archive-hu.com » HU » E » EMBERFIA.HU

Total: 266

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Üres Lap
  lehel Egyházára egy pillanatig sem hagyott fel ezzel Ha megvonná Lelkét az Egyházban minden elpusztul és a porba tér ugyanúgy ahogy az Írás mondja más értelemben a teremtésről Zsolt 104 29 Mennybemenetele után Jézus elküldte a Szentlelket aki Pünkösdkor ünnepélyes és nyilvános formában szállt le az Egyházra Hatásai érzékelhető módon jutottak kifejezésre a félénk apostolok bátran kiálltak Jézus mellett azok akik még a mennybemenetelkor sem értettek sok mindent világosan meg tudták fogalmazni Isten üdvözítő tervét Jézus megváltó halálát az Ószövetségi ígéretek beteljesülését a Názáreti Jézusban az apostoli igehirdetés meggyőző erőt kapott és másokban is hitet ébresztett Ap Csel 4 33 azok az apostolok akik Jézus elfogatásakor szertefutottak most egy szívvel lélekkel együtt voltak és összetartották a Krisztusban hívőket Ugyancsak az érzékelhető hatások közé sorolható az Egyház szervezetének fokozatos kiépülése az hogy az apostolok maguk számára munkatársakat választottak s ha meggyőződtek arról hogy Isten valóban hívja az illetőt szolgálatra megkülönböztetés szintén a Lélek ajándéka a Szentlélek által kapott hatalommal megbízásokat adtak át Az Apostolok Cselekedeteit a Szentlélek evangéliumának is nevezhetnénk Amíg így imádkoztak megremegett a hely ahol összegyűltek Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek és bátran hirdették Istennek szavát Péter még be sem fejezte a beszédet s a Szentlélek már leszállt mindenkire aki hallgatta a tanítást A zsidókból lett keresztények akik Péterrel érkeztek ámulatba estek hogy a Szentlélek ajándéka a pogányokra is kiárad Mert hallották hogy megkapták a nyelvek adományát és magasztalták az Istent Ez a kettős működés a hierarchiában és az egyes hívekben vagy hívek csoportjaiban mind a mai napig fennáll és az Egyház történelme folyamán sokszor félreértések és feszültségek forrása lett A keresztények alapvető egyenlősége mellett ugyanis megjeleníti a különbözőségeket is A különbözőségek pedig az emberi gyengeség és más tényezők pl hittani ismeretek hiányosságai folytán könnyen rangsorrá alakultak A történet már az apostolokkal megkezdődött János a szeretett tanítvány egyszer így szólt Jézushoz Mester láttunk valakit aki ördögöt űzött a nevedben de nem tart velünk Megtiltottuk neki mert nem tartozik közénk Jézus így válaszolt Ne tiltsátok meg neki Aki a nevemben csodát tesz nem fog egykönnyen szidalmazni Ebből az esetből kitűnik hogy már az apostolokban megvolt a karizmák monopolizálásának kísértése Mennyivel más magatartással találkozunk az Apostolok Cselekedeteiben ahol lépten nyomon azt találjuk hogy az apostolok bőségesen közvetítették az Isten kegyelmét és együtt örültek a hívekkel a karizmák sokaságán Péter és János kiszabadulásuk után a hívekkel együtt így imádkoztak Nyújtsd ki kezedet hogy gyógyulások menjenek végbe jelek és csodák történjenek szent szolgád Jézus nevében Alább pedig ez áll Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben A karizmatikus megújuláson belül több kísértés jelenik meg a benne részesült hívek a karizmák körét könnyen a rendkívüli ajándékokra szűkítik le nyelveken szólás prófécia gyógyítás ahogy János apostolnál láttuk ezen az oldalon is felmerül a karizmák monopolizálása csak az a karizmatikus aki közénk tartozik mi döntjük el hogy ki a karizmatikus Ez utóbbi magatartás egyébként szorosan összefügg az előzővel vagyis a karizmák körének leszűkítésével Ha ugyanis a karizmák valós körét tartjuk szem előtt akkor felfigyelünk azokra is amelyek kevésbé látványosak és

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Vallasok/Vallasok%20almappai/Nagyegyhazak%20almappai/katolkarizm.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive • Tizenegyedik ének A pokol beosztása Tizenkettedik ének A vérfürdő Tizenharmadik ének Az eleven liget Tizennegyedik ének A tűzeső Tizenötödik ének Brunetto Latini Tizenhatodik ének Nagy emberek a pokolban Tizenhetedik ének A szörnyeteg hátán Tizennyolcadik ének Rondabugyrod Tizenkilencedik ének Fejjel lefelé Huszadik ének A jósok Huszonegyedik ének A rondakörmök Huszonkettedik ének Pokoli bohózat Huszonharmadik ének Az ólomcsuhások Huszonnegyedik ének Az emberi főnix Huszonötödik ének A kígyóemberek Huszonhatodik ének Odysseus utolsó utazása

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Kultura/Kultura%20almappai/dante%20almappai/infer.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • A művészek gőgje Tizenkettedik ének Képek a márványpadlón Tizenharmadik ének A vakok erkélyén Tizennegyedik ének Az elátkozott folyó Tizenötödik ének A szelídség víziója Tizenhatodik ének Romlott világ Tizenhetedik ének A harag víziója Tizennyolcadik ének A szeretet titkai Rohanó lelkek Tizenkilencedik ének A sziréna és a fösvény pápa Huszadik ének A francia királyok bűnei Huszonegyedik ének Holt költők találkoznak Huszonkettedik ének Egy római megtérése Huszonharmadik ének Forese és a soványak Huszonnegyedik

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Kultura/Kultura%20almappai/dante%20almappai/purga.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Tizedik ének Dante a Napba száll Tizenegyedik ének Assisi szentjéről Tizenkettedik ének Szent Domokos élete Tizenharmadik ének Salamon bölcsessége Tizennegyedik ének Fény és kereszt Tizenötödik ének Dante őse Tizenhatodik ének A régi nemesség Tizenhetedik ének A száműzött költő Tizennyolcadik ének Betűk a Jupiteren Tizenkilencedik ének A sas szavai Huszadik ének Pogányok a mennyországban Huszonegyedik ének Az arany lépcső Huszonkettedik ének Visszatekintés a csillagokból Huszonharmadik ének Krisztus diadalmenete Huszonnegyedik ének Vallatás

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Kultura/Kultura%20almappai/dante%20almappai/parad.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Bevezetés
  megállapíthatjuk hogy egy új szellemiség a New Age növekvõ térnyerésével kell számolnunk A vasfüggöny leomlása után hazánkat is elérte a nyugati világot már korábban elárasztó ezoterikus hullám Ennek elsõ megközelítésben csak lazán összefüggõ elemei igen nagy arányban vannak jelen a könyvpiacon és a filmiparban Mozgalmak pszichológiai irányzatok új vallások születnek amelyek egy új korszak elõhírnökeiként határozzák meg magukat A kulcsszavak mindannyiunk számára ismertek földönkívüliek lélekvándorlás tudatalattid mindenre képes hatalma bioenergia és fényadók parafenomének inga varázsvesszõ tûzönjárás horoszkóp számmisztika spiritizmus boszorkányság jósok és mágusok különféle formái A New Age szellemiségének filozófiai alapja monista rendszer a minden egy elvén alapul ember kozmosz isten egy voltát vallja Valláspótló szerepében elsõsorban a nagy keleti vallásokra alapozó szinkretizmus jellemzi Célja egyfajta kitágult kozmikus tudatú embertípus kialakulása Hogyan viszonyul egymáshoz a hagyományos zsidó keresztény világszemlélet valamint a New Age szellemisége A továbbiakban ezt a kérdést a Szentírásból a kérdéssel kapcsolatba hozható helyek alapján vizsgálom Alaptételem a következõ a zsidó keresztény hit és a ma New Age néven összefoglalt szellemi irányzatok évezredek óta egymás mellett létezõ egymással össze nem egyeztethetõ világszemléletek amelyek kölcsönösen kizárják egymást Bevezetésképpen talán nem érdektelen kitérni arra hogy tulajdonképpen mihez képest határozza meg önmagát Új Korszakként a New Age irányzata Asztrológiai értelmezés szerint

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/New%20Age/New%20Age%20almappai/new%20age/node1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Üres Lap
  mint az őszi légy Ki ellenszegül magára marad Sátán bérese a halál arat Szedi minden nap áldozatait Az ember pedig épít s hirdeti tanait Dögvész tombol a föld másik felén Itt palota épül ott viskóban él a szegény 1984 Budapest Visi Károly HÁLÁS SZÍVVEL Urunk Hálás szívvel köszönjük életünket Hálás szívvel köszönjük mindennapi kenyerünket Sokszor sokat tesznek és vesznek az emberek S hogy hálát adjanak Neked erről megfeledkeznek Pedig áldások

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Erdekessegek/Erdekessegek%20almappai/Toletek%20jott/Toletek%20jott%20almappai/visikaroly.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • de jaj a félelem megint leláncolt feltünvén egy oroszlán szörnyü képe mely emelt fővel közeledni látszott s dühös éhséggel zsákmányát kereste úgy hogy a lég tőle remegni látszott S egy nőstényfarkas melynek vézna teste terhesnek tünt föl minden céda vággyal s ki miatt lőn már annyi népnek veszte Ez megbénított olyan bénasággal hogy elvesztém a magasság reményét a láttából eredő gyávasággal És mint ki lesné kocka nyereményét ha jő a pillanat mely vakra forgat búsan átkozza játékos merényét olyanná tőn engem e nyugtalan vad mely újra elűzött a magasságtól ama vidékre ahol a nap hallgat És míg így én távol a napvilágtól tépődtem im valakit mintha látnék rekedtnek tünt fel hosszú némaságtól Jött a nagy pusztában s én rákiálték amint megláttam Könyörülj meg rajtam akárki vagy igaz ember vagy árnyék Felelt Nem ember ember régen voltam Szüleim Mantovából mindaketten lombardok voltak de már rég megholtam Bár későcskén sub Julio születtem jó Augusztus alatt Rómában éltem hívén a régi hazug istenekben Költő valék és versben elregéltem mint menekült míg nagy Ilion égett Anchises jámbor magzata az éjben De mondd mi hajt a völgybe vissza téged Mért nem törekszel fel a szép halomra melyen kivül nem lelhetsz üdvösséget Vergiliusz vagy hát s ajkadról omla ama hatalmas ének égi vize feleltem s szégyen szállt a homlokomra Ó minden költők dicsősége dísze ki könyved oly buzgón szereti régen legyen mostan kegyedben némi része Mesterem mintaképem vagy te nékem te vagy csupán kitől örökbe kaptam a zengzetes szót mely ma büszkeségem Látod előttem milyen szörnyü vad van védj tőle híres bölcs mert szembeszállni vérem remeg a puszta gondolatban Tenéked másik úton kell ma járni felelt midőn meglátta hogy sirok ha nem akarsz e vad helyen megállni mert ez a szörny kitől könnyed csorog útjába állna bárki közelednék úgy hogy halála lenne e birok És oly

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Kultura/Kultura%20almappai/dante%20almappai/p1.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • lelkedben téged gyávaság ragadt meg melynek az embert meg megcsapja szárnya hogy tisztes szándokától visszaretten mint félős bestiát ijeszti álma Hogy hát ez urrá ne legyen szivedben elmondom mit hallottam ami rábirt hogy megsajnáltalak és idejöttem A lebegők közt voltam mostanáig s egy üdvözült hölgý szólított felém jött oly szép hogy kértem parancsolna bármit Csillagnál jobban csillagszeme fénylett s beszélni kezdett halkan csupa kellem szavában angyalok zenéje rémlett ó szolgálatkész mantuai szellem kinek a híred áll még a világon s megáll míg a világ lesz bármi ellen sors üldözöttje nékem jóbarátom áll gátolva az útján puszta partnál hogy gyáván már már megfoŕdulni látom S félek hogy tévelygésben oly zavart már az után mit hallék az égben róla hogy segítségre vágyam késve hajt már De menj talán majd ád az ékes szóra menj amivel csak mentséget remélhet segítsd s szívemnek légy vigasztalója Beatrice vagyok ki menni kérlek jöttem ahova vágyom visszatérni szerelem hítt le s teszi hogy beszéljek Gyakran foglak majd tégedet dicsérni ha majd megint az Úr elébe térek Elnémult akkor s én kezdtem beszélni Erénynek hölgye kinek egy erényed teszi hogy fajunk fölülmulja minden tartalmát az ég legszükebb körének parancsod olyan gyönyörnek tekintem hogy itt későnek tetszenék a kész szükség arról többet beszélni nincsen De mondd hogyan lehet hogy mitse félsz e mély középpontig onnan leszállni ahova vágyad égve visszanéz Mert oly buzgón látszol tudásra várni elmondom hát felelte nem titok miért nem félek onnan idejárni Félni csak oly dolgoktól lehet ok amelyeknek hatalmából baj érhet másoktól nem mert ártalmatlanok Engem az Isten övé a dicséret úgy alkotott hogy kínotok nem érzem és lángotok hozzám közel se férhet Szent Hölgy ül fönnyen ki a szenvedésen amelyhez küldlek oly szánalmat érez hogy rést ütött a zordon Végezésen Ez kérve fordult Lúcia szivéhez s szólt Segítségért eped egy hived lent rád

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Kultura/Kultura%20almappai/dante%20almappai/p2.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive