archive-hu.com » HU » E » ELTE.HU

Total: 879

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban felhívás Sportkurzusok a tavaszi félévben T e r

  Original URL path: http://www.elte.hu/szenatus (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  július 16 DOC 2010 június 21 DOC 2010 május 31 feljegyzés levélszavazásról DOC 2010 április 19 DOC 2010 március 16 DOC 2010 március 8 DOC 2010 február 8 DOC 2009 november 23 DOC 2009 október 19 PDF 2009 szeptember 21 PDF 2009 augusztus 13 PDF 2009 június 15 PDF 2009 május 15 PDF 2009 április 20 PDF 2009 március 16 PDF 2009 február 16 PDF 2008 december 1 PDF 2008 november 10 PDF 2008 október 27 PDF 2008 szeptember 22 PDF 2008 június 23 PDF 2008 május 19 PDF 2008 április 21 PDF 2008 március 17 PDF 2008 február 11 PDF 2007 december 10 PDF 2007 november 19 PDF 2007 október 15 PDF 2007 szeptember 10 PDF 2007 június 19 PDF 2007 május 15 PDF 2007 április 20 PDF 2007 március 20 PDF 2007 február 10 PDF 2006 november 22 PDF 2006 szeptember 16 PDF 2006 július 4 PDF 2006 június 12 PDF 2006 április 10 PDF 2006 március 22 alakuló ülés PDF Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  Original URL path: http://www.elte.hu/gt/emlekeztetok (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  alapja és háttere az Egyetemen folyó kutatási és fejlesztési tevékenység színvonala elismertsége Munkavégzésünk min sége A GT munkáját alapos tájékozódás után el zetes tervek szerint végzi A célokban követelményekben vagy egyéb körülményekben id közben bekövetkezett változás esetén az érintettekkel egyeztetve keressük a szakmailag megfelel megoldást Munkánk pontos és egyértelm Módszeresen dolgozunk és módszereinket tapasztalataink alapján folyamatosan továbbfejlesztjük 2 Hatékonyság Az egyetemi oktatás hatékonysága Munkánk során mindig figyelembe vesszük hogy a megfelel ráfordításokkal társadalmi szempontból értékes output jöjjön létre Elvárjuk és képviseljük hogy az oktatási és kutatási er feszítések arányban legyenek a megképz d értékkel tudással tapasztalattal Javaslatainkban döntéseinkben törekszünk a párhuzamosságok redundanciák csökkentésére a szükséges ésszer sítések végrehajtatására Munkavégzésünk hatékonysága A GT ülésezési rendje és tagjainak lehet ségei adta keretek között törekszünk a hatékony eredményes munkavégzésre javaslataink id ben történ megfogalmazására döntéseink id ben történ meghozására 3 Átláthatóság Az ELTE m ködésének átláthatósága Munkánk fontos vezérelvének tekintjük hogy az Egyetem m ködése transzparens legyen mind az állampolgárok mind a hallgatók az oktatók és az Egyetem dolgozói mind pedig az Egyetem m ködését finanszírozó és felügyel minisztérium ok és hatóságok számára Munkavégzésünk átláthatósága A GT döntéseit javaslatait átlátható világos és tiszta elvek mentén készítjük él és hozzuk meg Munkánkat dokumentáljuk s m ködési szabályainknak megfelel en törekszünk eredményeink nyilvánosságra hozatalára M ködésünk során érvényesítjük az elfogadott nemzetközi és hazai etikai alapelveket 4 Hagyománytisztelet Több mint 370 éves múlt Az ELTE múltja hagyományai tiszteletre méltóak Fontos számunkra hogy az évszázados értékes tapasztalatokat hagyományokat meg rizzük és a kor igényeinek szerint továbbfejlesszük A folyamatos megújulás igénye A XXI század társadalmi és gazdasági folyamatai a fels oktatással kapcsolatos változó igények ugyanakkor szükségszer vé teszik a folyamatos megújulást melyet a GT a maga sajátos lehet ségei között messzemen en támogat Bizalom tolerancia és tisztelet A GT tagjai egymás munkáját megbecsülik és segítik Együttm ködésünk alapja

  Original URL path: http://www.elte.hu/gt/ertekek (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  póttag A Tanács doktorandusz hallgatókat képvisel tagja Bezsenyei Tamás A Tanács tanácskozási jogú tagja Dr Szalay Péter rektorhelyettes A Tanács titkára Kméczik Anikó ügyviv szakért A Tanács feladata A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a doktori fokozat odaítélésér l min sítésér l illetve visszavonásáról Véleményezi és a rektornak felterjeszti a kitüntetéses doktorrá avatásra tett javaslatokat A tudományági doktori tanácsok javaslata alapján dönt a külföldi tudományos fokozatok honosításáról Őrködik a doktori fokozat által tanúsított egységes és magas tudományos szakmai színvonal megtartása felett Ellen rzi a tudományági doktori tanácsok m ködésének jogszer ségét El zetesen egyeztet a létesíteni tervezett doktori iskolákról a létesítést kezdeményez törzstagokkal és a tudományági doktori tanácsokkal Véleményezi a tudományági doktori tanács által a doktori iskola létesítésére benyújtott kérelmet Jóváhagyásra el terjeszti a Szenátusnak a doktori program képzési tervét Jóváhagyja a doktori iskolák m ködési szabályzatát A doktori iskola egyetemi tanár törzstagjai közül a törzstagok többségének javaslatára a tudományági doktori tanács véleményének kikérésével megválasztja doktori iskola vezet jét és a megbízatás id tartamának megjelölésével javaslatot tesz a rektornak a kinevezésére Jóváhagyja a doktori iskolák tanácsának tagjait Véleményezi a kari doktori szabályzatok tervezetét Dönt az Egyetem számára megállapított magyar állami ösztöndíjas helyek tudományterületek közötti felosztásáról az el zetesen szótöbbséggel elfogadott elvek alapján Javaslatot tesz a rektornak illet leg a Szenátusnak külföldi egyetemmel doktori képzésre vonatkozó megállapodás megkötésére Megtárgyalja a tudományági doktori tanácsok beszámolóit Javaslatot tesz a Szenátusnak a doktori képzés m ködési feltételeit szolgáló pénzeszközök biztosítására Az egyetemi beszámoló részeként beszámolót készít a Szenátusnak a doktori képzésre jutó pénzeszközök felhasználásáról A tudományági doktori tanácsok véleményére figyelemmel kialakítja a doktori képzés és fokozatszerzés min ségbiztosításának elveit és módszereit Évente értékelést készít a doktori iskolák m ködésének min ségér l Szükség esetén javasolja a doktori program felfüggesztését vagy megszüntetését illetve a doktori iskola megszüntetését Véleményezi a Szenátus részére a rektornak a

  Original URL path: http://www.elte.hu/bizottsagok/edb (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  vétség tárgyában els fokon az egyes karokon m köd vagy a központi etikai bizottság jár el A kari etikai bizottság öttagú elnökét két oktató kutató tagját valamint két oktató kutató póttagját a kari tanács választja meg egy hallgató tagját és póttagját a kari hallgatói részönkormányzat és a kari doktorandusz képviselet együttesen egy nem oktató kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja A kari etikai bizottság jár el az Egyetem kizárólag valamely karához tartozó jogviszony illetve hallgató esetében amennyiben tanulmányai kizárólag egy karhoz kapcsolódnak a több karon is tanulmányokat folytató hallgató esetében pedig akkor ha a kifogásolt magatartás kizárólag a szakos tanulmányaival összefüggésben merült fel Minden más esetben a központi etikai bizottság jár el A központi etikai bizottság öttagú ennek elnökét és két közalkalmazott tagját valamint két közalkalmazott póttagját a rektor kéri fel egy hallgató tagját és póttagját az egyetemi hallgatói önkormányzat és az egyetemi doktorandusz önkormányzat együttesen egy nem oktató kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja Az Egyetemi Etikai Testület jár el másodfokon azaz a kari illet leg a központi etikai bizottság határozata elleni jogorvoslati kérelmek elbírálása során Emellett az Egyetemi Etikai Tanács elvi állásfoglalást adhat ki etikai kérdésekben Az Egyetemi Etikai Testület öttagú melynek elnökét és két oktató kutató tagját valamint két oktató kutató póttagját a rektor javaslatára a Szenátus választja meg egy hallgató tagját és póttagját az egyetemi hallgatói önkormányzat és az egyetemi doktorandusz önkormányzat együttesen egy nem oktató kutató tagját és póttagját a közalkalmazotti tanács delegálja A fent írt testületek tagjainak megbízatása id tartamára az ELTE Szervezeti és M ködési Szabályzat I kötete a Szervezeti és M ködési Rend 89 4 5 bekezdését kell megfelel en alkalmazni Az etikai testületek eljárását az Etikai Kódex szabályozza Etikai Kódex 26 34 pont Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4

  Original URL path: http://www.elte.hu/bizottsagok/etikai (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  két ülést tart Az üléseken dönt a kari habilitációs bizottságok javaslatai alapján a habilitált cím odaítélésér l tájékoztatást kap az el z ülés óta benyújtott kérelmekr l illetve egyéb a hatáskörébe tartozó ügyekr l tárgyal Dokumentumok Dokumentum Letölthet A Bizottság 2015 november 17 i ülésének emlékeztet je PDF A Bizottság 2015 október 13 i ülésének emlékeztet je PDF A Bizottság 2015 június 23 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2015 április 28 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2015 március 24 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2014 november 25 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2014 október 22 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2014 június 24 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2014 március 11 i ülésének emlékeztet je PDF A Bizottság 2013 november 26 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2013 október 22 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2013 június 27 i levélszavazásának emlékeztet je PDF A Bizottság 2013 június 11 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2013 március 5 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2012 november 27 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2012 október 16 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2012 június 26 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2011 október 25 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2010 június 29 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2010 április 15 i ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2009 június 25 ei ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2009 április 21 ei ülésének emlékeztet je DOC A Bizottság 2008 december 16 ai ülésének emlékeztet je PDF A Bizottság 2008 november 11 ei ülésének emlékeztet je PDF A Bizottság 2008 június 26 ai ülésének emlékeztet je PDF A Bizottság 2007 december 19 ei ülésének emlékeztet je PDF A Bizottság

  Original URL path: http://www.elte.hu/bizottsagok/ehb (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  Baranyai Melinda PPK HÖK Suriny Anita TáTK HÖK Boros Viktória TÓK HÖK Balogh Dániel TTK HÖK Cserép Máté EDÖK Közalkalmazotti tagok Dr Cseszregi Tamás Oktatási Igazgatóság Emmert Margit Oktatási Igazgatóság Gy ry Eszter Beatrix Oktatási Igazgatóság Bokros Ferenc Oktatási Igazgatóság Vámosi Judit Oktatási Igazgatóság Szabó Ibolya Oktatási Igazgatóság Dr Árvay Gábor Kancellária Dukay Szabó Szilvia Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda Kantárné Acsai Enik Nemzetközi Iroda Illyash György Szolgáltató központ A Bizottság feladata Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság az intézményi szinten elbírálandó hallgatói ösztöndíjpályázatok elbírálását végz testület Dokumentumok Dokumentum Letöltés 2 2015 X 6 EHSZÖB határozat az Erasmus kiegészít támogatásokról PDF 1 2015 IX 28 EHSZÖB határozat a rendszeres szociális támogatásokról PDF A Bizottság ügyrendje PDF Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban

  Original URL path: http://www.elte.hu/bizottsagok/ehszob (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  Bizottság Ügyrendje Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák

  Original URL path: http://www.elte.hu/bizottsagok/kolfel (2016-02-03)
  Open archived version from archive