archive-hu.com » HU » E » ELTE.HU

Total: 879

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  rögzített információ vagy ismeret függetlenül kezelésének módjától önálló vagy gy jteményes jellegét l így különösen a hatáskörre illetékességre szervezeti felépítésre szakmai tevékenységre annak eredményességére is kiterjed értékelésére a birtokolt adatfajtákra és a m ködést szabályozó jogszabályokra valamint a gazdálkodásra a megkötött szerz désekre vonatkozó adat Közérdekb l nyilvános adat a közérdek adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat amelynek nyilvánosságra hozatalát megismerhet ségét vagy hozzáférhet vé tételét törvény közérdekb l elrendeli Az Infotv 28 1 bekezdése értelmében a közérdek adat illetve a közérdekb l nyilvános adat a továbbiakban együtt közérdek adat megismerése iránt szóban írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be E rendelkezések érvényesülése érdekében az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa Szervezeti és M ködési Rendjének 15 sz mellékleteként elfogadta az Egyetem Adatvédelmi adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát Az alábbiakban tájékoztatni kívánjuk Önt a szabályzatban foglalt az igények benyújtásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról A közérdek adat megismerése iránt szóban személyes megjelenés útján vagy telefonon írásban postai úton vagy faxon vagy elektronikus úton a rektor elte hu címen bárki igényt nyújthat be Az igénynek a következ ket szükséges tartalmaznia az igényl neve nem természetes személy igényl képvisel jének neve az igényl levelezési címe az igényl napközbeni elérhet sége telefonszám vagy e mail cím az igényelt adatok pontos meghatározása nyilatkozat arra nézve hogy az adatokat az igényl személyes bemutatás során kívánja megismerni vagy másolatok készítését igényli másolatok igénylése esetében azok átvételének módja személyesen postai úton vagy elektronikusan Az igények megfelel módon történ benyújtásának megkönnyítése érdekében az Egyetem formanyomtatványt készített amelyet innen tölthet le Az igényléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehet ségekr l itt tájékozódhat A közérdek adatok megismerésére irányuló igény rendjét teljes kör en az Egyetemi Szabályzat 25 35 ai tartalmazzák Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Original URL path: http://www.elte.hu/kozerdeku/adatved_megismeres (2016-02-03)
  Open archived version from archive


 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  tájékoztatja a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait is közölve Ezzel egy id ben a panaszost tájékoztatja a bírósági jogorvoslat továbbá a Hatósághoz fordulás lehet ségér l A közérdek adat igényl bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a továbbiakban Hatóság arra hivatkozással hogy a közérdek adatok megismeréséhez f z d jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem érte vagy ennek közvetlen veszélye fennáll Az igényl a közérdek adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló vagy az adatkezel által az Infotv 29 2 bekezdése szerint meghosszabbított határid eredménytelen eltelte esetén valamint ha a költségtérítést nem fizette meg a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat A pert az igény elutasításának közlését l a határid eredménytelen elteltét l illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határid lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróságon Ha az igény elutasítása nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igényl a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról a vizsgálat megszüntetésér l az Infotv 55 1 bekezdés b pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az Infotv 58 3 bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követ harminc napon belül lehet megindítani A perindításra rendelkezésre álló határid elmulasztása esetén igazolásnak van helye Az Egyetem adatkezel i min ségéb l fakadó egyes jogviszonyairól és eljárásairól Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Adatvédelmi adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatának függelékei Dokumentum Letöltés 1 sz függelék Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyt létesít személyek részére a jogviszony létrejöttekor adandó tájékoztatás DOC 2 sz függelék Az Egyetemmel megbízási vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít k számára a szerz dés megkötésekor adandó tájékoztatás DOC 3 sz függelék Az Egyetemmel hallgatói doktorjelölti jogviszonyt létesít személyek részére adandó tájékoztatás és nyilatkozat DOC 4 sz függelék Az Egyetemre

  Original URL path: http://www.elte.hu/kozerdeku/adatved_tajekoztatas (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai

  Original URL path: http://www.elte.hu/kozerdeku/adatved_fnyomt (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  E tevékenység sajátos jellege összetettsége folytán annak összefoglaló ismertetése nem lehetséges Az oktatás tartalmáról a képzési programból az egyes karok honlapján kapható b vebb információ Az igénybevétel rendjét a jogszabályok keretei között a Hallgatói Követelményrendszer rögzíti A hallgatók részére adott juttatásokat a Hallgatói Juttatási Kézikönyv foglalja össze IV Közzétételi egység A szerv nyilvántartásai Letölthet pdf formátumban V Közzétételi egység Nyilvános kiadványok Az ELTE esetében nem értelmezhet VI Közzétételi egység Döntéshozatal ülések Az ELTE esetében nem értelmezhet mert nem testületi szerv VII Közzétételi egység A szerv döntései koncepciók tervezetek javaslatok Az ELTE esetében nem értelmezhet VIII Közzétételi egység Pályázatok 1 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása azok eredményei és indokolásuk Letölthet pdf formátumban IX Közzétételi egység Hirdetmények Hírek rendezvények szolgálati közlemények Közérdek információk közzéteend adatok X Közzétételi egység Közérdek adatok igénylése Adatvédelem adatbiztonság és adatkezelés XI Közzétételi egység Közzétételi listák Az ELTE esetében nincs ilyen 3 Gazdálkodási adatok 3 1 A m ködés törvényessége ellen rzések I Közzétételi egység Vizsgálatok ellen rzések listája 1 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok ellen rzések felsorolása Bels ellen rzések 2012 Bels ellen rzések 2011 Küls ellen rzések 2011 II Közzétételi egység Az Állami Számvev szék ellen rzései 1 Az Állami Számvev szék ellen rzéseinek nyilvános megállapításai feltöltés alatt III Közzétételi egység Egyéb ellen rzések vizsgálatok 1 A szervre vonatkozó egyéb ellen rzések vizsgálatok nyilvános megállapításai feltöltés alatt IV Közzétételi egység A m ködés eredményessége teljesítmény 1 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére kapacitásának jellemzésére hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük id beli változásuk feltöltés alatt V Közzétételi egység M ködési statisztika 1 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó jogszabályon alapuló statisztikai adatgy jtés eredményei id beli változásuk Oktatói adatok ELTE ÁJK ELTE BGGyK ELTE BTK ELTE IK ELTE JTI ELTE PPK ELTE TáTK ELTE TÓK ELTE TTK Hallgatói adatok ELTE ÁJK ELTE BGGyK ELTE BTK ELTE IK ELTE JTI ELTE PPK ELTE TáTK ELTE TÓK ELTE TTK ELTE összesen Feln ttképzés TTK Farmakológus szakasszisztens TTK Gombaszakellen r TTK Mikrobiológus technikus Az ELTE könyvtári hálózatának éves statisztikai adatai Letölthet k az Egyetemi Könyvtár honlapjáról Adatszolgáltatás a fels oktatás kari adatairól ELTE ÁJK ELTE BGGyK ELTE BTK ELTE IK ELTE JTI ELTE PPK ELTE TáTK ELTE TÓK ELTE TTK Muzeális intézmények 2011 évi adatai ELTE Tatai Természetvédelmi Terület és Szabadtéri Geológiai Múzeum 3 2 Költségvetések beszámolók I Közzétételi egység Éves költségvetések 1 A közfeladatot ellátó szerv éves elemi költségvetései Költségvetés 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 II Közzétételi egység Számviteli beszámolók 1 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Éves beszámoló 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 III Közzétételi egység A költségvetés végrehajtása 1 A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal készített beszámolói szöveges beszámoló 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 3 3 Költségvetések beszámolók I Közzétételi egység A foglalkoztatottak 1 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2 A

  Original URL path: http://www.elte.hu/kozerdeku/kozzetetel (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  adószám VAT Nr HU 1530 8744 KSH statisztikai törzsszám 15308744 8542 312 01 Szakágazati besorolás 854200 Államháztartási azonosító 037789 PIR törzsszám 308746 OM azonosító Fels okt Reg Kp FI 80798 TB kifizet helyi száma 400 969 130 TB törzsszám 72516 Alapító okirat száma 41521 2015 Az Egyetem bankszámlája Számlaszám Megnevezés 10032000 01426201 00000000 ELTE el irányzat felhasználási keret számla IBAN szám HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000 Magyar Államkincstár 1139 Váci út 71 Hungarian State Treasury Ltd Swift code HUSTHUHB Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban felhívás Sportkurzusok a tavaszi félévben Utolsó módosítás 2015 10 29 T e r v e z t e 2 0 0 7 2 0 1 6 E Ö T V Ö S L O

  Original URL path: http://www.elte.hu/kozerdeku/azonosito (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban felhívás Sportkurzusok a tavaszi

  Original URL path: http://www.elte.hu/szerzodeslistak (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  2015 szeptember 7 hétf Őszi szünet 2015 október 26 tól hétf 2015 október 30 ig péntek Utolsó tanítási nap 2015 december 11 péntek Vizsgaid szak Els nap 2015 december 14 hétf Utolsó nap 2016 január 29 péntek II tavaszi félév Regisztrációs id szak 2016 február 1 5 hétf péntek Szorgalmi id szak Els nap 2016 február 8 hétf Tavaszi szünet 2016 március 23 tól szerda 2016 március 29 ig kedd Utolsó tanítási nap 2016 május 13 péntek Pázmány nap 2016 május 6 péntek Vizsgaid szak Els nap 2016 május 17 kedd Utolsó nap 2016 július 1 péntek Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban felhívás Sportkurzusok a tavaszi félévben Utolsó módosítás 2015 06 01 T e r v e z t e

  Original URL path: http://www.elte.hu/kozerdeku/tanev1516 (2016-02-03)
  Open archived version from archive

 • .:: www.elte.hu :: Eötvös Loránd Tudományegyetem ::.
  szünet 2014 október 27 t l hétf 2014 október 31 ig péntek Utolsó tanítási nap 2014 december 12 péntek Vizsgaid szak Els nap 2014 december 15 hétf Utolsó nap 2015 január 30 péntek II tavaszi félév Regisztrációs id szak 2015 február 2 6 hétf péntek Szorgalmi id szak Els nap 2015 február 9 hétf Tavaszi szünet 2015 április 1 t l szerda 2015 április 7 ig kedd Utolsó tanítási nap 2015 május 15 péntek Pázmány nap 2015 május 8 péntek Vizsgaid szak Els nap 2015 május 18 hétf Utolsó nap 2015 július 3 péntek a közoktatási tanév rendjének ismeretében válik véglegessé Eseménynaptár 2016 február H K Sz Cs P Sz V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A klímakutatás új statisztikai megközelítése A duális képzésr l Szakmódszertan spanyolul VIII ELTE Filmnap Virágzó orchideák a Füvészkertben A bizalom része a szakmai elismerésnek Martinkó András díjat kapott Vaderna Gábor Innováció a nyelvoktatásban felhívás Sportkurzusok a tavaszi félévben Utolsó módosítás 2015 06 01 T e r v

  Original URL path: http://www.elte.hu/kozerdeku/tanev1415 (2016-02-03)
  Open archived version from archive