archive-hu.com » HU » E » EMBERFIA.HU

Total: 266

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • index
  sem politikai pártnak Egy baráti testvéri közösséget alkotunk mely az Eklézsia azaz az Egyetemes Krisztusi Egyház részének tekinti magát Szolgálatunk központi célja MAGYARORSZÁG LELKI SZELLEMI ÉBREDÉSE ÉS PÉLDAADÓ NEMZET KIFORMÁLÁSA A VILÁG SZÁMÁRA JÉZUS KRISZTUS ÁLTAL Kiindulási alapnak a zsidó keresztény Ó ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁST tekintjük Módszertanunk lényege a dolgok és jelenségek dogmáktól mentes szabad vizsgálata Isten Igéjének fényében a Szent Szellem Szentlélek vezetésével Mivel azonban a kijelentések és tanítások a megszentelődés útján lévő de még tökéletlen emberi személyiségünkön keresztül fogalmazódnak meg nem tartjuk magunkat az Igazság tökéletes vagy kizárólagos forrásainak Mindent megvizsgáljatok ami jó azt tartsátok meg Mindentől ami gonosznak látszik tartózkodjatok 1 Thess 5 21 22 FÓTI ATYAFIAK KRISZTUSI KÖZÖSSÉGE FELHÍVÁS Honlapunkon szeretnénk lehetőséget biztosítani a hozzánk eljuttatott általunk jónak és aktuálisnak ítélt krisztusi tanítások az igazságot alátámasztó tudományos munkák közéletről szóló cikkek kultúrával és művészetekkel kapcsolatos kritikák hirdetések megjelentetésének Ezeket a szerző feltüntetésével de szerkesztői megjegyzésekkel publikálnánk Kérem hogy az anyagot az atyafi freemail hu E mail címre küldjétek ha lehet csatolt Word dokumentumként Telefonügyelet 06 30 22 303 77 Barátaim Isten mindenkinek adott legalább egy de inkább több képességet tehetséget azaz talentumot Anyagit lelkit szellemit Mindabból amit Tőle kaptál szolgálj Neki Ha valamilyen más szolgálat adatott

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Üres Lap
  is az Urat fogjuk szolgálni Józsué 24 15 A hívők természetesen hazánkban is kettős állampolgárok Mint megtért Krisztusi Emberek szellemi értelemben Isten Természetfeletti Országának tagjai a Szentlélek összetartó hálózata által Ugyanakkor mint testi lelki valóságukban egy konkrét fizikai térben élők magyar állampolgárok Mi döntöttünk egyszer hogy Jézus Krisztus mellett voksolunk Új választás ebben az ügyben nem lesz mert az Ő uralma örökkévaló De mint magyaroknak akiknek az életére közvetlen hatással van a természetes közeg amiben élünk foglalkoznunk kell a földi létünk aktuális helyi problémáival is Kit vagy mit válasszunk Ha Isten akarata szerint szeretnénk dönteni meg kell vizsgálnunk ki mit képvisel Vigyázzunk teljesen lényegtelen ki mit ígér Aki kizárólag az ígéretek alapján dönt az valószínűleg szilárd szellemi alapok nélkül leginkább anyagi természetű érdekei alapján éli az életét Az ilyen ember gyakorlatilag eladja a szavazatát és a jövőjét Ráadásul balga is mert mindezt csak bizonytalan megvalósulású ígéretekért teszi Mert vannak akik a hatalom megtartásáért eleve hazudnak ahogy eddig is tették és vannak akiknek valóban szándékában is áll az ígéreteik beteljesítése még akkor is ha időnként nem adatik meg nekik a megvalósításhoz szükséges tárgyi eszközi feltétel Mégis nagyságrendi különbség van hazánkban a politikai jobb és baloldal szellemisége céljai és szándékai között Baloldal hazánkban álbaloldal Megalakulása és történelme alapján megállapíthatjuk hogy a baloldal általános jellemzője a Dialektikus és Történelmi Materialista filozófián alapuló ateista Istentagadó és liberális szabadelvű szellemiség Közösségi identitásuk szerint internacionalisták Elsődleges céljuk a globalizáció a nagytőke uralmának megvalósítása Legfőbb szándékuk hatalmuk minden áron való megtartása jogszabály és törvénymódosítások valamint karhatalmi de akár katonai erők bevetésével is A legnagyobb kárt azonban a tiszta erkölcsöket fellazító tönkretevő liberális gondolkozás népszerűsítésével okozzák Báránybőrben jönnek hozzátok de belül ragadozó farkasok Máté 7 12 Mérsékelt jobboldal jobb közép Eredetét tekintve a jobboldal mögött tradicionális értékeket képviselő humanista és vallásos szellemiség fedezhető fel Közösségi önazonosságuk alapján a nemzeti egységet és öntudatot képviselik Elsődleges céljuk a nemzet lelki anyagi felemelkedése az önállóság és sajátos kultúra megőrzése Legjobbjaik a vezetést valóban hazájuk szolgálatnak tekintik Tökéletlen emberi mivoltukból fakadóan azonban hibák itt is előfordulnak Az isteni mércével mért különbség azonban nagyságrendileg is számottevő Bábeli globalizmus vagy Nemzeti lét Isten eredeti terve a következő volt 1 Mózes1 28 Isten megáldotta őket és ezt mondta nekik Szaporodjatok sokasodjatok töltsétek be és hódítsátok meg a földet Tehát Isten akarata föld benépesítése volt Mit tett ezzel szemben az első földi uralkodó Ter 10 8 Kús nemzette Nimródot Ő volt az első uralkodó a földön Más fordításban Elkezdett hatalmaskodni a földön Azaz először ő gyakorolt elnyomó uralmat a földön Nagy vadász volt ő az Úr előtt Innen ered a szólás Nagy vadász az Úr előtt mint Nimród Tehát Babilon első ura volt aki az ellenszegülése miatt az Antikrisztus első előképe lett a Szentírásban Lázadását így jegyezték fel Ter 10 32 Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai Más fordítás szerint Egyféle beszéde volt Azaz még nyelvjárások vagy tájszólás jellegű különbségek sem voltak Amikor keletről elindultak Sineár földjén találtak egy nagy síkságot és ott letelepedtek Így szóltak egymáshoz Gyertek csináljunk téglát

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Xxx/valasszatok.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Üres Lap
  ANYAGI életszínvonal és életminőségi széttagoltság okai A gazdaság három választási cikluson keresztül tartó tönkretétele az államkincstár kifosztása a hazai balliberális politikai erők telhetetlensége és tehetetlensége valamint a terjedő ateizmus és szabadelvűség révén megvalósult erkölcsi romlás által A bűn terjedésének és lélekromboló hatásának révén pedig nem csak az anyagi létünk hanem a kulturális és szellemi életünk színvonala is óriási mértékben zuhant A bűn természete ugyanis hogy szellemileg leépít igénytelenné felületes gondolkodásúvá tesz Meggyőződésem szerint a nemzet feltámadása az EGYHÁZ kezében van De melyik és milyen Egyház kezében Mert jelenlegi szellemi állapotában egyik sem alkalmas erre hiszen ugyanaz a tagozódás pártoskodó elkülönülés jellemző rájuk mint a hazai politikai élet szereplőire A lehetőség megvan rá hogy bármelyikben megkezdődjék a megújulás Néhány elkötelezett egyházi miniszterre azaz szolgára van csak szükség Az írás így szól a Krisztusi egységről és annak következményeiről Nézzétek milyen kedves és jó ha egyetértésben egységben élnek az Atyafiak Olyan az mint a drága olajkenet a fejen amely lecsordul a szakállra Kizárólag oda küld áldást az Úr és életet minden korban 133 Zsoltár Ez az üzenet nekünk szól Egyetlen esélye Magyarországnak a teljes Egyház Krisztus Teste bűnbánata és egységre való törekvése hogy végre hitelesen hirdethesse a Krisztust és megtérjenek az emberek Ha nem akkor az Egyházakat is lesöpri Isten a történelem színpadáról és világunk egy új szinkretista vallás a New Age szellemének fogságába kerül Tehát Isten megoldási javaslata az egység Viseljétek el egymást szeretetben Törekedjetek rá hogy a békesség kötelékével fenntartsátok a lelki egységet Egy a Test és egy a Lélek mint ahogy elhívásotok is egy reményre szól Egy az Úr egy a Hit egy a Keresztség Egy az Isten mindnyájunk Atyja aki mindennek fölötte áll mindent áthat és mindenben benne van Ef 4 2 Ha lesz nemzeti újjászületés talán ez lehetne a KRISZTUSI MAGYARORSZÁG szellemi alapköve Először azonban Krisztusivá kell válni

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Xxx/magyarorszag.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tartalom
  éneke Bölcsesség könyve Sirák fia könyve Izajás könyve Jeremiás könyve Siralmak könyve Báruk könyve Ezekiel könyve Dániel könyve Ozeás könyve Joel könyve Ámosz könyve Abdiás könyve Jónás könyve Mikeás könyve Náhum könyve Habakuk könyve Szofoniás könyve Aggeus könyve Zakariás könyve Malakiás könyve Máté evangéliuma Márk evangéliuma Lukács evangéliuma János evangéliuma Apostolok Cselekedetei Rómaiaknak írt levél Korintusiaknak írt I levél Korintusiaknak írt II levél Galatáknak írt levél Efezusiaknak írt levél Filippieknek

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/0tartalom.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Jézus Krisztus
  Istened az öröm olajával felettébb sokkal jobban mint társaidat Zsolt 45 8 Az Igét egy különlegesen nagy és nehéz feladatra választotta ki melyről nem adott tájékoztatást senkinek akkor még az Egyszülött Igének sem A nagyobb áldással is azért ruházta fel hogy alkalmassá tegye A FELADAT ra Ezt a plussz erővel és dicsőséggel való ellátást feladatra való alkalmassátételt FELKENÉS nek nevezte Különleges megbízatása révén az Ige megkapta a Felkent címet is héberben Messiás görögben Krisztus A főangyalok közül a Fények Világának Kormányzója Lucifer önmaga bölcsességétől és tökéletes szépségétől felfuvalkodva megirigyelte a Felkent Ige Messiás szellemi pozícióját Mivel nem ismerte az Isten jellemének Szeretet Igazság természetét irígy gőgjében elvetette az Atya iránti bizalmát és létrejött a szívében a világmindenség első hazugsága Irígység és beteges büszkeség által indíttatva az Atyát igazságtalannak személyválogatónak zsarnoknak hazugnak titulálta Rágalmaival megkereste a szellemi lényeket azoknak egyharmadában bizalmatlanságot ébresztett mellyel megosztást okozott Lucifer ezért kapta a Sátán Ellenszegülő nevet és a Hazugság Atyja melléknevet Tökéletes voltál teremtésed napjától addig amíg gonoszságot nem találtam benned Kiterjedt kereskedést folytattál közben gonoszsággal telt meg bensőd és vétkeztél Levetettelek az istenek hegyéről és az oltalmazó kerub a tüzes kövek közé romlásba taszított Szépséged miatt szíved felfuvalkodott Ékességeddel tönkretetted bölcsességedet Ez 28 14 Lucifer az Atya hatalmának megdöntése érdekében esküvel megerősített szövetségre lépett a lázadókkal A mennyeknek szellemi dimenzióknak egy másik szférájába költözve létrehozta autonóm uralmát melyben minden imádat középpontjába önmagát helyezte Elbizakodottságában úgy gondolta elég sok időt töltött a Szent mellett és minden ismeretet elsajátított Tőle Illegálisan betekintett a teremtés további menetének terveibe is Tudta melyik mintabolygón Föld és mikor akarja az Örökkévaló az Istenhez hasonlatos emberi lényt megteremteni Ellopta az ember archeotípusának tervrajzát azzal a szándékkal hogy ő előbb odamegy megvalósítja erőszakkal imádtatja magát uralkodik felettük majd benépesíti velük az univerzumot A megvalósításig nem is sejtette hogy információi és tudása végzetesen hiányosak A Krisztus titkából a Feladat ból pedig semmit sem ismert mégis úgy gondolta hogy annak az ő terveihez nincs köze azokat meg nem hiúsíthatja Imádkozzatok egyúttal értünk is hogy az Isten tárja fel előttünk az ajtót hogy beszélhessünk s a Krisztus titkát ami miatt bilincsbe vertek kinyilváníthassam úgy ahogyan nekem beszélnem kell Kol 4 3 A szellemi lények feszülten figyeltek vajon igaz e a Sátán állítása Úgy gondolták ha a a Szent az erő pozíciójából megsemmisíti a lázadókat valóban zsarnok De nem tette sőt további szabad mozgást engedélyezett hadd bizonyítsák autonóm életük alkalmasságát és létjogosultságát Önként elhagyott szellemi pozíciójukból azonban a bizonyítási eljárás idejére felmentette őket Ennek következtében azonban több negatív valóság állt elő Pl A fények világában Lucifer lázadása létrehozta a sötétséget A szellemi sötétség ugyanis nem a világosság hiánya hanem önálló szellemi realitás A lázadók nem számítottak arra sem hogy aki eltávozik az Atyától az élet forrásától különül el így abba a döbbenetes helyzetbe kerültek hogy bár halhatatlan lénynek voltak teremtve szellemtestük lassú elöregedésnek indult Ez a folyamat már évezredek óta tart így lettek a leggyönyörűbb teremtményekből a legrútabb lényekké Sátánnak és a lázadó angyaloknak életerejük szintentartásához is isteni életerőre van szükségük Mivel ezt többé már nem

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Jezus%20Krisztus/jezus%20krisztus.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Tanítások
  s a feddés Péld 6 23 Aki megveti a tanítás t elpusztul a parancs tisztelője sértetlen marad Péld 13 13 A bölcs tanítás a az élet forrása a halál hálójának elkerülésére Péld 13 14 Rajta menjünk fel az Úr hegyére Jákob Istenének házához hogy tanítson meg minket útjaira és így ösvényein járhassunk Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítás a Iz 2 3 A pap ajkának kell ugyanis a tudást őriznie és az ő szájából várják a tanítás t mert a Seregek Urának követe ő Mal 2 7 Akkor megértették hogy nem a kenyér kovászától óvta őket hanem a farizeusok tanítás ától Mt 16 12 Aki szégyell engem és tanítás omat ez előtt a házasságtörő bűnös nemzedék előtt azt az Emberfia is szégyellni fogja amikor majd eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal Mk 8 38 Tanítás a mindenkit ámulatba ejtett mert szavának hatalma volt Lk 4 32 Uram kihez mennénk Tiéd az örök életet adó tanítás Jn 6 68 Átadtam nekik tanítás odat de a világ gyűlölte őket mert nem a világból valók amint én sem vagyok a világból való Jn 17 14 Szenteld meg őket az igazság által mert a Te tanítás od igazság Jn 17 17 Péter még be sem fejezte a beszédet s a Szentlélek már leszállt mindenkire aki hallgatta a tanítás t Ap Csel 10 44 Amikor a helytartó látta az esetet hívő lett mert egészen lenyűgözte az Úr tanítás a Ap Csel 13 12 Tanítás om és igehirdetésem nem a bölcsesség magával ragadó szavaiból állt hanem a szellem és az erő kifejeződéséből hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség hanem Istennek ereje legyen az alapja 1 Kor 2 4 Mi nem tartozunk azok közé akik Isten tanítás ával nyerészkednek hanem őszintén mintegy az Istenből beszélünk az Isten színe előtt Krisztusban 2 Kor 2 17 Vigyázzatok hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítás sal ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik nem pedig Krisztuson Kol 2 8 Ha valaki nem engedelmeskedne e levélben adott tanítás nak azt jegyezzétek meg és kerüljétek a társaságát hogy észre térjen 2 Tessz 3 14 Az asszony csöndben engedelmes lélekkel hallgassa a tanítás t Azt nem engedem meg hogy asszony tanítson sem azt hogy a férfin uralkodjon inkább viselkedjen csendesen A teremtésben is Ádám volt az első Éva utána következett Ádámot nem vezették félre de az asszony hagyta hogy félrevezessék s bűnbe esett Ennek ellenére üdvözül ha vállalja a gyermeknevelést kitart a hitben a szeretetben a tisztességben s a szegénységben is 1 Tim 2 11 A püspöknek azonban feddhetetlennek egyszer nősültnek józannak megfontoltnak mértéktartónak vendégszeretőnek és a tanítás ra rátermettnek kell lennie 1 Tim 3 2 Minden írás amit az Isten sugalmazott jól használható a tanítás ra az érvelésre a feddésre s az igaz életre való nevelésre hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészült legyen 2 Tim 3 16 Mert eljön az az idő amikor az egészséges tanítás t nem hallgatják szívesen hanem inkább saját ízlésük szerint keresnek maguknak tanítókat hogy a fülüket

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Tanitasok/tanitasok.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Üres Lap
  ami rejtve volt mert a mindeneket művészien alakító Bölcsesség megtanított rá Benne ugyanis lélek van amely értelmes szent a maga nemében egyetlen sokrétű finom könnyed mozgékony átható tiszta világos sérthetetlen a jót kedveli éles akadályt nem ismer jótékony emberbarát állhatatos szilárd bátor mindenható mindent lát és áthatja a szellemet a gondolkodó a tiszta és a legfinomabb lényeket Mert a Bölcsesség dinamikusabb mint bármi ami mozog tisztaságánál fogva mindenen áthatol Hiszen Isten erejének lehelete és a Mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása ezért nem érheti soha semmi folt Az örök világosság kisugárzása az Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása Bár csak egy de mindent megtehet s jóllehet magában marad megújítja a mindenséget Nemzedékről nemzedékre betér a szent lelkekbe így formálja meg Isten barátait és a prófétá kat Bölcs 7 21 Nézzétek elküldöm nektek Illés prófétát mielőtt elérkeznék az én nagy és félelmetes napom Mal 3 23 Aki prófétát fogad be azért mert próféta az a próféta jutalmát kapja Aki igaz embert fogad be azért mert igaz az igaz ember jutalmában részesül Mt 10 41 Jézus erre megjegyezte A prófétának csak a saját hazájában és házában nincs becsülete Hitetlenségük miatt nem is tett több csodát ott Mt 13 57 Jaj nektek farizeusok és írástudók ti képmutatók A prófétáknak sírboltot építtettek az igazak síremlékeit feldíszítitek s azt mondjátok Ha atyáink idejében éltünk volna mi nem lettünk volna részesek a próféták vérének kiontásában Ezzel magatok is megvalljátok hogy a próféták gyilkosainak vagytok a fiai Mt 23 29 Ezután Pál rájuk tette a kezét és leszállt rájuk a Szentlélek megkapták a nyelvek adományát és prófétáltak Ap Csel 19 6 Szeretném ha megértenétek hogy az asszony feje a férfi a férfi feje a Krisztus a Krisztus feje pedig az Isten Minden férfi aki fedett fővel imádkozik vagy prófétál szégyent hoz fejére S minden asszony aki fedetlen fővel

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Profeciak/profeciak.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Vallások
  A hagyomány szerint Luther Márton feljegyzése Istennek Egyfia ki lettem kezdetben embernek születtem Népem engem bűntelent megfeszített s bűne lett Halálomból feltámadék Atyám hívott és az ég Ki hatalmasan uralkodik Velem együtt mindörökkig Ha sírom eszedbe rebben harmadnapig feküdtem ebben gondolj rá hogy bűnöm nem volt mert vérem csak érted omolt Leltem Érted szégyent s halált mely a kárhozatból kivált a bűnt s a halált űzi el amelybe beleszületel Kínod

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Vallasok/Vallasok.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive