archive-hu.com » HU » D » DATATRANS.HU

Total: 424

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bakonyalja
  északi részén a temető fölött elvonuló Mária hegyi szőlőkben a szőlőtelep keletkezett 1889 évben Menczel István szőlejében az országút mellett ennek vallásos hajlamú neje kezdeményezésére többen egy kis kápolnát emeltek ama czélból hogy abban mise is mondassék A kápolna beszenteléséhez azaz benedikálásához megadatott a helybeli plébánosnak az engedély az Egyházmegyei Hatóságtól 1879 900 számú melynek értelmében alulírott a kápolnát ez év szeptember 9 én benedikálta ad honorem Beate Mariae Virginis a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére Az oltárkő a káptalantól szereztetett be 16 koronáért A kápolna felemeléséhez hozzájárultak Menczel István kinek szőlejében áll a kápolna Staudt Antal Kolek Pálné Wágner János 20 20 forinttal A nagy képet adta Stohl Anna úgy szintén egy új oltárterítőt két képet adott Wundela István két képet Schábel Józsefné egy képet Grusz Györgyné egyet Takács Mári A fát a kápolnához adta Harpauer János Hozzájárultak vagy pénzzel vagy napszámmal vagy kő vagy agyagtéglával vagy fuvarral a következők Huber Márton és neje Kristóf Mátyás Schábel Mihályné Wachtler Jakabné Menczel Anna Heller Mária Kánya Istvánné Gábriel Mária Klesicz Anna Resch Ágnes Koch Mária Marx Péterné Wágner Antalné Bodri Istvánné Wucs Mátyásné Klippel Mátyás Wágner Antal Tolnicsné Kánya János Fülöp János Négele Ferencz így az összes kiadás 271 forint A kápolnát építé Négele Ferencz helybeli kömíves A Menczel István családja nyilatkozott miszerint a kápolna s annak környéke örök időkre eltulajdoníthatatlan s hogy a család s az örökösök kötelesek gondoskodni a kápolna fenntartásáról de legjobb lesz úgy gondoskodni a kápolnáról hogy az abban adott áldozat fillérek egy Takarékpénztári könyvbe elhelyeztetnek s a kápolna abból tartassék fenn E célra egy persely van elhelyezve a kápolnában A kulcs a plébánosnál van ki minden fél évben a templomatyák jelenlétében kinyitja s erről számolást vezet s a pénzt a Takarékpénztárba helyezi A kápolnában tartandó mise rendesen kifizettetik a kápolnához évente beszentelése évfordulóján azaz Mária neve napján processio vezettetik Dallmann József plébános 1904 Április 12 én szentelte fel Dr Városy Gyula püspök Fehérvárott a bakonysárkányi Mária szőlőhegyi kápolna tornyában lévő kis harangot Mária névre A harangot vették a helybeli Rózsafüzér társaság tagjaitól összegyűjtött pénzből Dallmann József plébános 1917 November 19 én elvitték a nagyobbik harangot és csak a legkisebb harangot hagyták a toronyban Hogy a hívek a harangozásban valamiféle tájékozódást szerezzenek a szőlőhegyi kis kápolnából lehozattam a harangot és fölszereltettem a templomtoronyban így ismét két harangunk lett Arany Imre plébános 1915 1921 1949 Mária hegyen elhanyagolt állapotban lévő kápolna áll Pusztulás veszélye fenyegette Május 15 én hangzott el a felhívásom Mentsük meg a kápolnát Megértették a hívek Nemcsak rendbe hoztuk hanem még egy oltárképet is festettünk bele Ünnepélyes megáldása június 20 án volt amit Dr Potyondi Imre helynök úr végzett Legények az utat nagyon szépen zöld ággal feldíszítették a leányok pedig a Mária szobrot vállukon vitték a körmenetben melyen kb 1500 an vettek részt Felsődobos körmenetileg jött be Azóta is nagy figyelemben tartják híveim a Szőlőskertek Királynéját Kelényi Ottó plébános 1947 1949 1984 A falu végén az ún szőlőhegyi kápolna nagyon rossz állapotba került már szinte összedőléssel fenyegetett Mentsük meg a kápolnát hangzott el felhívásom Ez

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=921 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bakonyalja
  gyermekeink hosszú távon a helyi iskolában tanulhassanak Iskolakezdésre befejeződött a Két kultúrájú alkotó padlás kialakításának szakipari munkái A késedelmes szerződéskötés miatt az első ütem számlázását illetve a támogatás lehívását csak augusztus 24 én tudtam kezdeményezni A második ütem számlázása szeptember 24 én válik esedékessé Az iskola belső karbantartására az udvar térkövezésére kapuk kicserélésére valamint a forgalomlassító bukkanó és táblák kihelyezésére 3 millió forintot fordítottunk a Testülettel történt előzetes egyeztetése alapján A vállalkozóval történt megegyezés alapján egymillió Ft kifizetésére az önkormányzat anyagi helyzetétől függően 2008 február végéig van lehetőség A meg növekedett tanulói létszám szükségessé teszi a könyvtár oktatási célra történő használatát is ezért az épületben a vizesblokk kiépítése szükséges A vizesblokk kiépítésével Kovács Gyula vállalkozót bíztam meg a szennyvíz elhelyezésére gyűjtésére 3db 1000 l es műanyag tartály leszállítását rendeltem meg Az iskolát működtető három társult Önkormányzat Aka Bakonysárkány Vérteskethely Képviselő testülete úgy döntött hogy az óvoda és az iskola működtetését a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulásnak adja át az átadással kapcsolatos adminisztrációk kisebb zökkenőkkel megvalósultak A közüzemi szolgáltatók felé az adat módosítások lejelentésre kerültek A Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa az iskola jelenlegi igazgatóját bízta meg az intézmény vezetésével Elkészült az óvodai épület teljes felújításának és bővítésének terve és költségvetése A jogerős szakhatósági engedély kiadására a napokban kerül sor A tervezés valamint a hozzá tartozó statikai vizsgálatok és szakvélemények 750 000 Ft ba kerültek Beruházás folyamán felújításra kerül a teljes tetőszerkezet az épület szigetelése tornaterem bővítése és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek Fiú leány öltöző mosdó és szertárak új tanterem könyvtár helyiség kialakítása A lakosság véleményének kikérése után megrendelésre került a település központ fejlesztési terveinek költségvetésének elkészítése mely leszállításra került Jelenleg a szakhatósági engedélyeztetési egyeztetések folynak Tervezést a Partner Mérnöki Iroda Kft végezte melynek költsége 1 476 000 Ft volt A Vérteskethelyi Képviselő testület kezdeményezése alapján együttes ülésen úgy döntött a két

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=922 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bakonyalja
  Kivégzésekor nem engedte szemét bekötni Schweidel József tábornok születési hely Zombor család német polgári családban született nős öt gyermek apja ítélet golyó általi halál minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése kivégzés golyó általi halál sírhely Arad vértanúk emlékoszlopa Kivégzésekor kezében azt a feszületet tartotta amelyet a csatákban is magával vitt Dessewffy Arisztid tábornok születési hely Csákány család magyar nemesi családból származott nős ítélet kötél általi halál minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése kivégzés golyó általi halálra módosítva az ítélet sírhely Margonya Szlovákia családi sírbolt Halál estéjén aludt Tiszta lelkiismeretem van s az hagyott aludni mondta a papnak Lázár Vilmos honvéd ezredes mivel a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított tábornokként kezelték születési hely Nagybecskerek család magyar örmény családban született nős három gyermek apja ítélet kötél általi halál minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése kivégzés golyó általi halálra módosítva az ítélet sírhely Arad vértanúk emlékoszlopa Kivégzése előtt levelet írt feleségének Kötél általi halált haltak Poeltenberg Ernő tábornok születési hely Bécs család osztrák nagybirtokos nemesi családban született nős három gyermek apja ítélet kötél általi halál minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése kivégzés kötél általi halál sírhely Arad vértanúk emlékoszlopa Utolsó szavai Szép kis deputáció megy az Úristenhez hogy a magyarok ügyét képviselje Láhner György tábornok születési hely Necpál Szlovákia család német polgári családban született nős egy gyermek apja ítélet kötél általi halál minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése kivégzés kötél általi halál sírhely Arad vértanúk emlékoszlopa Utolsó estéjén Donizetti egyik operahősének búcsúáriáját játszotta fuvoláján Knézić Károly tábornok születési hely Veliki Grđevac Horvátország család horvát katona családban született nős két gyermek apja ítélet kötél általi halál minden ingó és ingatlan vagyon elvesztése osztrák tiszti rang és nyugdíj elvesztése kivégzés kötél általi halál sírhely Arad vértanúk emlékoszlopa

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=924 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bakonyalja
  viszonyítva nem változott Feladataink ellátását 6 fő dolgozó végzi Az intézmény költségvetésének főösszege 21 792 000 Ft os előirányzatról az év folyamán szükségessé vált módosítás következtében 22 384 000 Ft ra módosult 2007 I félévi bevételeink főösszege 12 352 000 Ft volt Az első félévi kiadások főösszege 9 913 000 Ft melyből a személyi juttatások összege 6 872 000 Ft járulékok finanszírozására 2 153 000 Ft ot dologi kiadásra 355 000 Ft összeget fordítottunk Az első félévben a feladatok ellátását zavartalanul likviditási gondok nélkül biztosítani tudta a hivatal A Képviselő testületek mindkét beszámolót egyhangú szavazattal fogadták el Bakonysárkány Község Képviselő testülete ugyanezen a napon tartotta soron következő ülését Az ülés napirendi pontjai 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülésszak között tett intézkedésekről E tájékoztató a szeptemberi újságban már megjelent 2 Tájékoztató a Sportegyesület munkájáról Molnár Balázs a Vasutas Sport Club elnöke tájékoztatta a Képviselő testület tagjait az elmúlt időszakban végzett szervező és irányító tevékenységéről Beszámolt az ifjúsági női és a Bakonyalja Kupában elért eredményekről és a jövőbeni feladatokról Beszámolójában kitért az elismerés hiányára úgy anyagi mint erkölcsi téren Kérte a Képviselő testületet hogy támogassák egy új pálya kijelölését és megépítését A Képviselő testület tudomásul vette a tájékoztatást és a jövőben visszatér a felvetett téma tárgyalására 2007 ben az egyesület 200 000 Ft támogatásban részesült mivel a költségvetés elfogadáskor még nem volt aktív a bajnokságban résztvevő csapat 3 Tájékoztató a Tűzoltó Egyesület munkájáról Ifj Juhász Béla az Egyesület új parancsnoka tájékoztatójában kitért a parancsnok váltásra új tagok felvételére valamint a kilépésekre Az Egyesület tagsága jelenleg 13 fő Működésük fedezetét az önkormányzat biztosítja évi 100 000 Ft al A tűzoltó felszerelések pótlására fejlesztésére rendszeresen nyújtanak be pályázatot melyen már több éven keresztül 100 000 Ft támogatásban részesülnek A tagság egy része a polgárőrségnek is tagja A Képviselő testület tudomásul

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=933 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bakonyalja
  írták Akik tudósítanak Olvasószoba Települési hírek Aka Ácsteszér Ászár Bakonybánk Bakonysárkány Bakonyszombathely Bársonyos Csatka Császár Csép Ete Kerékteleki Kisbér Réde Súr Tárkány Vérteskethely LEADER Hírek LEADER szótár Helyi Vidékfejlesztési Iroda Hírek Új Magyarország Pont Hírlevelek Pályázati hírek Munkaügyi Központ Kisbéri Kirendeltség Ügyfélfogadás Munkáltatói Hírlevél Evangélikus hírek Hírek Kistérségi Művelődési Központ Programok Elektronikus Betegrendszer elérhetősége hírek Események Dokumentumok Közbeszerzések Hirdetmények Rendeletek Ete Réde Ászár Pályázatok Nyomtatványok Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatás Egyszerűsített beszámoló mérlege Munkaanyagok teszt Tervezetek Döntések Kisokos Értékleltár Civil Szervezetek Hasznos Információk Fontos oldalak Online Kistérségi Könyvtár Menetrend Telefonkönyv Hírek Települési hírek Bakonysárkány Szüreti felvonulás Bakonysárkányban szüret Október 13 án szombaton szüreti felvonulást szervezett az iskola szülői munkaközössége A felvonulók összesen több mint ötvenen három hintón négy lovaskocsin és lóháton járták a település utcáit széltében és hosszában délután kettőtől ötig A felvonulók szinte minden korosztályt képviseltek első osztályostól nyugdíjasig A viseletek hol klasszikusak hol meglepőek kreatívak voltak Az egyik hintón magyar lány ült a párjával Két kocsin népviseletbe öltözött táncos lányok és fiúk voltak egy másikon cigányok megint máshol szüretelő ifjak egy újabb kocsin nyugdíjas dalkör harmonikás kísérettel foglalt helyet A felvonulókat minden utcában süteménnyel szőlővel üdítővel és musttal kínálták az ott lakók Amit aztán tánccal zeneszóval és dallal háláltak meg

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=927 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bakonyalja
  Ácsteszér Ászár Bakonybánk Bakonysárkány Bakonyszombathely Bársonyos Csatka Császár Csép Ete Kerékteleki Kisbér Réde Súr Tárkány Vérteskethely LEADER Hírek LEADER szótár Helyi Vidékfejlesztési Iroda Hírek Új Magyarország Pont Hírlevelek Pályázati hírek Munkaügyi Központ Kisbéri Kirendeltség Ügyfélfogadás Munkáltatói Hírlevél Evangélikus hírek Hírek Kistérségi Művelődési Központ Programok Elektronikus Betegrendszer elérhetősége hírek Események Dokumentumok Közbeszerzések Hirdetmények Rendeletek Ete Réde Ászár Pályázatok Nyomtatványok Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatás Egyszerűsített beszámoló mérlege Munkaanyagok teszt Tervezetek Döntések Kisokos Értékleltár

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=952 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bakonyalja
  Csép Ete Kerékteleki Kisbér Réde Súr Tárkány Vérteskethely LEADER Hírek LEADER szótár Helyi Vidékfejlesztési Iroda Hírek Új Magyarország Pont Hírlevelek Pályázati hírek Munkaügyi Központ Kisbéri Kirendeltség Ügyfélfogadás Munkáltatói Hírlevél Evangélikus hírek Hírek Kistérségi Művelődési Központ Programok Elektronikus Betegrendszer elérhetősége hírek Események Dokumentumok Közbeszerzések Hirdetmények Rendeletek Ete Réde Ászár Pályázatok Nyomtatványok Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatás Egyszerűsített beszámoló mérlege Munkaanyagok teszt Tervezetek Döntések Kisokos Értékleltár Civil Szervezetek Hasznos Információk Fontos oldalak Online Kistérségi

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=959 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bakonyalja
  és Uraim Kedves Barátaim Szeretettel köszöntöm Önöket Így csupa csupa nagybetűvel mint magánember és mint alpolgármester Bakonysárkány Önkormányzata nevében Örülök hogy ismét itt lehetek Önök között Önökkel a bakonysárkányi Idősek napja alkalmából Köszönöm hogy elfogadták a meghívásunkat Rögtön felvetődik bennem a kérdés ki az idős Idős az aki korban előttünk jár Az óvodásnak az iskolás iskolásnak a gimnazista gimnazistának az egyetemista és folytatható a sor amíg eljutunk azokhoz az idősekhez akik a munkában eltöltött évek után már nyugdíjas éveiket élik s a közgondolkodás és biológiai szempontból is időseknek számítanak Önök a legkülönfélébb életutakon jutottak el idáig Szép és keserű tapasztalatok örömök és csalódások nyomán az élet igazságát biztosan többféleképpen fogalmaznák meg Márai Sándor a kiváló író szavai jutottak eszembe amikor ide a hagyományos év végi találkozóra készültem Az élet gazdagabb lesz ünnepibb és emberibb ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel az emberivel a jóindulatúval és udvariassággal tehát az ünneppel Kívánom Önöknek hogy tartsák meg jó szokásaikat A míg erejük és egészségük engedi viseljék továbbra is szívükön a baráti kapcsolatok ápolását Bízom abban hogy Önöknek köszönhetően a mai napon is sikerült ismét ráirányítani a figyelmet az emberbaráti kapcsolatok fontosságára és azokra az értékekre amelyeket az évek alatt sikerült megőrizniük Ezért is köszöntjük ilyenkor a falu legidősebb emberét és köszöntjük a kevésbé időseket egyaránt Hiszen midannyiunknak szüksége van figyelemre törődésre szeretetre nemcsak a családtól hanem az ismerősöktől a lakóhelyünkön élőktől egyaránt Időskorban ez az igény még jobban felfokozódik Az idősek ünneplése jelzi hogy belátjuk és vállaljuk az öregedés az öregkor beláthatatlanul sokféle amely sokféle előnyt ugyanakkor sokféle feladatot kihívást felelősséget jelent mind Önök mind a fiatalok számára is Ezért a kívánság amit küldünk küldhetünk kimondva kimondatlanul önzőn önzetlenül is tükrözi vágyainkat hogy hogyan szeretnénk majd mi eltölteni idős napjainkat Azt szokták mondani az életkor nem érdem Valóban nem önmagukban az

  Original URL path: http://balatonboglar.datatrans.hu/bakonyalja/bakonyalja.news.page?nodeid=965 (2016-05-02)
  Open archived version from archive •