archive-hu.com » HU » M » MAGYARORSZAG-SZEP.HU

Total: 370

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Borostyánkő
  A tatárjárás után a Németújvári grófok birtokolták Mint határvár Ausztria felől időnként osztrák kézre került 1388 tól a Kanizsaiaké 1491 től 1647 ig Ausztriához tartozott Ezután a Batthyány család tulajdona 1865 1892 között angol tulajdonosa volt tőlük vették meg az Almásyak A várkastély jelenleg szálloda a külső vár kissé romos A település környéke a zöld színű szerpentin ásvány lelőhelye már az őskorban is bányászták A helyi faragók ma is dísztárgyakat

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Borostyanko/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Németújvár
  Zsigmond király a Lévai családnak adományozta A 15 század közepétől az Újlaki családé 1524 től a Batthyány családé A török időkben fontos erősség volt A Bocskai felkelés idején habsburg oldalon maradt 1619 ben viszont Bethlen fejedelem 1683 ban pedig Thököly mellé álltak a Batthyányak de a Rákóczi szabadságharc idején ismét labanc pártiak lettek A vár így megúszta a lerombolást de 1775 ben megkezdték a falak részleges lebontását II József adórendelete

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Nemetujvar/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Pétervárad
  ből maradt fenn Peturwarod Az itt álló egyszerű kis palánkvár birtokosa Péter bán a névadó akit Gertrúd királyné meggyilkolása miatt végeztetett ki II András Katona József Bánk Bán IV Béla még hercegként alapított itt a várhegy alatti völgyben cisztercita monostort melyet Bélakút néven neveztek Ezt a mongolok 1241 ben lerombolták helyette a ciszterciek a várhegyen építettek maguknak új erődített monostort A 14 század elején innen szervezte az ország dolgait anjou királyunk Károly Róbert 1439 ben kerül a Garai akhoz Az 1460 as évektől a mindenkori kalocsai érsek a vár ura A várat a mohácsi csata előtt 1526 július 27 én foglalta el Szulejmán szultán török hadserege 1688 ban sikerült visszafoglalni ekkor kezdték meg a a Vauban rendszerű erőd kiépítését 1848 49 ben a péterváradi helyőrség végig kitartott a magyar forradalom és szabadságharc mellett fontos helyőrség volt innen tartották féken a habsburgok által a magyarok ellen uszított rácokat és horvátokat A komáromi erődhöz hasonlóan Péterváradot is csak hetekkel a világosi fegyverletétel után adta át a habsburgoknak Kiss Pál várparancsnok és 8 ezer katonája teljes mentesség fejében Trianon előtt a Magyar Királyság Horvát Szlavónország Szerém vármegyéjéhez tartozott vegyes lakosságának többsége horvát volt A békediktátummal a Szerb Horvát Szlovén királysághoz csatolták 1941 ben

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Petervarad/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Újvidék
  ban városi jogokat kapott s az Osztrák Magyar Monarchia idején főként a kiegyezés után a Magyar Királyság idejében kiépültek a város intézményei de ekkor még Bácska legnagyobb városa Szabadka volt Újvidék az I világháború előtt relatív magyar többségű volt 1910 ben 33590 lakosából 13343 magyar 11594 szerb 5918 német lakója volt A város a Trianoni békediktátummal a Szerb Horvát Szlovén Királysághoz került Mára a Szerbiai Vajdaság legnagyobb városa lett több mint 200 000 lakossal A magyarok aránya 5 6 ra csökkent Bácskát 1941 tavaszán visszafoglalták a magyar csapatok s 1944 végéig az óhazához tartozott 1942 ben sajnálatos partizánvadász akciót hajtott végre a magyar katonaság melynek során mintegy 3 000 főként szerbet végeztek ki A magyar vezetés még 1943 ban Horthy kormányzása alatt felelősségre vonta a vétkes magyar tiszteket bár egy részük a németekhez menekült 1945 ben pedig kiadták őket a szerbeknek akik kivégezték őket A másik oldalról 1944 45 telén Tito partizánjai szabályos népirtást végeztek a magyarok körében melyet azóta sem ismertek be A megölt magyarok számát 30 000 és 50 000 közé teszik a különböző források Egész magyar falukat irtottak ki Tömegsírokba hajigálták a magyarokat van ahol sportpályát építettek a tömegsír fölé máshol szeméttelepet létesítettek a tömegsír felett Három

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Ujvidek/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Szabadka
  rablóvezér Csernoevics Nenád Cserni Jován megtette magát a környék cárjának s Szabadkát pedig fejedelmi székhelyének A magyar urak gyorsan rendet tettek s véget vetettek a fekete ember pünkösdi királyságának Ez csak azért érdekes mert ekkor kerültek ide először rácok szerbek ill a szerbek hőst csináltak belőle s szobra most a főtéren áll A törökök 1542 ben foglalták el a várost amely 1686 ban szabadult fel a török uralom alól A török időkben elnéptelenedett területre a délről felhúzódó ortodox rácok szerbek mellé tudatos telepítéssel kerültek a római katolikus rácok azaz horvátok és bunyevácok majd apránként visszaszivárogtak a magyarok is 1743 tól mezőváros 1779 től szabad királyi város 1867 a kiegyezés után hatalmas fejlődésnek indult ekkor épült a városközpont ma is álló épületeinek többsége közöttük a szecessziós stílusú épületek is a parlamentnek is beillő városháza is A trianoni békediktátummal elszakított város az egész Balkán legnépesebb városa volt a horvátok bunyevácok és szerbek mellett a magyarok abszolút többségben voltak A mostani határtól alig 10 km re fekvő városban a közigazgatásilag hozzátartozó településekkel együtt 148 000 en laknak A magyarok relatív többségben vannak 40 A szerbek aránya 25 a horvátoké 12 a bunyevácoké 11 Magában a városban már inkább sajnos a szerbek a hangadók

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Szabadka/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Székelykeve
  iskolában kizárólag magyar nyelvű tanítás van A település lakóinak többsége a 19 század végén az öt bukovinai székely faluból áttelepültek leszármazottja Sokan foglalkoznak falusi túrizmussal szervezett keretek között szép tiszta falu kedves vendéglátókkal Honlapjuk www szekelytur com Kattintson egy képre

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Szekelykeve/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Tóthfalu
  el Itt található a Délvidék legnagyobb Turulmadaras emlékműve A Bács Bodrog megyei falu létrejötte után kis idővel 1920 tól a Szerbhorvát királysághoz került 1941 ben visszatért de 1944 végén már Tito partizánjai jöttek Szabó Dénest a falu plébánosát sok más magyar plébánoshoz hasonlóan kivégezték Tóthfalu ma is színmagyar lakosságú A takaros település lakói falusi vendéglátással is foglalkoznak Turinfo iroda is működik Tóthfalusi lakos Zoli barátunk is aki a Délvidéki Portyákat

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Tothfalu/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Nagybecskerek
  16 század elején palánkvár épült melyet a törökök 1551 ben foglaltak el Bár többször is gazdát cserélt véglegesen csak 1716 ban szabadult fel a török uralom alól Ekkor már csak kis számú szerb menekült lakta akik mellé a habsburgok akik a Temesi bánságot külön kormányozták további szerbeket majd 1724 től kezdődően több ütemben németeket is telepítettek s apránként magyar családok is jöttek Nagybecskerekre 1769 ben Mária Terézia mezővárosi kiváltságokat adományozott a településnek 1778 tól a vármegye rendszer visszaállításától kezdve Nagybecskerek ismét Torontál vármegye székhelye lett 1807 ben tűzvész pusztította Trianon előtt 1910 ben 26006 lakosából 9148 magyar 8934 szerb 6811 német 456 szlovák 339 román nemzetiségű volt Mára a magyarok aránya 11 ra csökkent A magyarok többségében katolikus vallásúak Trianon óta Nagybecskerek római katolikus püspöki székhely A neoromán stílusú rk templom katedrális 1866 68 között épült A templom falait értékes festmények díszítik két oltárképet Székely Bertalan festett A freskókat 1885 86 ban festette Jozef Goigner becskereki festőművész A városháza 1816 ban épült mai neobarokk formáját 1887 ben nyerte el Pártos Gyula és Lechner Ödön munkája nyomán A város szülötte volt Lázár Vilmos honvédezredes aradi vértanú emléktáblája a katedrálisban van elhelyezve A főtéren állt Kiss Ernő honvédtábornok szobra ő volt 1848

  Original URL path: http://magyarorszag-szep.hu/Nagybecskerek/index.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive