archive-hu.com » HU » E » ELTE.HU

Total: 879

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  3 1 es projekt folytatásaként ezek fejlesztési keretrendszerébe ágyazva A projekt megvalósulása egyrészt az ELTE honlapján on line a virtuális térben történik másrészt a Hallgatói Karrier és Szolgáltató Központ épített infrastruktúrájában 1052 Budapest Gerlóczy u 11 a személyesen igénybe vehet hallgatói szolgáltatások esetében Hosszú távú célkit zés a munkaer piaci követelményekre reagáló fels oktatási rendszer kialakítása az Egyetemen amely költséghatékony eszközökkel úgy mint a pályázat kapcsán bevezetésre kerül DPR és szolgáltatásfejlesztés informatikai változtatásai hozzájárul mind a leend aktuális és végzett hallgatók karriertervének eredményes megvalósításához mind az azoknak átképzések mell zésével való megfeleléséhez A pályázati projekt keretében olyan szolgáltatásfejlesztési és kapcsolatépítési novumok kerülnek az Egyetem így a hallgatók számára elérhet vé amelyek nem csupán az Egyetem versenyképességének javítását eredményezik költséghatékony módon hanem mindemellett a hallgatók foglalkoztathatóságának növekedését is eredményezhetik Szintén növelhet az Egyetem és a munkaer piaci foglalkoztatók és támogató szervezetek közötti információáramlás min sége és mennyisége is amelyen keresztül harmonizálhatók a fels oktatási képzések és a munkaer piaci igények Projektadatok Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/diplom_palya (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  aránya 20 os lesz Komplex egyénre szabott tanulmányi pályaorientációs szolgáltatást igénybevev hallgatók aránya 25 Pályakövetési rendszerekben elérhet 2010 t l diplomát szerzett hallgató aránya 90 4 db DPR tanulmány 1 db konferencia 6 db sajtómegjelenés A projekt várható közvetlen hatásai Diplomás Pályakövet Rendszer segítségével a felvételiz k és a leend hallgatók tájékozódhatnak elhelyezkedési esélyeikr l releváns információkkal szolgál az ágazati stratégiaalkotáshoz pontos képet ad az Egyetem számára az itt végzettek karrierjének alakulásáról és ez által képzéseinek min ségér l a hallgatók továbbtanulási álláskeresési motivációiról képzéssel kapcsolatos elvárásairól Integrált hallgatói szolgáltatási rendszer szintezett tanácsadói szolgáltatás a hallgatók megalapozott döntésének biztosítása érdekében a hallgatók pályafejl dését jellemz információk egységes adatkezelési rendszerben rzése bels motiváció ébresztése a hallgatóban saját életpálya tervezési portfoliójának folyamatos vezetésére él kapcsolat tartásának lehet vé tétele az intézménnyel és egykori hallgatótársaival a fejlesztési irányokra vonatkozó információk közvetlen folyamatosa frissül személyre szabott elérési lehet ségének biztosítása az ELTE hallgatók munkaer piaci érvényesülési esélyeinek növelése pilot kutatás a gazdasági szerepl kkel való kapcsolattartás er sítése céljából Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/diplom_palya/pa (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  koncentrál A tudományos kutatást a tudományos eredmények társadalmi hasznosítását a tudomány körüli társadalmi közhangulat alakítását élethivatásként választó elit b vítésének társadalmilag szélesre nyitott új útjait kívánja kitaposni Ezért a célért az egyetem legszínvonalasabb teljesítményt nyújtó szellemi m helyeit és vitathatatlan világhírt élvez kutatóit szervezi az ELTE történetében els ízben egységes projektbe A projekt fenntarthatóságának mindent megel z indikátora lesz ha sikerül az összegyetemi összehangoltságú tudományközvetítés különösképpen a közoktatással való együttm ködés továbbá a gazdasági és társadalmi érdekl dés középpontjában álló kérdések iránt érzékeny tudományos utánpótlás nevelés most szöv d hálóját életképes hálózattá alakítani Az ELTE hagyományainak megfelel en a projektet két szervezetileg autonóm ugyanakkor igen er teljesen együttm köd oktatási nevelési területen mint két különálló lábon óhajtja megvalósítani a tömegképzést végz kari tevékenységek kereteib l való egyéni és csoportos kiemelkedést segít tehetség halászat eszköztárának új elemekkel való hatékonyabbá tételével illetve a speciális képzést csoportos kutatói munkával intenzív hallgatói önképzéssel E ötvöz szakkollégiumi rendszer meger sítésével Projektadatok Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/tud_ered (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  a természettudományi és informatikai tudományágak iránti társadalmi érdekl dés felkeltése és fokozása a tudomány és tudományos tevékenységek népszer sítése a középiskolások és kiemelten a továbbtanulás el tt álló fiatalok körében a tudomány és tudományos tevékenységek népszer sítése a szélesebb közvélemény részére bölcseleti és társadalomtudományi továbbá az informatikai és a természet tudományos kutatások és fejlesztések hazai és nemzetközi elismertségének javítása az egyetem tudományos iskolái m helyei kiválósági központjai nemzetközi elismertségének növelése a szakkollégiumok a tudományos önszervez d kezdeményezések valamint az eredményes doktori iskolák nyitott hálózatai kialakulása fejl désének el segítése 3 Eredmények A projekt várható számszer sített eredményei 10000 középiskolai diák 2 év megszólítása az ELTE házhoz jön és a Gólyavári esték programcsomagon keresztül A TDK megújítása keretén belül 2000 diák év bevonása a versenybe TTK IK Legjobb PhD dolgozatok tudományos és közéleti munkák megjelentetése 12 publikáció 5 új honlap fejlesztése MTMI szakokhoz kapcsolódó rendezvények 1 5 szeresre növelése tudománynépszer sít rendezvények számának 4 szeres növelése PhD és szakmai hálózatok megduplázása a szakkollégiumok rendezvényeinek összhallgatósága 20 küls résztvev a közös francia magyar doktori képzések számának b vítése A projekt várható közvetlen hatásai az ELTE összegyetemi szinten kidolgozza kommunikációs stratégiáját az ELTE a középiskolák közvetlen megszólításával több hallgatót tud toborozni a természettudományos szakokra az EC ENS SNS kiválósági hálózatban a hallgatói és kutatói mobilitás növekedése az EC ENS SNS hálózatba a TTK BTK IK TÁTK és a Bolyai Kollégium bevonása A szakkollégiumok nyitott szemináriumai konferenciái m helybeszélgetései átélhet vé teszik a tudományos eredmények születésének pillanatait az ELTE és más hazai és külföldi hallgatók és a m velt érdekl d közönség számára és a kollégisták számára közvetlen visszacsatolást biztosít munkájuk végzéséhez a fels oktatásban dolgozók között horizontális információcserével segíti a BSc MSc rendszer képzés hatékonyabb megvalósítását hallgatók és kutatók részvételi létszámának növelése az európai hálózat által benyújtott európai uniós programokban a mesterkurzusokra való

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/tud_ered/pa (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  gy jtemény Híres Pálmaháza gazdag orchidea páfrány valamint kaktuszgy jteménye mellett rendelkezik továbbá egy 30 000 lapos herbáriummal 20 000 es termés és maggy jteménnyel valamint több száz éves botanikai kiadványokat is tartalmazó könyvtárral illetve az egyedülálló citrus és trópusi haszonnövényeket is tartalmazó Pálmaházzal A Füvészkert fejlesztését több szempont is indokolja mely egy része az elkerülhetetlen és els dleges fontosságú gy jteményes és infrastrukturális fejlesztéseken másik része pedig a szakemberek a szakképzésben résztvev diákok valamint a laikus látogatók igényfelmérésén alapszik Nagyon fontos a botanikus kert egyik f vállalásaként feladataként folytatott ex situ meg rzés fenntarthatósága b vítése Jelenleg a kert 85 hazai és 350 exóta fokozottan védett faj védelmér l gondoskodik melyb l 14 faj az ami valódi ex situ meg rzésben részesül A fejlesztéssel cél az hogy a projekt befejezésekor 30 faj részesülhetne ex situ védelemben kertben Nem elhanyagolható szempont az sem hogy a kertnek eleget kell tudnia tenni a magyar és nemzetközi elvárásoknak is úgymint a biológiai sokféleség meg rzése a nyilvánosság biztosítása a speciális védelemben részesül fajok számának növelése génmeg rzés A Füvészkert vezet inek és munkatársainak célja a gy jteményes kert teljes megújítása és továbbfejlesztése mely eredményre épül hosszú távú cél az évtizedes múltra visszatekint ex situ meg rzés fenntarthatósága b vítése is Jelenleg a kert 85 hazai és 350 exóta fokozottan védett fajról gondoskodik melyb l 14 faj az ami valódi ex situ meg rzésben részesül A fejlesztéssel így további 16 faj bevonásával az ex situ védelemben részesül fajok száma 30 ra emelkedik a fenntartási id szak végéig Projektadatok Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/fuveszkert (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  számuk 20 fajról 50 re növelhet A bejárati fogadó tér ez irányú átalakítása Rendszertani gy jtemény A Füvészkert egyik célja a növények rendszerezés alapján történ bemutatása Néhány éve új korszer fejl déstörténeti rendszer ad képet a növényvilág rokonsági viszonyairól Az új rendszer igényli a bemutató gy jtemény teljes áttervezését ezért az új rendszertani egységek helyének létrehozása lehet séget ad új fajok betelepítésére A hazai természetes flóra növényei Él helyek szerinti bemutatásuk az oktatás szempontjából igen fontos ezért a vizes és nem vizes él helyek fajainak számát a hazai fajok esetében 30 ról 50 re az exóta fajok esetében pedig 350 r l 550 re emelhet a felújítást követ en A hazai vizes él helyek természetközeli gy jteményének felújítása és átalakítása A hazai flóra védett növényei Kötelezettsége szerint els rend fontosságú a hazai védett növények bemutatása melyet a jelenlegi 85 r l 150 fajra kíván a Füvészkert b víteni Növényházi tematikus gy jtemények A trópusi és szubtrópusi gy jteményeknek helyet adó létesítmények korszer sítése lehet vé teszi a gy jtemények b vítését ezért a tematikus gy jtemény jelenlegi összesen 1700 taxonját a fejlesztés végéig 2100 taxonra b víti 3 Eredmények A fenti b vítések azáltal lesznek megvalósíthatóak hogy a keretösszeg támogatásból megújul a Gy jteményes és Viktóriaház a Szaporítóház és Citromosház az Akklimatizációs ház valamint a kert jelent s része Indikátor neve Bázis érték Vállalt érték a megvalósítási id szak végére 2010 Vállalt érték a fenntartási id szak végére 2015 Vizes él helyeken él bemutatásra kerül fajok számának növelése és a nem vizes él helyek természetközeli társulásokba tartozó bemutatott fajok számának növelése faj 380 380 600 Tematikus gy jtemények esetén a bemutatott taxonok számának növelés faj 2700 2700 3400 Ex situ meg rzési programban résztvev fajok száma db 14 14 30 Védett növényfajok számának növelése a gy jteményben db 135 335

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/fuveszkert/pa (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  alapú oktatás az önszabályozó tanulás módszereinek elsajátíttatása a tanulási motiváció kialakítása az élethosszig tartó tanulásra való nevelés a pedagógus gyermek szül kapcsolat átalakulása megváltozása szemléletében új korszer pedagógusképzést igényel A projekt keretében a gyakorlóiskolák pedagógusai módszertani és informatikai képzéseken vesznek részt annak érdekében hogy aktívan bekapcsolódjanak a közoktatás fejlesztését célzó programokba felkészüljenek a tanári mesterszak szakmai pedagógiai pszichológiai moduljaihoz a pedagógusképzés megújított tartalmaihoz illeszked azzal összhangban folyó oktatási nevelési gyakorlat megvalósítására a tanárképzés 5 félévében a mentortanárok munkájának támogatására A projektben részt vev közoktatási intézmények sajátosságaiknak megfelel en bekapcsolódhatnak a befogadó óvoda iskola integráció inklúzió pedagógiai programjának megvalósításába a tehetséggondozás korszer módszereinek kereteinek kidolgozásába A projekt nagyszer alkalmat kínál a közoktatási intézmények együttm ködési kereteinek és tartalmának kidolgozására Eredményeként optimális feladatmegosztás alakulhat ki a gyakorlóintézmények között az egyes kompetenciaterületek bemutatására gyakorlására Projektadatok Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/kompet (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejleszt Módszertani Központ ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ Költségvetés Összköltség 99 millió Ft Támogatási igény 99 millió Ft Öner nincs 2 A projekt céljai A pedagógusok felkészítése a kompetencia alapú oktatásra ennek kapcsán a korszer tartalmak tanulás és oktatásszervezési eljárások pl kooperatív technikák projektpedagógia epochális oktatás értékelési módok intézményi implementációja és megjelenítése a tanárképzésben 3 Eredmények A projekt eredményeként közel 2500 tanuló kapcsolódik be a kompetencia alapú oktatásba 160 tanár szerez 480 tanúsítványt akkreditált továbbképzéseken Várhatóan 300 tanárjelölt végzi tanítási gyakorlatát a kor követelményeinek megfelel feltételek között Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban felhívás Sportkurzusok a tavaszi félévben Utolsó módosítás 2009 07 21 T e r v e z t e

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2009/kompet/pa (2016-02-03)
  Open archived version from archive