Már a bronzkor elején magaslati erődített település volt Nemcsak a rómaiak hanem gótok longobárdok és a kelták idejében is virágzó hely volt Falunkat először írott szövegben hitelt érdemlően 1238 ban említették mint Somogy megyei községet A tatárjárás idején Kádán vezér hadai pusztították vidékünket 1565 ben töröknek adózó községként említik A török miatt többször leégett elpusztult majd újra építkezett 1690 ben Batthyány Ádám csapatai szabadították föl a török megszállás alól Az 1848 49 es szabadságharcnak huszonkilenc katonát adott községünk A XX Század világháborúinak szenvedéseit és követelményeit méltósággal viselte a lakosság A második világháború harcterein hatvannyolc galamboki vesztette életét A polgári áldozatok száma hat volt Emléküket 1989 óta emlékmű őrzi A lakosság többsége római katolikus de sokan vannak a református vallást követők is A katolikusoknak 1256 tól már plébánosa volt Egyházuk 1801 ig Kiskomárom filiája 1802 től máter Jelenlegi templomuk 1801 és 1809 között épült A reformátusoknak már a 16 században anyaegyházuk volt Galambokon A török uralom alatt népes máter és ekkla volt Templomuk egy egyházuk a török kiverettetésekor elpusztult és 1791 ben alakult újjá Jelenlegi templomukat 1861 és 1864 között építették A község első iskolája a 18 század első felében létesült A század végén már mind a két felekezet önálló iskolával rendelkezett Az 1948 as államosítás után jött létre az egységes általános iskola A jelenlegi iskola komplexum 1962 és 1992 között épült Galambok 1355 től a budai káptalan a XIX Század elejétől a budai papnevelő szeminárium birtoka volt A település jellemző gazdasági tevékenysége a mezőgazdaság A dombok hajlatán évszázadok óta szőlő és

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Galambok (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pannonhát
  személynév úgy jöhetett létre hogy egy Gellért vagy Gel l én Kilián féle személynév előrészéhez se kicsinyítő képző járult Más magyarázat szerint a Gelse helynév szláv jövevényszó tövében a csupasz meztelen tar rejlik A gelsei föld a középkorban a várszolgáké lehetett A török támadások az 1540 es évektől fenyegették a falut A török korból sok tárgyi emlék került elő egyes feltételezések szerint ekkor Gelsének vára is volt melynek parancsnoka a szájhagyomány alapján Ördögh kapitány Hét gyermeke volt s innen származik az a mondás hogy heten vannak mint a gelsei ördögök A helységtől északra található a Kapitány temető a monda szerint a török elleni harcokban itt esett el egy magyar kapitány Gelse a XVIII században népesedett be újra Ebben az időszakban épült a templom A község a XIX század végén a XX század elején érte el fejlődésének csúcsát A két világháború sok véráldozatot követelt A zsidóüldözések hatására a II világháború után szinte teljesen eltűnt az iparos és kereskedő réteg Az ötvenes években TSZ szervezés 1970 től 20 évig körzetközpont volt a falu A falu híres szülöttje az 1875 ben született Landler Jenő a munkásmozgalom egyik kiemelkedő alakja Gelsén is és a térségben is több hagyományőrző program és idegenforgalmat vonzó rendezvény van

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Gelse (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pannonhát
  említették Jánosnak azonban volt egy lánya is Kata akire ráhagyta apja Pacsa és Sziget nevű birtokokat amelyeket 1383 ban be is iktattak Ez ellen azonban Alsólend vai Miklós bán fiai István és János bánok pert indítottak de a per végeredménye nem ismert Pacsai Tamás birtokait királyi adományul ezek szerezték meg 1384 ben ők elégítették ki Tamás özvegyét Ezek fiaival szemben azonban perrel lépett fel Isabori Laczk fia János s 1399 ben úgy egyeztek meg hogy Pacsát és Szigetet megfelezték egymás között A XV Század elején a Bánffyak hűtlenségük miatt elvesztették birtokaikat s ezeket Ostfiak kapták meg Ezek azonban visszaadtak nekik mindent s ezért más birtokokkal együtt pacsai és szigeti részjószáguk adták nekik 1404 1459 Ostfi Gergely már 1406 ban a feleségére hagyta ezeket a birtokokat az ő halála után pedig rokonaira Molnári Péter fiaira Zsigmond parancsára a Zalai konvent a Molnáriakat be is iktatta Ezek után nemsokára meghalt Ostfi 1432 ben Bánfi István fiaira panaszt emeltek a vármegye előtt hogy bár Ostfi birtokainak egy része köztük Sziget is rájuk szállt volna azokat azonban a Molnáriak foglalták el Végül is a birtokok a molnáriak kezén maradtak Molnári Péter birtokai között szerepeltek a Szigeti és Pacsai részek is Már a XIV század végén találkoztunk itt az Isabori Laczkfi családdal akik 1399 ben egyezségileg kapták meg a Bánffyaktól Pacsa és Sziget felét Ezekkel később nem találkoztunk de 1450 ben ismét feltűnnek amikor Isabori Laczkfi János fiának Istvánnak a gyermekei eltiltják Molnári Püspök Domokost és N Darabos Lászlót Jákobot és Márkot Pacsa és Sziget elfoglalásától 1460 70 táján Laczk István fiai János és László valamint lányai Zsófia Ormánd Balázsné és Orsolya birtokaikat megfelezték Akkor itt 10 lakott telkük volt Kaczor János fia György hamis oklevelek felmutatása miatt fej és jószágvesztésben marasztaltattak el s ezért a király el akarta adományozni birtokaikat 1469 ben azonban János unokája István lánya Márta nevében tiltakozott Darabos Balázs az ellen hogy Márta részeit is eladományozza 1485 ben Darabos Gergely fizette ki Darabos Balázs özvegyének a hitbérét A szabari pacsai szigeti stb részekhez azonban jogot tartottak a Bánffyak is még mindig 1492 ben Bánffy Miklós és Jakab eltiltották Ulászlót azoknak az itteni részeknek eladományozásától amelyek valami módon Darabos Gergely kezén vannak Ozsvát zágrábi püspök és Darabos Gergelyt azoknak megszerzésétől tiltották el 1494 ben Zeleszigete birtokról olvashatunk amely Darabos Gergelyé volt s amely Wáraszlói János özvegyénél volt zálogba aki azonban ekkor Kaczor Lászlónak adta zálogba Így nagyon valószínű hogy a mai Gelsesziget volt ez Úgy látszik azonban hogy közel ehhez volt egy másik Sziget is Amikor 1320 ban megjárták Gelse Lak és Berzence birtokát a Kanizsa vize felé Trötöl Miklós mestert iktatták be az említett birtokokba Úgy látszik hogy Sziget is az övé volt vagy később szerezték meg mert 1388 ban a fia Gelse Sziget és Lak birtokokat cserébe Zsigmond királynak adták Még az évben Zsigmondtól adomány levelet kaptak a három birtokra Kanizsai László fiai Kanizsai Imrének kötötték le zálogba a gelsei és szigeti részeiket amelyeket azonban ő a zavaros időkben közös érdekből elzálogosított 1446 ban kötelezték magukat hogy közösen fogják kiváltani

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Gelsesziget (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pannonhát
  Csapi Felsőrajk Galambok Gelse Gelsesziget Hahót Homokkomárom Kerecseny Kisrécse Liszó Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrécse Nemespátró Orosztony Pölöskefő Pötréte Sormás Surd Újudvar Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszentjakab Zalaújlak Látnivalók Szálláshelyek Vendéglátó helyek Túraútvonalak Programok Ügyintézés Hasznos adatok történet elérhetőségek látnivalók szállás vendéglátás

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Hah%C3%B3t (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pannonhát
  Csapi Felsőrajk Galambok Gelse Gelsesziget Hahót Homokkomárom Kerecseny Kisrécse Liszó Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrécse Nemespátró Orosztony Pölöskefő Pötréte Sormás Surd Újudvar Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszentjakab Zalaújlak Látnivalók Szálláshelyek Vendéglátó helyek Túraútvonalak Programok Ügyintézés Hasznos adatok történet elérhetőségek látnivalók szállás vendéglátás

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Homokkom%C3%A1rom (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pannonhát
  vár földje volt amelynek egyes részeit IV László adományozta el Atyusz mesternek 1345 ben Kapulnas Kerechun 1472 ben Alsó és Felsőkerecsen előnévvel megkülönböztetve fordul elõ 1345 ben már kápolnájáról is tudunk 1715 ben curialis azaz nemesi közigazgatás alatt álló hely Az 1513 as adólajstrom szerint a két Kerecsenyt egytelkes nemesség lakta 1550 ben nemesi kúria is volt itt Jelentős szőlőssel és gesztenyéssel rendelkezett Kerecseny 1574 körül kisebb erődítmény volt Őrsége

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Kerecseny (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pannonhát
  Csapi Felsőrajk Galambok Gelse Gelsesziget Hahót Homokkomárom Kerecseny Kisrécse Liszó Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrécse Nemespátró Orosztony Pölöskefő Pötréte Sormás Surd Újudvar Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszentjakab Zalaújlak Látnivalók Szálláshelyek Vendéglátó helyek Túraútvonalak Programok Ügyintézés Hasznos adatok történet elérhetőségek látnivalók szállás vendéglátás

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Kisr%C3%A9cse (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pannonhát
  Csapi Felsőrajk Galambok Gelse Gelsesziget Hahót Homokkomárom Kerecseny Kisrécse Liszó Nagybakónak Nagykanizsa Nagyrécse Nemespátró Orosztony Pölöskefő Pötréte Sormás Surd Újudvar Zalakaros Zalakomár Zalamerenye Zalasárszeg Zalaszentjakab Zalaújlak Látnivalók Szálláshelyek Vendéglátó helyek Túraútvonalak Programok Ügyintézés Hasznos adatok történet elérhetőségek látnivalók szállás vendéglátás

  Original URL path: http://www.pannonhat.hu/?lang=hu&menu=pannonhat&telepules=Lisz%C3%B3 (2016-04-29)
  Open archived version from archive