archive-hu.com » HU » E » EMBERFIA.HU

Total: 266

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Filippieknek írt levél
  ember Fil 2 8 Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig mégpedig a kereszthalálig Fil 2 9 Ezért Isten felmagasztalta és olyan nevet adott neki amely fölötte van minden névnek Fil 2 10 hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben a földön és az alvilágban Fil 2 11 s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére hogy Jézus Krisztus az Úr Fil 2 12 Kedveseim ti mindig engedelmesek voltatok félve remegve munkáljátok hát üdvösségeteket nemcsak amikor köztetek vagyok hanem sokkal inkább most hogy távol kell lennem Fil 2 13 Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően Fil 2 14 Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent Fil 2 15 hogy kifogástalanok és tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben amelyben úgy kell ragyognotok mint a csillagoknak a mindenségben Fil 2 16 Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz hogy Krisztus Jézus napján dicsőségemre váljatok Akkor nem futottam hiába és nem fáradtam fölöslegesen Fil 2 17 Sőt ha hitetek szent szolgálatáért áldozatként véremet ontják is örülök együtt örülök mindnyájatokkal Fil 2 18 Örüljetek hát ti is örüljetek velem Fil 2 19 Remélem Urunk Jézusban hogy nemsokára elküldhetem Timóteust és megnyugodhatom hallva hogylétetekről Fil 2 20 Nincs senkim ugyanis aki annyira hozzám hasonló lelkületű volna s oly őszintén szívén viselné ügyeteket Fil 2 21 A többiek mind a maguk javát keresik nem Krisztus Jézusét Fil 2 22 Róla azonban tudjátok mennyire megbízható hiszen mint a gyermek apja mellett úgy szolgált mellettem az evangélium ügyében Fil 2 23 Remélem tehát hogy elküldhetem mihelyt megtudom hogyan áll az ügyem Fil 2 24 Sőt bízom az Úrban hogy nemsokára magam is indulhatok hozzátok Fil 2 25 Addig is szükségesnek tartom hogy visszaküldjem hozzátok Epafroditusz testvéremet munka és küzdőtársamat akit ti küldtetek hogy szükségemben szolgálatomra legyen Fil 2 26 Nagyon vágyott már utánatok és nyugtalankodott hogy betegségéről értesültetek Fil 2 27 Valóban halálos beteg volt de Isten megkönyörült rajta Nemcsak rajta hanem rajtam is hogy bánatra bánat ne érjen Fil 2 28 Igyekszem hamarosan útnak indítani hogy viszontlátva újra örüljetek neki s nekem se kelljen szomorkodnom Fil 2 29 Fogadjátok nagy örömmel az Úrban és becsüljétek meg az ilyen embert Fil 2 30 Hiszen Krisztus ügyéért került közel a halálhoz az életét kockáztatta hogy a nekem tett szolgálattal pótolja amit ti nem tehettek Fil 3 Fil 3 1 Egyébként testvéreim örüljetek az Úrban Nekem nincs terhemre hogy ugyanazt írjam nektek titeket pedig megerősít Fil 3 2 Óvakodjatok a kutyáktól óvakodjatok a kontár munkásoktól óvakodjatok a megcsonkítottaktól Fil 3 3 A körülmetéltek ugyanis mi vagyunk akik lélekben szolgálunk Istennek akik Krisztus Jézusban dicsekszünk Fil 3 4 s nem a testben bízunk bár magam a testben is bizakodhatnék Ha más úgy gondolja hogy bizakodhatik a testben én még inkább Fil 3 5 Nyolcadnapra körülmetéltek Izrael népéből Benjamin törzséből származom zsidó vagyok a zsidók közül A törvény megtartásában farizeus Fil 3 6 az Egyház üldözésében szenvedélyes a törvény szerinti jámborságban feddhetetlen voltam Fil 3 7 Ám amit akkor előnynek tartottam azt Krisztusért

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/fil.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Kolosszeieknek írt levél
  4 Ezt azért mondom hogy senki tetszetős szavakkal meg ne tévesszen benneteket Kol 2 5 Ha testileg távol is de lélekben köztetek vagyok s örömmel látom a körötökben uralkodó fegyelmet és rendíthetetlen hiteteket Krisztusban Kol 2 6 Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak éljetek is benne Kol 2 7 Verjetek benne gyökeret épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben ahogy tanultátok s bővelkedjetek a hálaadásban Kol 2 8 Vigyázzatok hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik nem pedig Krisztuson Kol 2 9 Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége s benne lettetek ennek a teljességnek részesei Kol 2 10 Ő minden fejedelemségnek és hatalmasságnak feje Kol 2 11 Benne vagytok körülmetélve nem kézzel hanem az érzékies test levetésével a krisztusi körülmetéléssel Kol 2 12 Benne temetkeztetek el a keresztségben és benne támadtatok fel annak az Istennek az erejébe vetett hit által aki Őt a halálból feltámasztotta Kol 2 13 Titeket tehát akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok vele együtt életre keltett Megbocsátotta minden bűnünket Kol 2 14 A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte az útból eltávolította és a keresztre szegezte Kol 2 15 Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat nyilvánosan pellengérre állította őket és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk Kol 2 16 Senki se ítélkezzék fölöttetek étel ital miatt vagy ünnepre újholdra és szombatra vonatkozó dolgokban Kol 2 17 Hiszen ezek csak árnyékai a jövendőnek a valóság Krisztusban van Kol 2 18 Senki ne mondjon benneteket méltatlannak a jutalomra főleg az nem aki alázatoskodásban s az angyalok tiszteletében tetszeleg magának aki látomásokkal dicsekszik érzékies gondolkodásában ostobán felfuvalkodik Kol 2 19 s elutasítja a Főt jóllehet ő tartja és fogja össze az egész testet inakkal és izmokkal s Isten szerint való növekedéséről is ő gondoskodik Kol 2 20 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemeinek miért vállaltok magatokra olyan kötöttségeket mintha még a világban élnétek Kol 2 21 hogy tudniillik Ne fogd meg ne ízleld ne érintsd Kol 2 22 Hiszen ezek mind arra valók hogy használat közben elpusztuljanak Csak emberi parancsok és tanítások Kol 2 23 amelyek a bölcsesség látszatát keltik az önkényes vallási gyakorlatokkal az alázatoskodással és az önsanyargatással de valójában nincs semmi értékük csak a test kielégítésére szolgálnak Kol 3 Kol 3 1 Ha tehát Krisztussal feltámadtatok keressétek ami fönt van ahol Krisztus ül az Isten jobbján Kol 3 2 Ami ott fönn van arra legyen gondotok ne a földiekre Kol 3 3 Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben Kol 3 4 Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen Kol 3 5 Öljétek meg tagjaitokban azt ami földies az erkölcstelenséget a tisztátalanságot az érzéki vágyakat a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot ami nem más mint bálványimádás Kol 3 6 Ezek miatt sújtja Isten haragja a hitetlenség fiait Kol 3 7 Valaha amikor még köztük éltetek ti is ezeket műveltétek Kol 3 8 De most hagyjátok el ezeket a haragot a gyűlölködést a rosszindulatot az átkozódást és

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/kol.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tesszalonikaiaknak írt I. levél
  2 17 Testvérek mi egy időre elszakadtunk tőletek de csak térben a szívünkben nem Sőt egyre jobban vágyunk rá hogy viszontlássunk benneteket 1Tessz 2 18 El akartunk hozzátok menni én Pál ismételten is de a sátán megakadályozott benne 1Tessz 2 19 Hiszen ki volna reményünk örömünk és dicsekvésünk tárgya Urunk Jézus Krisztus előtt eljövetele napján ha nem ti 1Tessz 2 20 Igen ti vagytok dicsőségünk és örömünk 1Tessz 3 1Tessz 3 1 Már nem bírtuk tovább elhatároztuk hát hogy inkább egyedül maradunk Athénban 1Tessz 3 2 s testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten szolgáját Timóteust elküldtük hozzátok hogy megerősítsen benneteket hitetekben és bátorítson 1Tessz 3 3 nehogy valaki is megtántorodjék ezeknek az üldöztetéseknek közepette Hiszen tudjátok hogy ez rendeltetésünk 1Tessz 3 4 Már amikor körötökben voltunk megmondtuk nektek előre hogy megpróbáltatás vár ránk 1Tessz 3 5 Így is történt amint tudjátok Épp ezért nem bírtam már tovább elküldtem hozzátok hogy hírt halljak hitetekről Vajon a kísértő nem szedett e rá benneteket és fáradságunk nem veszett e kárba 1Tessz 3 6 Timóteus éppen most tért vissza tőletek és jó hírt hozott nekünk hitetek szeretetetek felől és arról hogy szívesen emlékeztek ránk sőt szeretnétek látni minket mint ahogy mi is titeket 1Tessz 3 7 A hitetek minden bajunkban és szenvedésünkben megvigasztalt minket testvérek 1Tessz 3 8 s újjáéledünk ha kitartotok az Úrban 1Tessz 3 9 Hogyan is róhatnánk le hálánkat az Istennek azért a nagy örömért amelyet általatok nyertünk az Isten színe előtt 1Tessz 3 10 Buzgón imádkozunk éjjel nappal hogy újra láthassunk benneteket személyesen és pótolhassuk hitetek hiányait 1Tessz 3 11 Isten a mi Atyánk és Urunk Jézus Krisztus vezesse hozzátok utunkat 1Tessz 3 12 Titeket meg gyarapítson és gazdagítson az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt mint ahogy mi is szeretünk titeket 1Tessz 3 13 Tegye állhatatossá szíveteket hogy feddhetetlen szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk elé amikor a mi Urunk Jézus majd eljön összes szentjének kíséretében 1Tessz 4 1Tessz 4 1 Továbbá kérünk és intünk titeket testvérek Urunkban Jézusban Megtanultátok tőlünk hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek éljetek is hát így s haladjatok egyre előbbre 1Tessz 4 2 Hiszen tudjátok milyen utasításokat adtunk nektek Urunk Jézus által 1Tessz 4 3 Az az Isten akarata hogy szentek legyetek Kerüljétek a tisztátalanságot 1Tessz 4 4 Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével 1Tessz 4 5 és ne szenvedélyes érzékiségben mint a pogányok akik nem ismerik az Istent 1Tessz 4 6 Senki se károsítsa meg és ne csalja meg üzleti ügyben testvérét mert az Úr megtorol minden ilyesmit ahogy előbb már megmondtuk és kifejtettük 1Tessz 4 7 Hiszen az Úr nem bűnös életre hívott bennünket hanem szentségre 1Tessz 4 8 Aki tehát az ilyen dolgokat megveti nem az embert veti meg hanem az Istent aki kiárasztotta ránk a Szentlelket 1Tessz 4 9 A testvéri szeretetről nem szükséges írnom hiszen Istentől tanultátok hogy egymást szeressétek 1Tessz 4 10 s szeretettel is vagytok egész Macedóniában minden testvér iránt Csak arra kérünk titeket testvérek hogy gyarapodjatok is benne 1Tessz 4 11 Becsületbeli kötelességnek tartsátok hogy békességben éltek

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/1tessz.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tesszalonikaiaknak írt II. levél
  ne tévesszen valaki titeket hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak és meg kell mutatkoznia a bűn emberének a kárhozat fiának az ellenségnek 2Tessz 2 4 aki mindenek fölé emelkedik amit Istennek és szentnek neveznek Sőt Isten templomában foglal majd helyet és istennek akar látszani 2Tessz 2 5 Nem emlékeztek hogy minderről beszéltem nektek még amikor nálatok voltam 2Tessz 2 6 Tudjátok azt is mi késlelteti föllépésének idejét A gonoszság titka már munkálkodik 2Tessz 2 7 csak annak kell még az útból eltűnnie ami még késlelteti 2Tessz 2 8 Akkor majd megjelenik a gonosz de Urunk Jézus elsöpri szája leheletével és megsemmisíti jövetelének tündöklésével 2Tessz 2 9 Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett jel és hamis csoda kíséri meg mindenféle gonosz csábítás is 2Tessz 2 10 azok vesztére akik elkárhoznak mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére ami üdvösségükre szolgált volna 2Tessz 2 11 Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának hogy higgyenek a hazugságnak 2Tessz 2 12 Így azok akik nem hittek az igazságban hanem a gonoszságban telt kedvük mind ítéletet vonnak magukra 2Tessz 2 13 Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek értetek testvérek akiket szeret az Úr mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek 2Tessz 2 14 Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket hogy részetek legyen Urunk Jézus Krisztus dicsőségében 2Tessz 2 15 Legyetek hát állhatatosak testvérek és ragaszkodjatok a hagyományokhoz amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok 2Tessz 2 16 Urunk Jézus Krisztus pedig és Isten a mi Atyánk aki szeretett minket s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk 2Tessz 2 17 vigasztalja meg szíveteket és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban 2Tessz 3 2Tessz 3 1 Végül imádkozzatok értünk testvérek hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/2tessz.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Timóteusnak írt I. levél
  tiszta lelkiismerettel 1Tim 3 10 Ki kell előbb próbálni őket s csak akkor szolgáljanak ha kifogástalanok 1Tim 3 11 Az asszonyok szintén legyenek tisztességesek ne legyenek rágalmazók hanem mértéktartók és mindenben megbízhatók 1Tim 3 12 A diakónus legyen egyszer nősült s gyermekeinek és otthonának jó gondviselője 1Tim 3 13 Aki ugyanis jól végzi szolgálatát nagy megbecsülésre tesz szert és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben 1Tim 3 14 Mindezt azért írom neked jóllehet remélem hogy hamarosan eljutok hozzád 1Tim 3 15 hogy ha késném is tudd hogyan kell viselkedned Isten házában amely az élő Isten egyháza az igazság oszlopa és biztos alapja 1Tim 3 16 Megvallottan nagy dolog az istenfélő élet titka Aki megjelent testben igazolást nyert lélekben Az angyaloknak megjelent a pogányoknak hirdették Világszerte hittek benne s felvétetett a dicsőségbe 1Tim 4 1Tim 4 1 A Lélek világosan állítja hogy a végső időkben némelyek elpártolnak a hittől megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra hallgatnak 1Tim 4 2 Ezek képmutató hazudozók akiknek meg van a lelkiismeretük bélyegezve 1Tim 4 3 Tiltják a házasságkötést és bizonyos ételek fogyasztását jóllehet ezeket azért teremtette az Isten hogy a hívő és igazságot ismerő ember hálaadással fogyassza 1Tim 4 4 Hiszen Istennek minden teremtménye jó és semmi sem megvetendő amit hálaadással veszünk magunkhoz 1Tim 4 5 mert az Isten tanítása és az imádság megszenteli 1Tim 4 6 Ha ezt tanítod a testvéreknek jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak hiszen annak a hitnek és igaz tanításnak szavaival táplálkozol amelynek követője lettél 1Tim 4 7 Utasítsd el a képtelen ostoba meséket inkább gyakorold magad az istenfélelemben 1Tim 4 8 A test gyötrésének ugyanis kevés a haszna de az istenfélő élet mindenre jó mert a jelen és a jövendő élet ígérete kapcsolódik hozzá 1Tim 4 9 Ez igaz beszéd teljesen rá lehet hagyatkozni 1Tim 4 10 Hiszen azért fáradunk és küzdünk mert bízunk az élő Istenben aki minden embernek üdvözítője kivált a hívőnek 1Tim 4 11 Ezt tanítsd és hirdesd 1Tim 4 12 Senki ne becsüljön le ifjú korod miatt de légy is a hívek példaképe beszédben viselkedésben szeretetben hitben és tisztaságban 1Tim 4 13 Amíg odajutok legyen gondod a felolvasásra a buzdításra és a tanításra 1Tim 4 14 Ne hanyagold el magadban a kegyelmet amelyet a prófétai szó alapján a presbitérium kézföltételével nyertél 1Tim 4 15 Ezeket gyakorold ezekben tarts ki hogy előhaladásodat mindenki lássa 1Tim 4 16 Ügyelj magadra és a tanításra Légy állhatatos benne Ha megteszed magadat is hallgatóidat is üdvösségre segíted 1Tim 5 1Tim 5 1 Idős férfit ne korholj csak figyelmeztesd mint apádat az ifjakat mint öcsédet 1Tim 5 2 az idős nőt mint anyádat a fiatalt mint húgodat egészen tiszta érzülettel 1Tim 5 3 Tiszteld az özvegyeket ha valóban özvegyek 1Tim 5 4 Ha valamely özvegynek gyermekei vagy unokái vannak ezek tanulják meg hogy elsősorban saját családjuk tagjaira legyen gondjuk és róják le hálájukat szüleik iránt mert ez kedves az Isten előtt 1Tim 5 5 Aki azonban valóban özvegy és magára maradt bízzék az Istenben imádkozzék kitartóan és könyörögjön éjjel nappal 1Tim

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/1tim.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Timóteusnak írt II. levél
  megbilincselve 2Tim 2 10 A választottakért tehát mindent eltűrök hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az üdvösséget Krisztus Jézusban 2Tim 2 11 Igaz kijelentés ez ha meghalunk vele majd élünk is vele 2Tim 2 12 ha tűrünk vele uralkodni is fogunk vele Ha azonban megtagadjuk ő is megtagad minket 2Tim 2 13 de ha mi hűtlenné válunk ő hű marad mert önmagát nem tagadhatja meg 2Tim 2 14 Ezeket idézd emlékezetükbe és hívd Istent tanúul nehogy üres szóharcba bocsátkozzanak Nem jó az semmire csak a hallgatók tönkretételére 2Tim 2 15 Törekedj rá hogy az Isten színe előtt megbízható maradj munkás akinek nincs miért szégyenkeznie s aki az igazság hirdetésében a helyes úton jár 2Tim 2 16 A haszontalan üres szócsépléstől azonban óvakodjál Ezek ugyanis egyre inkább belesodornak az istentelenségbe 2Tim 2 17 s fecsegésük úgy terjed mint a rákos daganat Közéjük tartozik Himeneusz és Filétusz is 2Tim 2 18 akik eltévelyedtek az igazságtól mert azt állítják hogy a feltámadás már végbement s ezzel nem kevés embert megzavartak hitében 2Tim 2 19 De azért az Isten alapköve szilárdan áll s ez van ráírva Az Úr ismeri övéit Továbbá Aki az Úr nevét hívja segítségül szakítson a bűnös élettel 2Tim 2 20 Egy nagy házban nemcsak arany és ezüsteszközök vannak hanem fa és cserépedények is akadnak azok megtisztelő ezek alantas használatra 2Tim 2 21 Aki tehát távol tartja magát az ilyen dolgoktól az megtisztelő rendeltetésű edény lesz gazdájának megszentelt hasznos és minden jóra alkalmas eszköze 2Tim 2 22 Kerüld az ifjúkor vágyait törekedj igaz életre hitre szeretetre és békességre azokkal egyetemben akik tiszta szívvel hívják az Urat segítségül 2Tim 2 23 Az oktalan és értelmetlen viták elől térj ki hisz tudod hogy csak veszekedéssé fajulnak 2Tim 2 24 Márpedig az Úr szolgája ne veszekedjék inkább legyen mindenkihez barátságos a tanításban ügyes és türelmes 2Tim 2 25 Ellenfeleit szelíden intse hátha megadja nekik az Isten a megtérést felismerik az igazságot 2Tim 2 26 és kikerülnek a sátán kelepcéjéből aki foglyul tartja őket hogy alávessék magukat akaratának 2Tim 3 2Tim 3 1 Tudd meg hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek 2Tim 3 2 Az emberek önzők kapzsik elbizakodottak kevélyek szüleik iránt engedetlenek hálátlanok istentelenek 2Tim 3 3 szeretetlenek összeférhetetlenek rágalmazók mértéktelenek kegyetlenek lelketlenek 2Tim 3 4 árulók vakmerők és felfuvalkodottak lesznek Inkább az élvezetet keresik mint az Istent 2Tim 3 5 a jámborságnak a látszatát még megtartják de a lényeget megtagadják Kerüld az ilyen embereket 2Tim 3 6 Mert közülük valók azok akik betolakodnak a házakba és megnyernek maguknak olyan nőket akiket bűnök terhelnek s mindenféle vágyak hajtanak 2Tim 3 7 akik mindig csak tanulnak de az igazság megismerésére soha el nem jutnak 2Tim 3 8 Mint ahogy Jannesz és Jambresz ellenszegültek Mózesnek úgy ezek is szembeszállnak az igazsággal romlott agyú ingadozó hitű emberek 2Tim 3 9 De sokra nem viszik mert ostobaságuk mindenki előtt nyilvánvalóvá válik mint ahogy azoké is nyilvánvalóvá vált 2Tim 3 10 Te követtél a tanításban életmódom és életcélom tekintetében a hitben a kitartásban a szeretben a türelemben

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/2tim.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Titusznak írt levél
  elfordult emberek parancsait Tit 1 15 A tisztának minden tiszta a tisztátalannak és a hitetlennek pedig semmi sem tiszta mert romlott az értelmük és a lelkiismeretük Tit 1 16 Hangoztatják hogy ismerik az Istent de tetteikkel megtagadják mert utálatra méltók konokok semmi jóra nem képesek Tit 2 Tit 2 1 Te ellenben azt hirdesd ami az üdvös tanításnak megfelel Tit 2 2 Az idős férfiak józanok tisztességesek megfontoltak legyenek a hitben szeretetben és türelemben Tit 2 3 Az idős asszonyok hasonlóképpen legyenek komoly magaviseletűek senkit se rágalmazzanak ne igyanak sok bort hanem tanítsanak a jóra Tit 2 4 A fiatal asszonyokat tanítsák arra hogy ragaszkodjanak férjükhöz szeressék gyermekeiket Tit 2 5 legyenek komolyak tiszták háziasak gyöngédek a férjük iránt engedelmesek nehogy az Isten szavát káromlás érje Tit 2 6 Buzdítsd az ifjakat is hogy mindenben fegyelmezetten éljenek Tit 2 7 Magad járj elöl jó példával a tanításban légy kifogástalan és komoly Tit 2 8 Beszéded legyen találó megcáfolhatatlan hadd valljon szégyent az ellenfél mivel semmi rosszat nem tud ránk fogni Tit 2 9 A szolgák mindenben engedelmeskedjenek gazdáiknak keressék kedvüket ne ellenkezzenek Tit 2 10 ne okozzanak kárt hanem tanúsítsanak mindenben igaz hűséget hogy minden tekintetben díszére váljanak üdvözítő Istenünk tanításának Tit 2 11 Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára Tit 2 12 s arra tanít minket hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal éljünk fegyelmezetten szentül és buzgón ezen a világon Tit 2 13 Várjuk reményünk boldog beteljesülését a nagy Istennek és Üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét Tit 2 14 aki önmagát adta értünk hogy minden gonoszságtól megváltson megtisztítson és jótettekben buzgolkodó választott népévé tegyen Tit 2 15 Erről beszélj erre buzdíts és figyelmeztess teljes határozottsággal Senki meg ne vessen Tit 3 Tit 3 1 Figyelmeztesd őket hogy vessék alá magukat a fölöttes hatóságoknak engedelmeskedjenek és

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/tit.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Filemonnak írt levél
  amit Krisztusért kaptatok Filem 1 7 Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgált ugyanis testvér a szereteted mert a szentek szíve enyhülést talált benne Filem 1 8 Ezért bár Jézus Krisztusban parancsot is adhatnék rá hisz kötelességed megtenni Filem 1 9 mégis a szeretetre hivatkozva inkább kéréssel fordulok hozzád én az öreg Pál aki most Krisztusért fogságot szenvedek Filem 1 10 Fiamért Onezimuszért könyörgök akinek bilincseimben adtam életet Filem 1 11 Egykor haszontalan volt számodra most pedig számodra is számomra is hasznos Filem 1 12 Úgy küldöm vissza hozzád mint saját szívemet Filem 1 13 Szerettem volna magam mellett tartani hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban amelyet az evangéliumért viselek Filem 1 14 beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem hogy jótéteményed ne kényszerből fakadjon hanem önként vállald Filem 1 15 Hiszen talán épp azért hagyott ott egy időre hogy egyszer s mindenkorra visszakapjad Filem 1 16 de már nem mint szolgát hanem mint többet mint szeretett testvért mert nekem teljesen az de neked még inkább test szerint is az Úrban is Filem 1 17 Ha tehát együtt érzel velem fogadd őt úgy mint engem Filem 1 18 Ha megkárosított vagy tartozik valamivel írd az én terhemre Filem 1 19 Én Pál sajátkezűleg írom Én

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/filem.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive