archive-hu.com » HU » E » EMBERFIA.HU

Total: 266

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 3. rész
  iszik és ebbõl szokott jósoltatni Megsértettétek amikor ezt tettétek Ter 44 4 5 Az a kijelentés hogy ebbõl szokott jósoltatni Károli Gáspár fordítása 7 szerint abból szokott jövendölni pusztán a pohár értékét kívánja hangsúlyozni Ne feledjük a történet az ókori Egyiptomban játszódik s az üzenet közvetítõi is egyiptomiak Ez a szöveg tehát nem arról szól hogy József rendszeresen jósolt vagy jósoltatott volna hanem díszítõelem a történetben aminek az a célja hogy a pohár értékének aláhúzásával testvérei látszólag még nagyobb bajba kerüljenek Arról pedig végképp nincsen szó a szövegben hogy József a jóslást az Istennel való kapcsolatteremtéshez használta volna Amennyiben ez a magyarázat nem állná meg a helyét számításba kell vennünk a Szentírás rendkívüli õszinteségét is hiszen nem kendõzi el a legnagyobbak vétkeit sem amint azokról olvashatunk Mózes Dávid Salamon vagy az Újszövetségben Péter és Pál apostolok vagy éppen Márk evangélista esetében Lásd Szám 20 1 13 2Sám 11 1Kir 11 1 13 Mt 26 69 75 ApCsel 7 54 ApCsel 8 3 ApCsel 15 36 38 Azt pedig senki sem állíthatja hogy a Szentírás azért õrizte volna meg ezeket a történeteket mivel követésre méltónak tartaná a késõbbi korok hívõi számára Sokkal inkább vigaszt jelenthetnek a bûnei miatt esetleg kétségbeesett olvasó számára hogy a Biblia sok tiszteletre méltó alakja sem volt tökéletes ember A követendõ példák között egész más szerepel Az Apostolok Cselekedeteinek könyve szerint miután Pál apostol efezusi mûködése nyomán igen sok megtérés történt Sok hívõ elõállt és nyíltan föltárta tetteit Azok pedig akik varázslással foglalkoztak jó sokan összehordták könyveiket és mindenki szeme láttára elégették Ezek értéke ötvenezer ezüstre volt becsülhetõ ApCsel 19 18 19 Az Apostolok Cselekedetei egy másik helyén is találunk példát a kereszténység és az ezoterika szembenállásáról Pál apostol és Barjézu találkozásáról van szó amely Ciprus szigetén történt Mikor bejárták Páfuszig az egész szigetet találkoztak egy Barjézu

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/New%20Age/New%20Age%20almappai/new%20age/node4.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • 4. rész
  diakónus igehirdetése nyomán maga is megkeresztelkedett majd Péter és János apostolok odaérkezte után csodálattal szemlélte hogy azok kézrátétele nyomán a hívõkre leszáll a Szentlélek Amint pedig Simon látta hogy az apostolok kézrátételére leszáll a Szentlélek pénzt ajánlott föl nekik e szavakkal Adjatok nekem is olyan hatalmat hogy akire csak ráteszem a kezemet elnyerje a Szentlelket Péter azonban rászólt Vesszen el a pénzed veled együtt mivel azt gondoltad hogy az Isten

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/New%20Age/New%20Age%20almappai/new%20age/node5.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • 5. rész
  közönség lett volna Talán elég lett volna ha Jézus megismétli a kánai mennyegzõn tett csodáját és elkerülhette volna a kínhalált a kereszten Jézus azonban nem Heródes udvari mágusa kívánt lenni Õ maga Isten bölcsessége Szent Pál õt hirdetve mondja Bölcsességet hirdetünk mi is de csak a tökéleteseknek Nem ennek a világnak pusztulásra ítélt fejedelmeiét hanem Isten titokzatos elrejtett bölcsességét hirdetjük melyet az Isten öröktõl fogva elõre elrendelt a mi dicsõségünkre Ezt senki sem értette meg a világ fejedelmei közül mert ha megértették volna sohasem feszítették volna keresztre a dicsõség Urát 1Kor 2 6 8 8 A dicsõség Urát keresztre feszítették azonban feltámadt a halálból és az feltámadásában való részesedést kínál nekünk is A feltámadásba vetett hit a keresztény tanítás legbelsõ magjában van Aki ezt nem vallja nem keresztény A New Age különbözõ irányzatai nem feltámadásról hanem reinkarnációról azaz lélekvándorlásról erre a világra való újabb megszületések láncolatáról beszélnek A feltámadásba vetett hitünk a Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatáson alapul azonban az erre a földi világra való visszatérés lehetetlensége már az Ószövetségben is világos Jób könyvében olvashatjuk Gondold meg életem csupán egy lehet szemem soha többé nem lát boldogságot S a szem amely most lát soha többé nem lát keresõ szemeddel nem találsz nem leszek Mint a felhõ tovaszáll eltûnik a távolban nem tér vissza akit az alvilág elnyelt Házába nem mehet soha többé vissza és otthona nem látja soha viszont Jób 7 7 10 Hasonlóképpen a Prédikátor is megállapítja a megholtakról Soha többé nem lesz részük abban ami a nap alatt végbemegy Préd 9 6 Szent Pál apostol a Zsidóknak írt levelében így ír Amint az ember számára az a rendelkezés hogy egyszer haljon meg és utána ítéletben legyen része úgy Krisztus is egyszer áldozta föl magát hogy sokaknak bûnét elvegye Zsid 9 27 28 Az egyetlen földi élet után következõ

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/New%20Age/New%20Age%20almappai/new%20age/node6.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Befejezés
  akár zsidók akár görögök Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége 1Kor 1 22 24 Az apostolnak elég volt ez a bölcsesség Hívõ életét és reménységét így összegzi Érte mindent elvetettem sõt szemétnek tekintettem csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén Isten ugyanis a hit által tett igazzá hogy megismerjem õt és feltámadásának erejét de a szenvedésben is

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/New%20Age/New%20Age%20almappai/new%20age/node7.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Irodalomjegyzék
  Tabula Smaragdina Életünk Könyvek Szombathely 1994 4 Carl Gustav Jung Az alkímiai konjunkció Kötet Kiadó Nyíregyháza 1994 5 A Biblia Szent Jeromos Bibliatársulat Budapest 1995 6 Raymond A Moody Kedves kísértetek I P C könyvek 1995 7 Szent Biblia fordította

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/New%20Age/New%20Age%20almappai/new%20age/node9.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Üres Lap
  Érdekességek Tőletek jött Cikkek VISI KÁROLY VERSEI

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Erdekessegek/Erdekessegek%20almappai/Toletek%20jott/Toletek%20jott%20almappai/cikkek.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vélemények
  Vélemények Szerkesztés alatt

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Erdekessegek/Erdekessegek%20almappai/Toletek%20jott/Toletek%20jott%20almappai/velemenyek.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Üres Lap
  nekem bizonyítson Biztosan nagyon szeretted a feleségedet fordultam a férje felé Nem Egyáltalán nem szerettem és ő sem szeretett engem Pár évi házasság után már nem is kedveltük egymást De szükségünk volt egymásra így megtaláltuk a módját annak hogy együttműködjünk A házasságunk nem a szeretet hanem a rabszolgaság igája volt Minél sikeresebbek voltunk annál boldogtalanabbak lettünk és annál jobban félrevezettük a követőinket Életünk végére üres és nyomorúságos lett az életünk Minél nagyobb befolyáshoz juttatnak az ambícióid annál többet kell küzdened hogy megtartsd a befolyásodat és annál sötétebb és kegyetlenebb lesz az életed Királyok féltek tőlünk de mi mindenkitől féltünk a királyoktól a parasztokig Senkiben sem bíztunk hiszen mi magunk is hazugságban éltünk Sőt még egymásban sem bíztunk Szeretetről és bizalomról prédikáltunk hogy szeressenek bennünket és bízzanak bennünk de mi magunk féltünk mindenkitől és titokban mindenkit megvetettünk Ha a legnagyobb igazságokat hirdeted de nem azok szerint élsz akkor te vagy a legnagyobb képmutató miközben a legnagyobb lelki kínokat szenveded Ez szíven ütött mint a pörölycsapás Most láttam csak hogy az én életem is ugyanebbe az irányba fordult Mennyire magamat állítottam előtérbe Krisztus helyett Mennyi mindent tettem csak azért hogy igazoljam magam különösen azok előtt akik nem szerettek elutasítottak vagy akiket vetélytársaimnak tartottam Most láttam hogy életem mennyire aszerint épült ahogyan magamat elképzeltem és kivetítettem Lehet hogy rosszul ítéltelek meg benneteket a történelem és az írásaitok fényében de most még sokkal többre becsüllek titeket Imádkozom hogy magammal tudjam vinni azt az egyenességet és szabadságot ami most bennetek van Belefáradtam már hogy a magamról felépített kép szerint próbáljak élni Mennyire vágyom erre a szabadságra fakadtam ki miközben teljes erőmmel azon igyekeztem hogy ennek a találkozásnak minden részletét emlékezetembe véssem Akkor a híres Reformátor még egy utolsó figyelmeztetést adott Ne taníts másokat arra amit te magad sem teszel A reformáció nem csupán tanítás Igazi reformáció megújulás csakis a Megváltóval való egységből származhat Amikor közös igában jársz Krisztussal és azokat a terheket hordozod amelyeket Ő rakott rád akkor veled lesz és Ő fogja vinni ezeket a terheket Csak akkor végezheted az Ő munkáját ha azt vele együtt és nemcsak Érte teszed Csak a Szellemtől születhet az ami Szellem Ha Vele vagy egy járomba fogva akkor semmit nem teszel a politika vagy a történelem kedvéért Minden amit politikai kényszer hatására vagy kedvezőbb esélyek megszerzéséért teszel az végső soron mindig az igazi szolgálatodat teszi tönkre Azok a tettek amelyeket az emberek a történelem formálásáért visznek véghez legjobb esetben is csak a történelemre hatnak de semmiképpen sem az örökkévalóságra Ha nem élsz aszerint amit prédikálsz akkor alkalmatlanná válsz arra hogy egészen betöltsd amire Isten elhívott mint ahogyan velünk is ez történt Nem hiszem hogy egyáltalán számíthatok valami nagy elhívásra vágtam közbe Arra sem vagyok méltó hogy erre a helyre kerüljek amit ti a menny legutolsó helyének mondotok Hogyan gondolhatnék valami nagy elhívásra A nagy elhívás mindenki számára elérhető akit az Úr kiválasztott Megmondom mi tarthat téged az élet ösvényén szeresd a Megváltót és egyedül az Ő dicsőségét keresd Minden amit azért teszel hogy magadat felmagasztald egy napon majd

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Vallasok/Vallasok%20almappai/Nagyegyhazak%20almappai/luther.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive