www.archive-hu.com » HU » O » OTPBANK.HU

Total: 430

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • OTP Lakástakarékpénztár - Szerződéskötés
  OTP Csoport Jogszabályi háttér Általános Szerződési Feltételek Üzletszabályzatok hirdetmények Ügyintézési nyomtatványok Egyéb dokumentumok A szerződés előnyei A szerződéses összeg A lakáscélú felhasználás lehetőségei Szerződéses módozatok termékcsaládok Ki köthet szerződést Szerződéskötés Gyakori kérdések Jogszabályi háttér Általános Szerződési Feltételek Üzletszabályzatok díjtáblázat Egyéb dokumentumok Szerződéskötés Szerződést kötni az OTP Bank fiókokban a Postán a Groupama Garancia Biztosító ügyfélszolgálati irodáiban és üzleti munkatársainál valamint szerződéses partnereinknél ügynököknél lehetséges Szerződéses értékesítési partnereink a részükre kiállított
  https://www.otpbank.hu/otplakastakarek/hu/Szerzodeskotes_magan.html (2012-05-10)


 • OTP Lakástakarékpénztár - Szerződésmódosítás
  a szerződés több tekintetben módosul a díj csak egyszer kerül felszámításra Hogyan A szerződés módosítását írásban az OTP Bank fiókjaiban elérhető és helyben kitölthető nyomtatványon kell kezdeményezni melyet 3 példányban kell benyújtani A módosítással érintett szerződéses feltételek a visszaigazolást követő hónap első napján lépnek hatályba Hol A szerződés módosításra vonatkozó igényét az OTP Bank bármely fiókjában kezdeményezheti A lakáselőtakarékossági konstrukcióval foglalkozó munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek a módosítással kapcsolatos összes kérdésekben 1 A szerződéses összeg emelése illetve csökkentése A szerződéses összeg emelésénél illetve csökkentésénél figyelembe kell venni az adott módozat maximális illetve minimális szerződéses összegét A szerződéses összeg csökkentésekor a számlanyitási díj arányos része nem igényelhető vissza A szerződéses összeg emelésekor a szerződéses összeg növekményére számlanyitási díj különbezetet kerül felszámításra melyre az Általános Szerődési Feltételek számlanyitási díjra vonatkozó szabályai az irányadóak azzal az eltéréssel hogy a díjat a kérelemmel egyidejűleg egy összegben kell befizetni Amennyiben a lakáselőtakarékoskodó a minimális megtakarítási hányadot meghaladó mértékben teljesít befizetést ez nem jelenti a szerződés automatikus növelését 2 A szerződés megosztása A lakáselőtakarékoskodó kérelmezheti a lakáselőtakarékossági szerződésének megosztását egy vagy több közeli hozzátartozója javára A megtakarítás tetszőleges arányban osztható meg a már jóváírt állami támogatás pedig szintén a megtakarítás megosztásának arányában kerülhet jóváírásra Ha a megosztott szerződés lakáselőtakarékoskodója vagy a kedvezményezettje javára a megosztás következtében ugyanazon naptári évben már jóváírták az állami támogatást akkor az előtakarékoskodót saját választása alapján csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás A többi szerződés után jóváírt állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal együtt le kell vonni azokra az évekre vonatkozóan amikor több szerződés után került állami támogatás jóváírásra A megosztás során létrejött új szerződések esetében a kiutalás és az állami támogatás tekintetében is az eredeti szerződés megkötésének időpontja az irányadó 3 Szerződések összevonása A lakáselőtakarékoskodó vagy több lakáselőtakarékoskodó kérelmezheti k szerződései k nek egy lakáselőtakarékoskodó és vagy egy
  https://www.otpbank.hu/otplakastakarek/hu/Szerzodesmodositas.html (2012-05-10)

 • OTP Lakástakarékpénztár - Átruházás, kedvezményezett _megváltoztatása
  követő hó első napján lép hatályba ezért az új kiutalásra az állami támogatás vizsgálat után amennyiben állami támogatás levonás nem történt legkorábban ezen hónap utolsó napján kerülhet sor az ügyfél külön kérelme nélkül A lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása A lakáselőtakarékoskodó személye csak az alábbi esetekben változtatható ha az új lakáselőtakarékoskodó az eredeti lakáselőtakarékoskodó közeli hozzátartozója az eredeti lakáselőtakarékoskodó elhalálozott gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek javára kötött szerződés esetén a kiskorú gyámságát ellátó személy változott A lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatásához jogerős bírósági hatósági határozat vagy a korábbi és az új tulajdonos írásos nyilatkozata szükséges Ha a lakáselőtakarékoskodó személyének megváltoztatása átruházása következtében és új lakáselőtakarékoskodó javára ugyanazon naptári évben korábban több szerződés után jóváírták az állami támogatást a lakáselőtakarékoskodót saját választása alapján csak egyik szerződése után illeti meg az állami támogatás A többi szerződés után jóváírt állami támogatást az arra jóváírt betéti kamattal együtt le kell vonni azokra az évekre vonatkozóan amikor több szerződés után került állami támogatás jóváírásra Ha a lakáselőtakarékoskodó személye azért változott mert az eredeti lakáselőtakarékoskodó elhalálozott akkor a szerződésen az elhalálozott lakáselőtakarékoskodó javára már megigényelt illetve jóváírt állami támogatást a szerződés lakáscélú felhasználása esetén az új lakáselőtakarékoskodó nem köteles visszafizetni akkor sem ha a folytatott szerződést az abba való belépés bejelentésével
  https://www.otpbank.hu/otplakastakarek/hu/Atruhazas.html (2012-05-10)

 • OTP Lakástakarékpénztár - Szüneteltetés, _felmondás
  kérelemre engedélyezi A szünetelés időtartama módosítható a szünetelés bármikor megszüntethető A szüneteltetésért az OTP Lakástakarék a mindenkor érvényes Díjtáblázatban meghatározott díjat számít fel A szerződés felmondása A szerződés felmondása az OTP Lakástakarék illetve a lakás előtakarékoskodó kezdeményezésére történhet Az OTP Lakástakarék a szerződést felmondja ha a lakás előtakarékoskodó a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül nem kezdte meg a betétbefizetést az elhelyezett betét egy részét az OTP Lakástakarék bírósági végrehajtási eljárás keretében a bírósági végrehajtó letéti számlájára átutalta a szerződő fél kérésére biztosíték céljából zárolt óvadékolt engedményezett szerződések esetén a biztosíték jogosultjának értesítése alapján a kielégítési jog megnyíltakor ha a lakás előtakarékoskodó számlavezetési díj hátraléka eléri vagy meghaladja a befizetett betétek és az arra járó kamat összegét Ha a lakás előtakarékoskodó a szerződés megkötését követő 4 hónap végéig a szerződésben vállalt befizetéseit nem kezdte meg az OTP Lakástakarék a lakás előtakarékoskodónak felmondást kilátásba helyező levelet majd azt követően ha a 6 hónap végéig sem kezdődött el a betétbefizetés felmondó levelet küld ki A lakáselőtakarékoskodó a szerződést a megtakarítási idő alatt bármikor felmondhatja A szerződés felmondási ideje 3 hónap A lakás előtakarékoskodónak lehetősége van a felmondási idő 1 5 hónapra történő lecsökkentését kérni azonnali hatályú gyorsított kifizetésű felmondást kérni mely esetben
  https://www.otpbank.hu/otplakastakarek/hu/Szuneteltetes_felmondas.html (2012-05-10)

 • OTP Lakástakarékpénztár - Nyitó
  72 000 Ft állami támogatás jár A lakástakarék pénztári megtakarítás kamatadómentes Családtagjai részére is kitűnő megtakarítási lehetőség mivel a szerződésben kedvezményezettet jelölhet meg Ezáltal az elérhető megtakarítás és az igénybe vehető állami támogatás megtöbbszörözhető 49 hónapos megtakarítási idő és havi 20 000 Ft betételhelyezés esetén a betéti kamattal és az állami támogatással évi 12 74 os garantált hozam érhető el A lakáscélú felhasználási lehetőség széles körű A szerződéses összeg lakóházépítésre
  https://www.otpbank.hu/otplakastakarek/hu/index.html (2012-05-10)

 • OTP Bank - Gépkocsinyeremény
  10 000 20 000 és 50 000 forintos címletekben lehet váltani A betétkönyvek tulajdonosai között havonta értékes gépkocsikat sorsolunk ki 2012 ben pedig negyedévente további extra sorsolást rendezünk melyen egy egy nagy értékű autó is gazdára talál A betétek nyerési esély a címlet értékével arányosan növekszik Sorsolás minden hónap 15 én munkaszünet esetén az azt követő munkanapon történik A sorsoláson mindazok a gépkocsinyeremény betétkönyvek részt vesznek amelyek a sorsolás hónapját közvetlenül megelőző teljes naptári hónapon át a negyedéves extra sorsolásokon pedig a megelőző három teljes naptári hónapon át megszakítás nélkül forgalomban voltak Az Extra sorolásokat 2012 április 16 án július 16 án október 15 én és 2013 január 15 én rendezzük meg Amennyiben a betétkönyv a sorsolási időszak elteltével nem szűnik meg folyamatosan jogosult az újabb sorsolásokon való részvételre A befektetett összeget 100 ban visszakapja Amennyiben úgy dönt hogy nem kíván további sorsolásokon részt venni a betétkönyvet bármikor visszaválthatja és annak teljes értékét visszakapja A sorsolások eredményéről a honlapunkon található nyereménylista vagy kereső segítségével a napilapokban az OTP Bank fiókokban valamint a Postán váltott betétkönyvekről a postahelyeken is tájékozódhat Az utolsó sorsolás eredménye Az OTP Bank Nyrt a gépkocsinyeremény takarékbetétkönyvek 289 sorsolását 2012 április 16 án Budapesten tartotta meg A sorsoláson azok az 50 000 20 000 10 000 és 5 000 Ft összegű betétkönyvek vettek részt amelyeket 2012 február 29 éig váltottak és 2012 március 31 én még forgalomban voltak A betétkönyvekre összesen 12 db gépkocsit sorsoltak ki A sorsolás 3 gépkocsitípusból történt A gyorslista közvetlenül a húzás után készült az esetleges számhibákért felelősséget nem vállalunk A betétkönyvszámok azonosításánál az értékelhető számok előtt szereplő nullás számokat nem kell figyelembe venni A hivatalos nyereményjegyzéket az érdeklődők 2012 április 18 ától bármely bankfiókban megtekinthetik A 2012 április 16 ai gépkocsinyeremény betétkönyv sorsolás nyereményjegyzéke 50 000 Ft os betétkönyvek 60 0161319 Suzuki
  https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Takarekbetet/Gepkocsinyeremeny#gepkocsi_nyeremeny_box (2012-05-10)

 • OTP Bank - Megtakarítási Betétkönyv
  kamatáról és az extra nyereménysorsolásokról Költségek Üzletszabályzat Általános rendelkezések Üzletszabályzat 2007 nov 1 étől nem értékesített termékek Üzletszabályzat Postahelyeken forgalmazott takarékbetétek A megelőzően hatályos üzletsza bályzatokat a linkre kattintva tekintheti meg Segíthetünk Kérjen visszahívást vagy hívjon minket a 3 666 666 06 40 366 666 számon a 8 as menüpontban elérhető információs vonalon Hívja munkatársainkat akár most Az internet alapú híváshoz mindössze egy mikrofonnal és egy fejhallgatóval kell rendelkeznie Írjon e mailt Keresse fel személyesen bankfiókunkat OTP Segítünk a Facebookon Magánszemélyek Kisvállalkozások társasházak Vállalatok Önkormányzatok Főoldal Magánszemélyek Megtakarítások Takarékbetétek Takarékbetétek Gépkocsinyeremény Megtakarítási Betétkönyv Betétnevesítés Megtakarítási Betétkönyv Megtakarítási Betétkönyv A Megtakarítási Betétkönyv rugalmasan alkalmazkodik az Ön igényeihez Ajánljuk ha megtakarítását szeretné egy biztonságos és könnyen kezelhető konstrukcióban elhelyezni nem kíván a lekötésekkel bajlódni de nem szeretne lemondani a számlán tartott pénz kamatairól sem nincs alkalma kipróbálni az újabb és újabb megtakarítási lehetőségeket ezért egy egyszerű de gyümölcsöző megoldást keres nagyobb összeget tartana a számlán és ennek megfelelően magasabb hozamot kívánnak elérni Milyen feltételekkel nyithat Megtakarítási Betétkönyvet A Megtakarítási Betétkönyv lekötés nélküli látra szóló konstrukció mely az elhelyezett összegtől függően sávosan kamatozik A betétösszeget bármikor bármekkora összeggel csökkentheti kamatveszteség és feltörési díj nélkül A betétkönyvben maradt összeg a megfelelő sávnak megfelelően továbbra
  https://www.otpbank.hu/portal/hu/Megtakaritas/Takarekbetet/MegtakaritasiBetetkonyv#gepkocsi_nyeremeny_box (2012-05-10)

 • OTP Önkéntes nyugdíjpénztár - Előnyök
  állami nyugdíjrendszerbe valamint reálhozamukat és vagy tagdíjkiegészítésüket önkéntes nyugdíjpénztárba kérik átutalni az átutalt összeg 20 a legfeljebb 300 000 Ft után adóvisszatérítést kapnak Mert nálunk Öné a választás Választható portfoliós rendszer az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárban kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően 5 befektetési stratégia közül választhat annak érdekében hogy nyugdíjcélú megtakarítása az Ön elvárásainak leginkább megfelelő mértékben gyarapodhasson Mert a tagdíjfizetést a munkáltató átvállalhatja A tagdíj átvállalásával a munkáltató segítheti dolgozóit az öngondoskodásban Ezt egyre több cég teszi meg mivel a tagdíjátvállalást költségként számolhatja el Mert a pénztárban felhalmozott vagyon a befektetések hozamaival gyarapszik és a hozam kamatadómentes Mert biztosabb alapokon áll a majdani nyugdíja Az önkéntes nyugdíjpénztár által több lábon áll majdani nyugdíja Mivel pénztártagként a nyugdíjjáruléka több helyre kerül így nyugdíjasként a társadalombiztosításon felül esetleg magánnyugdíjpénztártól az önkéntes nyugdíjpénztártól is kap nyugellátást Ez jelentősen megosztja a majdani nyugdíjjal kapcsolatos esetleges kockázatokat Az önkéntes nyugdíjpénztárak között is lehetnek jelentős különbségek Miért érdemes az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárt választania Mert stabil és biztonságos a háttere Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár hátterében az OTP Csoport áll Számlavezetője az OTP Bank Nyrt vagyonkezelője az OTP Alapkezelő Zrt nyilvántartást végző szervezete az OTP Pénztárszolgáltató Zrt Mert taglétszám alapján Magyarország piacvezető önkéntes nyugdíjpénztára Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár az egyik legnagyobb és a legdinamikusabban fejlődő önkéntes nyugdíjpénztár Magyarországon Tekintse meg a pénztár utolsó zárt negyedévének taglétszám és vagyon adatait Mert egyedülálló kedvezményeket biztosít Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár tagjaként Ön a mindenkori kamattól függetlenül 1 5 os kamatkedvezménnyel veheti igénybe az OTP Bank Folyószámlahitelét a tagsági kártyája segítségével az OTP Nyugdíjvonalon és az interneten keresztül bármikor lekérdezheti egyéni számlája egyenlegét a várakozási idő leteltét követően kedvezményes személyi hitel felvételét kezdeményezheti az OTP Banktól Mert nálunk Öné a választás Választható portfoliós rendszer az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál Az OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárban 2009 december 1 jétől kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően 5
  https://www.otpbank.hu/otppenztarak/hu/O01010000.html (2012-05-10)