archive-hu.com » HU » K » KREA-TURA.HU

Total: 275

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Eseménynaptár
  Eseménynaptár Szűrő Cím Helyszín Város Típus Szűrő Törlés Limit 5 10 15 20 25 30 50 100 Mind Dátum Cím Helyszín Típus Jelenleg nincs bejegyzett esemény nbsp

  Original URL path: http://krea-tura.hu/esemenynaptar/eventlist?tmpl=component&pop=1 (2016-04-27)
  Open archived version from archive


 • Krea-túra alapszabály
  teljesítheti jogait és kötelezettségeit A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja meghatalmazotti képviseletnek nincs helye 4 Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik 5 Az Egyesület szervezete összeférhetetlenségi szabályok 1 Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés 6 amely a tagok összessége Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve az Elnökség 7 irányítja és látja el Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökségi tagok és az Elnök 8 valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 2 Az Egyesület ügyintéző szervének tagja illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár Magyarországon letelepedett illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet aki nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt 6 A Közgyűlés 1 Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni továbbá köteles azt összehívni ha a tagok legalább 1 3 a írásban az ok és a cél megjelölésével kéri továbbá ha a bíróság elrendeli Etv 11 2 bekezdése 2 A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a Az Alapszabály megállapítása módosítása b Az éves költségvetés meghatározása c Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása d Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének feloszlásának kimondása e Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása f Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása g Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása ha a tisztségükből adódó feladatokat nem látják el h A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása i A Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása ha a tisztségükből adódó feladatokat nem látják el 3 A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni a napirendi pontok valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével 4 A közgyűlés akkor határozatképes ha a szavazásra jogosult tagok 50 a egy fő jelen van A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták 5 A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza kivéve az a e és g pontot ahol a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének legalább három negyedének igenlő szavazata szükséges Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja 6 A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint azaz a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza 7 A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz 8 A közgyűlés a személyi döntések e f és g pontok kivételével határozatait nyílt szavazással a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza 9 Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni 10 A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya ha lehetséges személye megállapítható 7 Az Elnökség 1 Az Egyesület vezető szerve a három tagú Elnökség amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással 5 év időtartamra választja Az elnökség tagjai az Elnök az Ügyvezető Elnök és a Titkár 2 Az Elnökség szükség szerint de évente legalább egy alkalommal tart ülést Az Elnökség ülése határozatképes ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van 3 Az Elnökség határozatait nyílt szavazással szótöbbséggel hozza meg A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell Az Elnökség két tag jelenléte esetén egyhangú döntést hoz 4 Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni a napirendi pontok pontos megjelölésével Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg 5 Az Elnökség hatáskörébe tartozik az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala az ügyrend elfogadása az etikai szabályok elfogadása tagfelvétel jóváhagyása az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az éves elnöki beszámolókba valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére döntés minden olyan egyéb kérdésben amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 6 A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és lemondásával is amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól 7 Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat hogy abból az Elnökség döntésének tartalma időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya ha lehetséges személye megállapítható 8 A Az Egyesület Elnöke 1 Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással 5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője 2 Az Elnök hatásköre és feladatai az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása az elnökségi ülések előkészítése és levezetése az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok illetőleg bíróság előtt az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése amelyből a vezető szerv döntésének tartalma időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható éves beszámoló tervezetének készítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése megszervezi a Titkárság munkáját megbízza a Titkárt amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra

  Original URL path: http://krea-tura.hu/component/content/article/3-egyesueleti-adatok/2-krea-tura-alapszabaly (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Adó 1%
  is adód 1 val akkor azt köszönettel elfogadjuk Az elmúlt években lavinajeladókat sérült szállítására alkalmas bivakzsákot jégmászó felszereléseket vásároltunk amelyeket Te is használhatsz sőt lehet hogy használtál már Az elkövetkezendő időszakban is arra költjük az adó 1 okat hogy egyesületünk szertárát bővítsük Krea Túra HTE Adószám 18261729 1 43 A rendelkező nyilatkozatot innen is letöltheted Ha esetleg nem tudod pontosan hogyan működik az adó 1 felajánlás akkor a mellékelt kitöltési

  Original URL path: http://krea-tura.hu/ado-1?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk!
  a hegymászásról Kötelező mező E mail címed Keresztneved Vezetékneved Hegymászó tanfolyamok Főoldal Alapfokú sziklamászó tanf Középfokú sziklamászó t Nyári magashegyi tanf Téli magashegyi tanfolyam Jégmászó tanfolyam Falmászás edzések EFR Elsősegély tanfolyam Oktatóink Hegymászó előadások Eseménynaptár Egyesület Főoldal Kapcsolat Adó 1 Oktatási anyagok Miért jó tagnak lenni Könyvek előjegyzése Tartalomjegyzék Póló rendelés OHT regisztráció Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk Írta Farkas Gyula 2013 december 24 kedd 10 10 Share

  Original URL path: http://krea-tura.hu/ado-1/70-kellemes-karacsonyt-es-boldog-uj-evet-kivanunk (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • 404-Az oldal nem található
  Alapfokú sziklamászó tanf Középfokú sziklamászó t Nyári magashegyi tanf Téli magashegyi tanfolyam Jégmászó tanfolyam Falmászás edzések EFR Elsősegély tanfolyam Oktatóink Hegymászó előadások Eseménynaptár Egyesület Főoldal Kapcsolat Adó 1 Oktatási anyagok Miért jó tagnak lenni Könyvek előjegyzése Tartalomjegyzék Póló rendelés OHT regisztráció 404 Az oldal nem található Írta Farkas Gyula 2011 március 08 kedd 20 49 Sajnos a keresett oldal nem található Honlapunk tartalmának nagy részét elköltöztettük a http hegymaszotanfolyam hu

  Original URL path: http://krea-tura.hu/ado-1/5-404-error (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Alapfokú sziklamászó tanfolyam oktatási anyagok
  Történelem UIAA falrajz jelölések Tiroli deklaráció A magyarországi hegymászóképzés az alábbi lépcsőkből áll Alapfokú sziklamászó tanfolyam Nyári magashegyi tanfolyam Téli magashegyi tanfolyam Ezen három tanfolyam után leszel vizsgázott hegymászó Vizsgázott hegymászóként további OKJ s képzéseken vehetsz részt Hegymászó sportoktató alapfokon

  Original URL path: http://krea-tura.hu/oktatasi-anyagok?tmpl=component&print=1&page= (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Krea-Túra Hegymászó és Természetjáró Egyesület
  Ablak bezárása A cikk ajánlása ismerősnek A címzett e mail címe A feladó neve Az Ön e mail címe Tárgy Küldés Mégse

  Original URL path: http://krea-tura.hu/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL2tyZWEtdHVyYS5odS9va3RhdGFzaS1hbnlhZ29r (2016-04-27)
  Open archived version from archive

 • Sziklamászó tanfolyamok
  előadások Eseménynaptár Egyesület Főoldal Kapcsolat Adó 1 Oktatási anyagok Miért jó tagnak lenni Könyvek előjegyzése Tartalomjegyzék Póló rendelés OHT regisztráció Sziklamászó tanfolyamok Írta Farkas Gyula 2013 június 17 hétfő 12 26 Lemaradtál a nyári alapfokú sziklamászó tanfolyamokról Ne búsulj Hamarosan indítunk újabb tanfolyamokat itthon és külföldön egyaránt Haladók számára pedig indulnak a középfokú sziklamászó tanfolyam ok ill szokásos nyári magashegyi tanfolyamu nk amelyen a hegymászást profi szinten sajátíthatod el Európa

  Original URL path: http://krea-tura.hu/tartalomjegyzek/62-sziklamaszo-tanfolyamok (2016-04-27)
  Open archived version from archive