archive-hu.com » HU » E » ELTE.HU

Total: 879

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  lehet itt számos hasznos tanács és mintafeladat is várja a jelölteket A mindössze 2 2 5 órás számítógépes teszt négy részb l áll a szövegértés és számelemzés a jelölt anyanyelvén az absztrakt formafelismerés nyelv nélkül a szituáció megítélése a választott idegen nyelven angol francia vagy német történik Czeti András szerint a szövegértés és a számelemzés is viszonylag egyszer feladatokból áll a nehézséget az jelenti hogy kevés id alatt kell nagyon sok jó megoldást adni A szituációs gyakorlat során egy elképzelt munkahelyi konfliktust kell a leghatékonyabban megoldani figyelembe véve az EU ra jellemz multikulturális kontextust Az értékel központ AC feladatai idegen nyelven zajlanak az els rész Budapesten is teljesíthet a pályázónak egy 20 25 oldalas háttéranyag alapján kell esszét írnia A bírálók az analitikus képességeket a logikus gondolkodásmódot és az íráskészséget nézik Az AC utolsó három részét már Brüsszelben teljesítik a legjobbak az EPSO a repül jegyet is biztosítja Az els feladat során modellkonferenciát szimulálnak 5 6 jelölttel melynek során a konstruktív vitakészséget és az érdekérvényesít képességeket is vizsgálják A strukturált interjú két vizsgabiztos el tt zajlik ez hasonlít leginkább egy klasszikus állásinterjú szituációhoz A záró gyakorlat középpontjában a szóbeli prezentáció áll háttéranyag alapján körülbelül félórás felkészülés után kell egy tízperces prezentációt tartani A legjobban teljesít k kerülnek a tartaléklistára ahonnan a következ három évben hívhatók interjúra A következ id szak versenyvizsgai menetrendje szerint a regisztráció 2015 március 19 én nyílik meg a számítógépes vizsgákat május júniusban az AC t szeptember októberben rendezik a tartaléklistát decemberben teszik közzé Nagy Rita az EU egyik legfiatalabb intézményér l az Európai Külügyi Szolgálatról EKSZ tartott el adást Az unió külügyminisztériumának központja Brüsszelben van de világszerte 140 delegációt is m ködtet Azokat a hallgatókat várják els sorban akiket a kül és biztonságpolitikai kérdések a humanitárius segítségnyújtás és az emberi jogok érdekelnek Az unió hivatalos nyelveinek

  Original URL path: http://www.elte.hu/hir?id=NW-6613 (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  a jegyzetek jelent s része a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen készül ezek szolgálják majd a két egyetem közös képzésében beindult biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzési szak tananyagának bázisát 2 Infokommunikáció területén nemzetközi mesterképzések keretében megvalósuló tananyagfejlesztés Témavezet Istenes Zoltán Megítélt támogatás 114 000 000 Ft teljes Partner BME ELTE összköltség 60 000 000 Ft Támogatási igény 120 000 000 Ft teljes Öner 3 000 000 Ft A pályázat f célja a Budapest Associate Node részvétele az EIT ICT Labs KIC nemzetközi oktatási rendszernek kialakításában a program lebonyolításában nemzetközi gyakorlatok átvétele átadása legnagyobb európai egyetemek oktatási módszereinek meghonosítása Bekapcsolódás a nemzetközi oktatási rendszerbe a legjobban felkészült külföldi hallgatók fogadása hazai diákok tanulmányai külföldi partneregyetemeken részvétel az EIT ICT Labs KIC kutatási fejlesztési üzleti ismereteket átadó képzésének fejlesztésében Az ELTE Informatikai Kara és a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara az infokommunikáció tudományterületén 17 tananyag kidolgozását végzi amelyek illeszkednek az EIT KIC labs nemzetközi mesterképzési program célkit zéseihez Ebben a programban az ALTE és a BME mellett részt vesz még a Cisco Systems Magyarország valamint a General Electric Magyarország is A kidolgozásra kerül tananyagok célja hogy a végzett hallgatók tudása és elsajátított kompetenciája versenyképes tudást biztosítson és a munkaer piaci igényeknek megfeleljen AZ EIT ICT Labs egy új kezdeményezés melynek célja hogy Európát globális IKT vezet i pozícióba juttassa 3 A pszichológiai alap mester és doktori képzés korszer sítése munkaer piaci és innovatív kutatási potenciáljának meger sítése forrásteremt képességének nemzetközi versenylépességének fokozása Témavezet Felvinczi Katalin Megítélt támogatás 37 640 900 Ft ELTE összköltség 39 640 900 Ft Támogatási igény 40 000 000 Ft Öner 2 000 000 Ft A projekt általános célja hogy a hazai fels oktatási intézményekben végzett hallgatók tudása és elsajátított kompetenciái középtávon is versenyképesek legyenek a munkaer piaci igényeknek megfelel en Ennek a célnak az elérése érdekében szükséges hogy az ELTE PPK Pszichológiai Intézete keretében biztosított képzés tartalmi sajátosságai és elemei jól illeszkedjenek a jelen társadalmi helyzet által megfogalmazott követelményekhez a pszichológia szakon végzettek készségei és kompetenciái szolgálják a társadalmi szolidaritás támasztotta elvárásokat és növeljék a polgárok pszichológiai kulturáltságát formálják ilyen irányú igényeiket E cél elérésének eredményeképpen többek között fejl dik a társadalompolitikai beavatkozások emberi er forrás oldali megalapozottsága olyan új intervenciós technikák megalapozásának a lehet ségei teremt dnek meg melyek a kisebb volumen pszichés és társas alkalmazkodási zavarok stigmatizáció mentes kezelését teszik lehet vé A projekt keretében tervezett fejlesztések frissítik és korszer sítik a magyar és angol nyelven folyó BA MA doktori képzést részben tartalmi részben pedig prezentációs szempontból A projekt futamideje alatt 18 oktatási csomag kimunkálása informatizálása történik meg továbbá a fejlesztett tartalmak oktatói képzésben részesülnek 4 Bárczi Gusztáv digitális tananyagfejleszt program Témavezet Gy riné Stefanik Krisztina Dr Megítélt támogatás 24 000 000 Ft ELTE összköltség 30 000 000 Ft Öner 6 000 000 Ft A projekt eredményeképpen 14 magyar nyelv 11 BA képzésben 6 MA képzésben és 1 idegen nyelv tanegység valósul meg AZ ELTE az országban egyedül kínálja gyógypedagógia alapszak teljes szakirányspektumát mesterszintjét és doktori programját A pályázattal folytatni kívánják a Bologna folyamattal megkezdett munkát melyben

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2012/kepzes_tartalom (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban felhívás Sportkurzusok a tavaszi félévben Utolsó módosítás 2010 06

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2010/tanfejl (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  lehet vé tev tananyaga jön létre a munkaer piaci és társadalmi kihívásokra válaszolva A fejlesztések széles képzési palettát érintenek a rövid ciklusú képzésekt l a szakképzéseken át az egyetemi alap mester és szakirányú továbbképzésekig Ezek szükségességét az Egyetem tapasztalatai az elvégzett szükségletfelmérés és piaci elemzések támasztják alá A projekt négy f területen az informatikai képzések az önálló tanulást segít interaktív a tananyag tartalmának megfelel struktúrájú oktatási modell kialakításán a kompetenciákat fejleszt a modern tudományszemléletnek megfelel interdiszciplináris képzések létrehozásán valamint az újkelet destruktív jelleg társadalmi csoportközi szervezetközi és szervezeti konfliktusok megértése és kezelése terén kíván az ELTE céljaihoz fejl déséhez csatlakozni A létrejöv a munkaer piaci kihívásokra válaszoló a munkaer piaci szerepl kkel együttm ködésben kifejlesztett digitális tananyagok és különféle típusú képzések az informatika leginkább keresett területein járulnak hozzá a szakemberek képzéséhez elhelyezkedési esélyeinek növekedéséhez Az új informatikai szakirányú továbbképzés e learning taneszközfejleszt informatikus mindemellett az e tanulás térhódítását is szolgálja A konfliktusok kutatása és az erre épül digitális tananyag illetve website arra a felismerésre épül hogy a mai magyar társadalomban újonnan megjelen a különböz társadalmi csoportok közötti valamint a globális lokális interperszonális és munkahelyi szervezeti konfliktusok természetének megértésére el rejelzésére és kezelésére a közhatalmi szolgáltató és rendvédelmi meglehet sen szervek felkészületlenek A jelenlegi képzési kínálatban nem szerepelnek olyan képzések amelyek a témakört komplexitásában lennének képesek értelmezni A projekt eredményeként az egyetem képzési kínálata sokféle képzésben felhasználható a modern kor kihívásainak megfelel interaktív digitális tananyaggal új képzési formákkal új szakirányú továbbképzés lehet ségével b vül Projektadatok Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2010/hianyszakma (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  fogadja látogatóit Kiterjedt a dendrológiai gy jtemény színes a sziklakert az egynyári valamint a hazai flóra környezetét bemutató gy jtemény Híres Pálmaháza gazdag orchidea páfrány valamint kaktuszgy jteménye mellett rendelkezik továbbá egy 30 000 lapos herbáriummal 20 000 es termés és maggy jteménnyel valamint több száz éves botanikai kiadványokat is tartalmazó könyvtárral illetve az egyedülálló citrus és trópusi haszonnövényeket is tartalmazó Pálmaházzal Jelen projekt megvalósításának legf bb célja a kert egyes részeinek felújítása az ott él veszélyeztetett fajok megóvása érdekében az ex situ növénymeg rzésben résztvev növénytaxonok számának növelése valamint a kert fenntartható m ködéséhez szükséges technológiai háttér megteremtése A projekt további célja hogy a Füvészkert megfeleljen magyar és nemzetközi kötelezettségeinek azaz a biológiai sokféleség meg rzésének ismeretterjeszt illetve oktatási kutatási feladatainknak a kor által támasztott magas szakmai színvonalon Projektadatok Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2010/fuveszkert_1 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  génállományuk meg rzése optimális élettér megteremtése és fejlesztése Az ex situ növényvédelem fenntartása és fejlesztése valamint az in situ növényvédelemmel foglalkozó szervezetekkel történ szakmai együttm ködés er sítésének el segítése Az európai botanikus kertek között illetve az azokat érint jogalkotási fórumokban meghatározó szerep kivívása Az oktató ismeretterjeszt tudatformáló funkció b vítése annak az áthidaló szerepkörnek a felvállalásával amely kapcsolatot teremt a modernizált városi élet és a régmúlt kulturális emlékeinek természeti értékeinek ismerete meg rzése között Az önfenntartás mértékének növelése 3 Eredmények Indikátor neve Bázis érték Vállalt érték a megvalósítási id szak végére 2011 Vállalt érték a fenntartási id szak végére 2016 Él hely helyreállításával fejlesztéssel érintett terület nagysága ha 0 0 760 0 760 Ex situ meg rzési programban részt vev fajok számának növelése db 14 26 26 Tematikus gy jtemények bemutatott növénytaxonjainak száma db 1783 1995 1995 A projekt kapcsán beszerzett eszközök db 0 6 6 Fúrt kerti kutak száma 1 2 2 Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2010/fuveszkert_1/pa (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  je Az Eötvös Loránd Tudományegyetem kiemelten fontosnak tekinti az Egyetemen felhalmozott és létrejöv tudás minden formáját mert úgy véli hogy a modern tudásalapú társadalomban a tudás minden formájának hasznosulnia kell s ennek folyamatában a fels oktatásnak s jelesül az ELTE nek mint az ország egyik legnagyobb és régi hagyományokkal bíró egyetemének jelent s szerepe lehet Az ELTE mint különféle tudományterületek m vel je a tudásközvetítés szélesebb értelmezését állítja el térbe amely a társadalom a gazdaság a tudomány a kultúra minden szeletére kiterjed Az ELTE a tervezett projekten keresztül kívánja megvalósítani a tudás és technológiatranszfer szolgáltatás egycsatornás mechanizmusának hatékony összefogását megoldani az egyetemen keletkezett tudás sikeres hasznosítását az eddigi régiós eredmények disszeminációját A pályázat lehet séget teremt arra hogy a technológia transzfer irodák intézmények egyetemek együttm ködése tapasztalatcseréje a jó gyakorlat adaptációját segít tevékenysége még hatékonyabban valósulhasson meg Projektadatok Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2010/ttt (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  már m köd technológiatranszfer rendszer szervezet fejlesztése amely egyrészt saját er források másrészt küls partnerek bevonásával képes a teljes kör szolgáltatás nyújtására a találmányok értékelését l a hasznosító vállalkozások fejlesztéséig Fontosnak tarjuk a stratégiai alapon kiválasztott szabadalmakra új technológiákra know how ra épül megfelel menedzsmenttel rendelkez kisvállalkozások számának növelését Az adaptálási lehet ségek feltérképezése a módszertan képzés területén azoknál az együttm ködési megállapodásokban említett partner intézményeknél amelyek már elindították szolgáltatásfejlesztési tevékenységüket annak érdekében hogy a felesleges párhuzamos fejlesztéseket elkerüljük s a szinergiában rejl lehet ségeket kiaknázhassuk 3 Eredmények Számszer síthet eredmények A projektmegvalósítás során jelent sen fog növekedni a Bejelentett szabadalmak száma Értékesített szellemi termékek technológiák bevezetett know how k száma A projektbe bevont oktatók kutatók hallgatók száma Adaptált best practic ek módszerek száma A projekt keretében lebonyolított pilot projektek száma A projekt keretében támogatott spin off star up vállalkozások száma A projekt megvalósításába bevont hazai és külföldi fels oktatási intézmények száma Létrejött hálózati tagságok száma K F szerz dések száma A létrejött technológiatranszfer honlapon regisztrált látogatók száma Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  Original URL path: http://www.elte.hu/eu/2010/ttt/pa (2016-02-03)
  Open archived version from archive